Cerler

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

52 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cerler
XEM BẢN ĐỒ

Carretera de Nerin S/N
 • Ở Nerin
 • Fanlo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524257}} VND {{pricestrTa_524257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524257}}
C/ La Cuesta, 16
 • Ở Ejulve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533385}} VND {{pricestrTa_533385}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533385}}
Carretera Calmarza, Km. 0
 • Gần Jaraba Fountain
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429189}} VND {{pricestrTa_429189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429189}}
Urbanización Altos de Gavin, Casa 4, Gavin
 • Ở Gavin
 • Biescas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477889}} VND {{pricestrTa_477889}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477889}}
C/ Santa Bárbara, 16
 • Gần Mái vòm San Antonio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457185}} VND {{pricestrTa_457185}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457185}}
Calle Roncesvalles, 1
 • Tại khu vực lịch sử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394061}} VND {{pricestrTa_394061}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394061}}
Calle Constitución, 20
 • Ở Alhama de Aragon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438031}} VND {{pricestrTa_438031}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438031}}
Carretera A-138, Km. 28, Ligüerre de Cinca
 • Ở Abizanda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478323}} VND {{pricestrTa_478323}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478323}}
Calle Juan Fontana N11, Fontellas
 • Gần Ermita de San Mitiel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519574}} VND {{pricestrTa_519574}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519574}}
Av. Cataluña 45
 • Gần Mái vòm San Antonio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510302}} VND {{pricestrTa_510302}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510302}}
Crta. Calmarza s/n
 • Gần Jaraba Fountain
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419708}} VND {{pricestrTa_419708}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419708}}
C/ Mayor, 18
 • Gần Lâu đài Sadaba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507016}} VND {{pricestrTa_507016}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507016}}
Calle Ciudad de Ponce, 4
 • Gần Đường San Vicente de Paul
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396583}} VND {{pricestrTa_396583}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396583}}
Calle San Anton, S/N
 • Gần Jaraba Fountain
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429171}} VND {{pricestrTa_429171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429171}}
Calle del Calvario, 1
 • Gần khu trượt tuyết
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429500}} VND {{pricestrTa_429500}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429500}}
Carretera Artasona, S/N
 • Gần Nhà thờ Santuario De Torreciudad
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428470}} VND {{pricestrTa_428470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428470}}
Carretera A-1701 KM 34,3
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482977}} VND {{pricestrTa_482977}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482977}}
Nacional 232
 • Ở Pedrola
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437941}} VND {{pricestrTa_437941}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437941}}
Pasaje del Molino Bajo S/N
 • Trên đường ven sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441484}} VND {{pricestrTa_441484}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441484}}
A-136, km 6
 • Ở Bubal
 • Biescas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552431}} VND {{pricestrTa_552431}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552431}}
Ctra Ayerbe Sadaba 3
 • Ở Santa Eulalia de Gallego
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556130}} VND {{pricestrTa_556130}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556130}}
Ctra. Logroño, km. 13 400
 • Gần Đường San Vicente de Paul
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391368}} VND {{pricestrTa_391368}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391368}}
A-2, Km 280
 • Ở Calatorao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407296}} VND {{pricestrTa_407296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407296}}
Rambla San Pedro 7
 • Ở Biescas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495442}} VND {{pricestrTa_495442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495442}}
Carretera A-138, Km 28
 • Ở Abizanda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514187}} VND {{pricestrTa_514187}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514187}}
Avenida Molsa 24, Camino del Molino
 • Ở Sesue
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510779}} VND {{pricestrTa_510779}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510779}}
Avenida Aragon , 30
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521021}} VND {{pricestrTa_521021}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521021}}
Calle Cantonada, 4
 • Ở Laspuna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510946}} VND {{pricestrTa_510946}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510946}}
Ctr. Benasque s/n
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433146}} VND {{pricestrTa_433146}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433146}}
Parcela 12
 • Gần Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Cerler
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_337833}} VND {{pricestrTa_337833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_337833}}
Paseo San Juan Bosco. 10
 • Gần Lâu đài Monzon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405801}} VND {{pricestrTa_405801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405801}}
Plaza Peñíscola nº 15
 • Gần Lâu đài Papa Luna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432859}} VND {{pricestrTa_432859}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432859}}
C/ Mayor 16
 • Gần Quảng trường Mayor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457180}} VND {{pricestrTa_457180}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457180}}
Partida de Baños de Segura s/n
 • Ở Segura de los Baños
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_549527}} VND {{pricestrTa_549527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_549527}}
Avda de los Tilos, benasque
 • Gần Fondo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559491}} VND {{pricestrTa_559491}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559491}}
Calle Santa Cruz 14
 • Gần Lâu đài Ainsa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490612}} VND {{pricestrTa_490612}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490612}}
Calle San Ramón, S/N
 • Gần Di tích Belchite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465649}} VND {{pricestrTa_465649}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465649}}
Autovia de Logrono, km. 10.500
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396580}} VND {{pricestrTa_396580}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396580}}
Paseo Del Canal S/n
 • Gần khu trượt tuyết
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392956}} VND {{pricestrTa_392956}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392956}}
Avenida de Aragón, 14
 • Ở Alhama de Aragon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532234}} VND {{pricestrTa_532234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532234}}
Autovía A-23, Km. 89
 • Ở La Puebla de Valverde
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443300}} VND {{pricestrTa_443300}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443300}}
Avenida Francia, 65
 • Gần Fondo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535147}} VND {{pricestrTa_535147}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535147}}
C/ Barbastro 5
 • Gần Chateau de Valderrobres
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407805}} VND {{pricestrTa_407805}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407805}}
calle mayor, 88
 • Gần Nhà thờ San Miguel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543797}} VND {{pricestrTa_543797}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543797}}
Avda/ordesa 6
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426475}} VND {{pricestrTa_426475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426475}}
52 khách sạn Cerler

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ