Charlotte

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

151 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Charlotte
XEM BẢN ĐỒ

440 Griffith RoadCharlotteNorth Carolina 28217
 • Gần Công viên Cộng đồng York Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27266}} VND {{pricestrTa_27266}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27266}}
3433 Axar Street (Mulberry Church Rd)
 • Gần Bảo tàng Hàng không Carolinas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98145}} VND {{pricestrTa_98145}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98145}}
201 South McDowell StreetCharlotteNC 28204
 • Gần Trung tâm Thương mại EpiCentre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75081}} VND {{pricestrTa_75081}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75081}}
555 S McDowell St
 • Gần Vũ trường cáp Time Warner
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66668}} VND {{pricestrTa_66668}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66668}}
132 E Trade St
 • Gần Vũ trường cáp Time Warner
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42628}} VND {{pricestrTa_42628}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42628}}
5111 Equipment Drive
 • Gần Công viên Cộng đồng Sugar Creek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94037}} VND {{pricestrTa_94037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94037}}
555 South McDowell Street, North Tower
 • Gần Trung tâm thể thao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417248}} VND {{pricestrTa_417248}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417248}}
7900 Nations Ford Road
 • Ở Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70847}} VND {{pricestrTa_70847}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70847}}
123 Mccullough Dr
 • Ở University Place
 • Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98531}} VND {{pricestrTa_98531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98531}}
5830 Westpark DriveCharlotteNC 28217
 • Gần Công viên Cộng đồng York Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98516}} VND {{pricestrTa_98516}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98516}}
828 East Shepherd StreetCharlotteMI 48813
 • Ở Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140108}} VND {{pricestrTa_140108}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140108}}
6035 Nations Ford Rd
 • Gần Công viên Cộng đồng York Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95316}} VND {{pricestrTa_95316}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95316}}
8211 University Exec Park Dr
 • Ở University Place
 • Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95318}} VND {{pricestrTa_95318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95318}}
10930 Park Rd
 • Gần Trung tâm Thương mại Carolina Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95308}} VND {{pricestrTa_95308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95308}}
8405 Pineville Matthews Rd
 • Gần Trung tâm Thương mại Carolina Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134951}} VND {{pricestrTa_134951}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134951}}
710 Yorkmont Rd
 • Gần Công viên Cộng đồng York Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113731}} VND {{pricestrTa_113731}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113731}}
7900 Forest Point Blvd
 • Ở Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137310}} VND {{pricestrTa_137310}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137310}}
2541 Little Rock Rd
 • Gần Bảo tàng Hàng không Carolinas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42832}} VND {{pricestrTa_42832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42832}}
3315 Scott Futrell Drive
 • Gần Bảo tàng Hàng không Carolinas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145062}} VND {{pricestrTa_145062}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145062}}
5822 Westpark Dr
 • Gần Công viên Cộng đồng York Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63189}} VND {{pricestrTa_63189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63189}}
7735 University City Blvd
 • Ở University Place
 • Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47756}} VND {{pricestrTa_47756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47756}}
8540 East Independence Blvd
 • Ở Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399506}} VND {{pricestrTa_399506}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399506}}
2501 Sardis Road N
 • Ở Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74946}} VND {{pricestrTa_74946}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74946}}
122 W Woodlawn Rd
 • Gần Công viên Cộng đồng York Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344020}} VND {{pricestrTa_344020}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344020}}
8629 J M Keynes Dr
 • Ở University Place
 • Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341144}} VND {{pricestrTa_341144}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341144}}
5816 Westpark Drive
 • Gần Công viên Cộng đồng York Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98023}} VND {{pricestrTa_98023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98023}}
6300 Morrison BoulevardCharlotteNC 28211
 • Ở SouthPark
 • Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58178}} VND {{pricestrTa_58178}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58178}}
2220 West Tyvola Road
 • Gần Chợ nông dân vùng Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497983}} VND {{pricestrTa_497983}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497983}}
6300 Banner Elk Dr
 • Gần Metrolina Tradeshow Expo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98276}} VND {{pricestrTa_98276}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98276}}
230 N College St
 • Gần Vũ trường cáp Time Warner
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_331701}} VND {{pricestrTa_331701}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_331701}}
8812 University East Dr
 • Ở Newell
 • Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74193}} VND {{pricestrTa_74193}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74193}}
100 W Trade St
 • Gần Vũ trường cáp Time Warner
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97403}} VND {{pricestrTa_97403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97403}}
4808 Sharon Road
 • Ở SouthPark
 • Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516772}} VND {{pricestrTa_516772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516772}}
2800 Coliseum Centre Dr
 • Gần Thư viện Billy Graham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98007}} VND {{pricestrTa_98007}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98007}}
1408 W Sugar Creek Rd
 • Gần Công viên Cộng đồng Sugar Creek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343753}} VND {{pricestrTa_343753}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343753}}
2625 Little Rock Road
 • Gần Bảo tàng Hàng không Carolinas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384561}} VND {{pricestrTa_384561}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384561}}
5501 Carnegie Blvd
 • Ở SouthPark
 • Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61182}} VND {{pricestrTa_61182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61182}}
201 East Trade Street
 • Gần Trung tâm thể thao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395642}} VND {{pricestrTa_395642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395642}}
9110 Southern Pines BoulevardCharlotteNorth Carolina, 28273
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58169}} VND {{pricestrTa_58169}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58169}}
237 N Tryon St
 • Gần Trung tâm Thương mại EpiCentre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98591}} VND {{pricestrTa_98591}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98591}}
5115 Piper Station DriveCharlotteNC 28277
 • Ở Ballantyne
 • Charlotte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144129}} VND {{pricestrTa_144129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144129}}
210 E Trade Street
 • Gần Vũ trường cáp Time Warner
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343578}} VND {{pricestrTa_343578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343578}}
575 Clanton Rd
 • Gần Công viên Abbott
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94716}} VND {{pricestrTa_94716}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94716}}
3055 Scott Futrell Drive
 • Gần Bảo tàng Hàng không Carolinas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139398}} VND {{pricestrTa_139398}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139398}}
5840 Westpark DriveCharlotteNC 28217
 • Gần Công viên Cộng đồng York Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98721}} VND {{pricestrTa_98721}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98721}}
151 khách sạn Charlotte

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ