Chengdu

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

218 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Chengdu
XEM BẢN ĐỒ

No.3, Section 4, South Renmin Road, Wuhou District
 • Ở Võ Hầu
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415330}} VND {{pricestrTa_415330}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415330}}
42 Ren Min Nan Road4 th Section610041 Chengdu
 • Gần Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71511}} VND {{pricestrTa_71511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71511}}
No 88 Tianfu 3rd Street, Icon Genesis Plaza Tower 5, Hi-tech Indu
 • Gần Trung tâm Thương mại New Century Global
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464505}} VND {{pricestrTa_464505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464505}}
No 1 Section 3, Renmin South Road, Wuhou District
 • Ở Võ Hầu
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398398}} VND {{pricestrTa_398398}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398398}}
168 Xi Yulong Street
 • Gần Sân vận động Thành phố Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_297871}} VND {{pricestrTa_297871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_297871}}
No. 68 Huaxingzheng Street, Jinjiang District
 • Ở Cẩm Giang
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508579}} VND {{pricestrTa_508579}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508579}}
No.39 HongXing Road, Yi Duan, Jin Jiang District
 • Ở Kim Ngưu
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423027}} VND {{pricestrTa_423027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423027}}
No111
 • Gần Quảng trường Thiên Phủ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_203014}} VND {{pricestrTa_203014}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_203014}}
269 Tianfu Middle Avenue, High-tech Zone
 • Ở Gaoxin
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503957}} VND {{pricestrTa_503957}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503957}}
No.39 Huangtianbajing 1 Road, Qingyang District
 • Ở Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505862}} VND {{pricestrTa_505862}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505862}}
No. 59, East Renmin Road, Jinjiang District
 • Ở Cẩm Giang
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410026}} VND {{pricestrTa_410026}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410026}}
No. 318 Yinglong Country, Team 4, Zhonghe Town, Wuhou District
 • Ở Gaoxin
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522994}} VND {{pricestrTa_522994}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522994}}
No. 339 South Kehua Road, High-Tech District
 • Ở Gaoxin
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531011}} VND {{pricestrTa_531011}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531011}}
No. 56 Shuwa North Sencond Street, Jinjiang District
 • Ở Cẩm Giang
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531194}} VND {{pricestrTa_531194}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531194}}
No. 39 Zhimin East Road, Jiuyan Bridge Bar Street Commercial Area
 • Ở Cẩm Giang
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531573}} VND {{pricestrTa_531573}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531573}}
7 Xin Xiwang Road, Wu Hou District
 • Ở Cẩm Giang
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503620}} VND {{pricestrTa_503620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503620}}
No. 2 Guangdu Avenue, Shuangliu District
 • Gần Công viên Đường Hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525992}} VND {{pricestrTa_525992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525992}}
Crystal fusion apartment, No. 43 Nanshamao street
 • Ở Cẩm Giang
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535713}} VND {{pricestrTa_535713}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535713}}
31 Zongfu Road
 • Ở Cẩm Giang
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511146}} VND {{pricestrTa_511146}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511146}}
5, 1st Western Section of 2 Ring Road, Wuhou District
 • Ở Võ Hầu
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400910}} VND {{pricestrTa_400910}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400910}}
No. 7 Yushuang Road, Chenghua District
 • Ở Chenghua
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447298}} VND {{pricestrTa_447298}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447298}}
1 Tongmakan Street, Dujiangyan
 • Gần Ganlong Lake
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503351}} VND {{pricestrTa_503351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503351}}
No. 2 Jincui West Road, Chengdhua District
 • Ở Chenghua
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557382}} VND {{pricestrTa_557382}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557382}}
3 Sectiongs of Double Nan avenue, Star Road Dongsheng Street,Shuangliu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560997}} VND {{pricestrTa_560997}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560997}}
No 124 Jinyang Road, Wuhou District
 • Ở Võ Hầu
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474546}} VND {{pricestrTa_474546}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474546}}
No.1199 Tianfu Avenue North, High-tech Zone
 • Ở Gaoxin
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494178}} VND {{pricestrTa_494178}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494178}}
No. 31 Shuanglin Road, Chenghua District
 • Ở Chenghua
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527642}} VND {{pricestrTa_527642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527642}}
Langyu Building, No. 3 Daci Temple Road, Jinjiang District
 • Ở Cẩm Giang
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524792}} VND {{pricestrTa_524792}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524792}}
No.2 Dong Ruan Road, Qingcheng Mountain Town, Dujiangyan
 • Gần Núi Thanh Thành
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456666}} VND {{pricestrTa_456666}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456666}}
No 15 Section 1 Ren Min Zhong Road
 • Gần Sân vận động Thành phố Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_82912}} VND {{pricestrTa_82912}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_82912}}
12 3rd Session Hongxing Road, Jinjiang District
 • Ở Cẩm Giang
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511405}} VND {{pricestrTa_511405}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511405}}
No. 288 Shuncheng Street, Qingyang District
 • Ở Cẩm Giang
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506933}} VND {{pricestrTa_506933}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506933}}
31 Zong Fu Street
 • Gần Sân vận động Thành phố Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78148}} VND {{pricestrTa_78148}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78148}}
No 2 Dujiangyan Avenue
 • Ở Đô Giang Yến
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434091}} VND {{pricestrTa_434091}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434091}}
No. 119 West 3rd Section, 2nd Ring Road, Jinniu District
 • Ở Kim Ngưu
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534815}} VND {{pricestrTa_534815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534815}}
No. 242 Wu Hou Ci Street, Wuhou
 • Ở Võ Hầu
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535651}} VND {{pricestrTa_535651}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535651}}
No. 2 Meihua Avenue, Zhongtie Shuiying, Qingcheng, Dujiangyan
 • Ở Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530776}} VND {{pricestrTa_530776}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530776}}
No 1088 Wangcong Middle Road
 • Gần ga metro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_189375}} VND {{pricestrTa_189375}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_189375}}
No 122-124 Section 1, Renmin South Road
 • Ở Võ Hầu
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394066}} VND {{pricestrTa_394066}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394066}}
123 Yingbin Avenue, Jinniu District
 • Ở Kim Ngưu
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526388}} VND {{pricestrTa_526388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526388}}
4 F Unit 3 888 Shuangnan Avenue
 • Ở Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472404}} VND {{pricestrTa_472404}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472404}}
No 202 Jianshe Road
 • Ở Đô Giang Yến
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434975}} VND {{pricestrTa_434975}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434975}}
Tower 4 IFS No.1 Section 3, Hongxing Road Jinjiang District
 • Ở Cẩm Giang
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437752}} VND {{pricestrTa_437752}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437752}}
No. 23 Ren Jia Wan Xinhui West Road, Jinniu District
 • Ở Kim Ngưu
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528380}} VND {{pricestrTa_528380}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528380}}
No.81 Bitieshi Street, Jinjiang District
 • Ở Cẩm Giang
 • Thành Đô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504018}} VND {{pricestrTa_504018}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504018}}
218 khách sạn Chengdu

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ