Cebu-Stadt

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cebu-Stadt
XEM BẢN ĐỒ

Banilad
 • Gần Trung tâm Thương mại Parkmall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418254}} VND {{pricestrTa_418254}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418254}}
Archbishop Reyes AvenueCebu City
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_371811}} VND {{pricestrTa_371811}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_371811}}
No. 8 Apitong Cor. Escario Street
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_371813}} VND {{pricestrTa_371813}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_371813}}
11 Wilson St., Lahug
 • Gần Công viên CNTT Cebu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458138}} VND {{pricestrTa_458138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458138}}
Archbishop Reyes AvenueCamputhawCebu City
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225703}} VND {{pricestrTa_225703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225703}}
1007 Villa Amores
 • Gần Công viên CNTT Cebu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225692}} VND {{pricestrTa_225692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225692}}
Kaohsiung Street, North Reclamation Area
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431744}} VND {{pricestrTa_431744}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431744}}
A C Cortez Avenue
 • Gần Trung tâm Thương mại J Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_233733}} VND {{pricestrTa_233733}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_233733}}
General Maxilom Avenue
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_104271}} VND {{pricestrTa_104271}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_104271}}
68 Junquera Street
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495165}} VND {{pricestrTa_495165}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495165}}
F. Cabahug Street Kasambagan Road, Panagdait
 • Gần Câu lạc bộ Golf Cebu Country
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408911}} VND {{pricestrTa_408911}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408911}}
49 Tres Borces St, Mabolo
 • Gần Nhà thờ Carmelite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435167}} VND {{pricestrTa_435167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435167}}
Gov. M. Roa Street, (Previously Kamuning St.)
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434096}} VND {{pricestrTa_434096}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434096}}
F Cabahug Street Cor. Pres. Quirino Ayala Access Rd, Mabolo
 • Gần Nhà thờ Carmelite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403746}} VND {{pricestrTa_403746}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403746}}
60 Gen. Maxilom Avenue, corner of Rahmam St, Zapatera
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517571}} VND {{pricestrTa_517571}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517571}}
San Miguel Road, Corner 1st St. Villa Amores, Apas
 • Gần Công viên CNTT Cebu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455567}} VND {{pricestrTa_455567}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455567}}
J. Panis Road, Old Banilad Road, Banilad
 • Gần Trung tâm Thương mại Parkmall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430279}} VND {{pricestrTa_430279}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430279}}
91 Juana Osmeña Street
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414891}} VND {{pricestrTa_414891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414891}}
1 Salinas Drive Lahug
 • Gần Trung tâm Hội nghị Quốc tế Cebu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66520}} VND {{pricestrTa_66520}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66520}}
Robinsons Galleria Cebu, B. Benedicto St, Corner General Maxilom Avenue
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525182}} VND {{pricestrTa_525182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525182}}
No. 22 J. Llorente St. Fuente Osmena
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422620}} VND {{pricestrTa_422620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422620}}
0337 Don Mariano Cui St, Capitol
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480262}} VND {{pricestrTa_480262}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480262}}
 175 Gen. Echavez St. Lorega, San Miguel
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430619}} VND {{pricestrTa_430619}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430619}}
F. Ramos Street
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410109}} VND {{pricestrTa_410109}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410109}}
Cebu Veterans Drive, Nivel Hills, Apas
 • Gần Vườn thú Cebu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387115}} VND {{pricestrTa_387115}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387115}}
Fuente Osmeña
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431417}} VND {{pricestrTa_431417}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431417}}
131 Rahmann St. Brgy.Zapatera, Fuente Osmena
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461864}} VND {{pricestrTa_461864}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461864}}
Gov. M Cuenco Ave.BaniladCebu City
 • Gần Công viên CNTT Cebu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225707}} VND {{pricestrTa_225707}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225707}}
F. Ramos Street
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448952}} VND {{pricestrTa_448952}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448952}}
1571 2/F Bldg 2, MJ Cuenco Avenue, Mabolo (beside Persimmon)
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452150}} VND {{pricestrTa_452150}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452150}}
Jasmin St. Capitol Site
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421372}} VND {{pricestrTa_421372}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421372}}
Gov. M. Cuenco Avenue, Banilad
 • Gần Trung tâm Thương mại Banilad Town Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471898}} VND {{pricestrTa_471898}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471898}}
3rd Avenue, North Reclamation Area
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451030}} VND {{pricestrTa_451030}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451030}}
M.Yap Street
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491489}} VND {{pricestrTa_491489}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491489}}
F. Cabahug corner President Quezon St, Villa Aurora, Mabolo
 • Gần Nhà thờ Carmelite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418287}} VND {{pricestrTa_418287}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418287}}
Archbishop Reyes Ave, Uptown
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493818}} VND {{pricestrTa_493818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493818}}
12 Torralba Street cor. Wilson, Lapu-Lapu, Brgy Apas, Lahug
 • Gần Công viên CNTT Cebu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490074}} VND {{pricestrTa_490074}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490074}}
Salinas Drive, Lahug
 • Gần Công viên CNTT Cebu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413755}} VND {{pricestrTa_413755}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413755}}
San Miguel Rd, Corner of 1st St, Zerenity Hotel and Suites
 • Gần Công viên CNTT Cebu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515485}} VND {{pricestrTa_515485}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515485}}
Gorordo Avenue, Lahug
 • Gần Công viên CNTT Cebu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458538}} VND {{pricestrTa_458538}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458538}}
Nivel Hills, Busay
 • Gần Vườn thú Cebu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534335}} VND {{pricestrTa_534335}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534335}}
36 Archbishop Reyes Avenue
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404966}} VND {{pricestrTa_404966}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404966}}
President Quezon Street, Villa Aurora Subdivision
 • Gần Sảnh đường IEC
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448401}} VND {{pricestrTa_448401}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448401}}
Bldg 828 New Era St. Mabolo
 • Gần Nhà thờ Carmelite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465891}} VND {{pricestrTa_465891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465891}}
Escario Street, Corner F. Ramos Ext, Capitol Site
 • Gần Cây thánh giá Magellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424718}} VND {{pricestrTa_424718}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424718}}
157 khách sạn Cebu-Stadt

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ