Cannes

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

196 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cannes
XEM BẢN ĐỒ

45 boulevard de la Croisette
 • Gần La Croisette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24594}} VND {{pricestrTa_24594}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24594}}
38 RUE DES SERBES
 • Gần Chợ thực phẩm Forville Provencal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22698}} VND {{pricestrTa_22698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22698}}
10 La Croisette
 • Gần La Croisette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25077}} VND {{pricestrTa_25077}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25077}}
2, Boulevard Jean Hilbert
 • Gần Chợ thực phẩm Forville Provencal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382499}} VND {{pricestrTa_382499}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382499}}
138 Rue D Antibes
 • Gần La Croisette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_56001}} VND {{pricestrTa_56001}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_56001}}
18 Rue Du 24 Aout
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391101}} VND {{pricestrTa_391101}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391101}}
4 Rue Montaigne
 • Gần Chợ thực phẩm Forville Provencal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_100948}} VND {{pricestrTa_100948}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_100948}}
13 Rue Du Canada
 • Gần Rue d'Antibes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25547}} VND {{pricestrTa_25547}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25547}}
120 Rue d Antibes
 • Gần La Croisette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48307}} VND {{pricestrTa_48307}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48307}}
15 Rue du 24 Aout
 • Gần Chợ thực phẩm Forville Provencal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51576}} VND {{pricestrTa_51576}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51576}}
133 Rue D Antibes
 • Gần Bãi biển Croisette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_36926}} VND {{pricestrTa_36926}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_36926}}
13-15 Rond-point Duboys D'Angers
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391087}} VND {{pricestrTa_391087}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391087}}
8 rue de la verrerie
 • Gần Chợ thực phẩm Forville Provencal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_80294}} VND {{pricestrTa_80294}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_80294}}
107 avenue Francis Tonner
 • Ở La Bocca
 • Cannes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_335051}} VND {{pricestrTa_335051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_335051}}
14 Avenue De Madrid
 • Gần Bãi biển Croisette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19613}} VND {{pricestrTa_19613}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19613}}
26, Avenue Henri Clews
 • Ở La Napoule
 • Mandelieu-La-Napoule
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395727}} VND {{pricestrTa_395727}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395727}}
62 boulevard d'Alsace
 • Gần La Croisette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393179}} VND {{pricestrTa_393179}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393179}}
3 Traverse de la colline
 • Gần Chợ thực phẩm Forville Provencal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_120727}} VND {{pricestrTa_120727}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_120727}}
108, Rue De La Pinea
 • Gần Bãi biển Robinson
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398879}} VND {{pricestrTa_398879}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398879}}
10 Rue Du Bateguier
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394539}} VND {{pricestrTa_394539}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394539}}
65 Avenue Docteur Raymond Picaud
 • Gần Chợ thực phẩm Forville Provencal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_87245}} VND {{pricestrTa_87245}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_87245}}
16 Rue du Médecin Bertrand Lépine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561588}} VND {{pricestrTa_561588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561588}}
93 Boulevard Carnot
 • Gần Chợ thực phẩm Forville Provencal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70651}} VND {{pricestrTa_70651}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70651}}
14, rue Edith Cavell
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440965}} VND {{pricestrTa_440965}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440965}}
13 Rue Des Belges
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391743}} VND {{pricestrTa_391743}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391743}}
4, rue Jean Jaures
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447533}} VND {{pricestrTa_447533}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447533}}
4, Ave St Nicholas
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504689}} VND {{pricestrTa_504689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504689}}
36 Boulevard Montfleury
 • Gần La Croisette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_105180}} VND {{pricestrTa_105180}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_105180}}
3 Rue Emile Negrin
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503842}} VND {{pricestrTa_503842}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503842}}
1 Rue Des Orangers
 • Gần Chợ thực phẩm Forville Provencal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_354264}} VND {{pricestrTa_354264}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_354264}}
6 Rue des Frères Casanova
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506434}} VND {{pricestrTa_506434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506434}}
249 boulevard Leader, Le domaine
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497618}} VND {{pricestrTa_497618}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497618}}
20 Rue Commandant Vidal
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476931}} VND {{pricestrTa_476931}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476931}}
94 rue Meynadier
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449983}} VND {{pricestrTa_449983}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449983}}
3 rue Hoche
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391102}} VND {{pricestrTa_391102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391102}}
 3 rue Emile Negrin
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432632}} VND {{pricestrTa_432632}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432632}}
48 Avenue Prince de Galles
 • Ở California - Pezou
 • Cannes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504602}} VND {{pricestrTa_504602}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504602}}
23 Rue Victor Cousin
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541467}} VND {{pricestrTa_541467}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541467}}
15 rue louis blanc
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556077}} VND {{pricestrTa_556077}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556077}}
4-6 Rue Tony Allard
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502614}} VND {{pricestrTa_502614}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502614}}
27/29 boulevard Ferrage
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555912}} VND {{pricestrTa_555912}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555912}}
102 Boulevard Carnot
 • Gần Chợ thực phẩm Forville Provencal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48527}} VND {{pricestrTa_48527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48527}}
8 Rue Constantine
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504691}} VND {{pricestrTa_504691}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504691}}
25 Avenue Beausejour
 • Gần Rue d'Antibes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44966}} VND {{pricestrTa_44966}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44966}}
55 Boulevard De La République
 • Gần Cung điện Lễ hội và Tòa Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391558}} VND {{pricestrTa_391558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391558}}
196 khách sạn Cannes
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ