Campeche

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Campeche
XEM BẢN ĐỒ

Calle 61 #2A Entre Calle 8 Y 10 Centro
 • Gần Nhà thờ Campeche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_100353}} VND {{pricestrTa_100353}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_100353}}
Calle 10 No 252, centro
 • Gần Cổng Sea Gate
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399399}} VND {{pricestrTa_399399}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399399}}
Av Adolfo Cortinez No 5, Col Centro
 • Gần Chợ Artisanal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526492}} VND {{pricestrTa_526492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526492}}
Av. Ruiz Cortines No. 51, Col. Centro
 • Ở Phố đi bộ dọc bờ biển Campeche
 • Campeche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465323}} VND {{pricestrTa_465323}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465323}}
Avenida Calakmul 94 Entre Xpujil y, Reserva de Crecimiento Col Aviacion
 • Gần Tàn tích Xpujil
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497465}} VND {{pricestrTa_497465}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497465}}
Calle 12 entre 57 y 59, No 160
 • Gần Pháo đài San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497461}} VND {{pricestrTa_497461}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497461}}
Calle 55 No. 4 entre 10 y 12, Col. Centro
 • Gần Nhà thờ Campeche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452540}} VND {{pricestrTa_452540}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452540}}
Avenida Lopez Portillo 202, Col. Ignacio Zaragoza
 • Gần Đại học Công lập Campeche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436532}} VND {{pricestrTa_436532}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436532}}
Calle 59 No 4
 • Gần Nhà thờ Campeche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_189313}} VND {{pricestrTa_189313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_189313}}
Av. Pedro Sainz de Baranda con Joaquin
 • Ở Phố đi bộ dọc bờ biển Campeche
 • Campeche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61922}} VND {{pricestrTa_61922}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61922}}
Miguel Colorado
 • Ở Champoton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507397}} VND {{pricestrTa_507397}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507397}}
Carretera Campeche- Seybaplaya, Highway 180
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548541}} VND {{pricestrTa_548541}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548541}}
Calle 14 Num. 177 Entre 59 Y 61
 • Gần Trung tâm Lưu trữ Tổng hợp Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413645}} VND {{pricestrTa_413645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413645}}
Avenida Resurgimiento, 85
 • Gần Đại học Công lập Campeche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446411}} VND {{pricestrTa_446411}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446411}}
Avenida Resurgimiento, s/n
 • Gần Đại học Công lập Campeche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389225}} VND {{pricestrTa_389225}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389225}}
Calle 55 # 22 Colonia Centro
 • Gần Trung tâm Lưu trữ Tổng hợp Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423104}} VND {{pricestrTa_423104}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423104}}
Calle 57 No. 40, Col. Centro, San Francisco de Campeche
 • Gần Trung tâm Lưu trữ Tổng hợp Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513439}} VND {{pricestrTa_513439}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513439}}
Calle 12 #207, Col. Centro
 • Gần Pháo đài Santa Rosa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441757}} VND {{pricestrTa_441757}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441757}}
Carretera Seyba Playa-Champoton, Col. Los Hornos
 • Ở Seybaplaya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436533}} VND {{pricestrTa_436533}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436533}}
Av. Adolfo Ruiz Cortines 12
 • Gần Nhà thờ Campeche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_371937}} VND {{pricestrTa_371937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_371937}}
Av. Gustavo Diaz Ordaz Col. Ermita 5524010 Campeche
 • Ở Phố đi bộ dọc bờ biển Campeche
 • Campeche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_65830}} VND {{pricestrTa_65830}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_65830}}
Calle Allende No. 40, Calle 16 y Calle 18
 • Gần Pháo đài Santa Rosa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462855}} VND {{pricestrTa_462855}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462855}}
16 #240 entra Pedro Moreno and Galeana
 • Gần Pháo đài Santa Rosa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430906}} VND {{pricestrTa_430906}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430906}}
Calle 10, 126, San Francisco de Campeche
 • Gần Nhà thờ Campeche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403339}} VND {{pricestrTa_403339}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403339}}
Calle 10 no. 15 Col. Centro
 • Gần Nhà thờ Campeche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423007}} VND {{pricestrTa_423007}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423007}}
Av. Revolución No. 296, Col. Santa Ana
 • Gần Iglesia del Cristo Negro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467183}} VND {{pricestrTa_467183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467183}}
Calle 59, No. 71 por 16 and 18
 • Gần Puerta de Tierra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385247}} VND {{pricestrTa_385247}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385247}}
Carr Campeche Champoton Km 35, Via Libre
 • Ở Siho Playa
 • Villa Madero
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550526}} VND {{pricestrTa_550526}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550526}}
Av Lopez Portillo 2020 Int 3
 • Gần Puerta de Tierra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_227422}} VND {{pricestrTa_227422}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_227422}}
Carretera Champoton-Carmen Km.120-550
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416779}} VND {{pricestrTa_416779}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416779}}
Calle 8 No. 215 entre circuito Baluartes, y Callejon del Pirata
 • Gần Pháo đài Santa Rosa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437871}} VND {{pricestrTa_437871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437871}}
Km 65 Carretera Campeche - Mérida, Santa Cruz Pueblo, Blanca Flor
 • Tại khu vực lịch sử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470535}} VND {{pricestrTa_470535}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470535}}
Carretera Escarcega-Villahermosa Km 152
 • Gần Quảng trường Escarcega
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431861}} VND {{pricestrTa_431861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431861}}
Km. 62 Carretera Federal 188, Carr. Edzna-Cayal Nohyaxche
 • Gần Di chỉ khảo cổ Edzna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432900}} VND {{pricestrTa_432900}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432900}}
Carretera Escarcega-Chetumal, km 144, s/n
 • Gần Khu phế tích Chicanna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388324}} VND {{pricestrTa_388324}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388324}}
Carretera Uayamon-China-Edzna, km 20
 • Ở Uayamon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383632}} VND {{pricestrTa_383632}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383632}}
calle Xpujil #10 entre, silvituk y Av. Calakmul
 • Gần Tàn tích Xpujil
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425737}} VND {{pricestrTa_425737}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425737}}
Km 146 Carretera Federal 180 S/N, Ejido Paraiso
 • Gần Công viên Las Americas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517120}} VND {{pricestrTa_517120}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517120}}
Av. 16 de Septiembre No. 128, entre calle 59 y61?, Col. Centro
 • Ở Phố đi bộ dọc bờ biển Campeche
 • Campeche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436444}} VND {{pricestrTa_436444}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436444}}
39 khách sạn Campeche

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ