Coconut Grove

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Coconut Grove
XEM BẢN ĐỒ

2655 South Bayshore Drive, Coconut Grove
 • Ở Coconut Grove
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517381}} VND {{pricestrTa_517381}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517381}}
3250 NE 1st Ave
 • Ở Midtown
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501491}} VND {{pricestrTa_501491}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501491}}
1451 S Miami Ave
 • Ở Brickell
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502442}} VND {{pricestrTa_502442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502442}}
121 SE 1st Street
 • Gần Trung tâm hội nghị Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466552}} VND {{pricestrTa_466552}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466552}}
1700 South West 2nd Avenue
 • Ở Brickell
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427264}} VND {{pricestrTa_427264}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427264}}
485 Brickell Ave
 • Gần Trung tâm hội nghị Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505875}} VND {{pricestrTa_505875}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505875}}
11500 NW 105th Street
 • Ở Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470715}} VND {{pricestrTa_470715}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470715}}
270 Biscayne Blvd Way
 • Gần Trung tâm hội nghị Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389666}} VND {{pricestrTa_389666}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389666}}
1451 S Miami Ave
 • Ở Brickell
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426410}} VND {{pricestrTa_426410}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426410}}
7440 North Kendall Drive
 • Gần Trung tâm buôn bán Dadeland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522502}} VND {{pricestrTa_522502}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522502}}
1451 South Miami Avenue
 • Ở Brickell
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499827}} VND {{pricestrTa_499827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499827}}
1750 NW 107th Ave
 • Gần Trung tâm thương mại quốc tế Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461194}} VND {{pricestrTa_461194}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461194}}
1100 Biscayne Blvd
 • Ở Khu thương mại Miami
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381163}} VND {{pricestrTa_381163}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381163}}
7440 North Kendall Drive
 • Gần Trung tâm buôn bán Dadeland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526122}} VND {{pricestrTa_526122}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526122}}
485 Brickell Avenue
 • Gần Trung tâm hội nghị Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456496}} VND {{pricestrTa_456496}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456496}}
2800 SW 28th TerraceCoconut GroveFlorida, 33133
 • Gần Công viên Kennedy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340902}} VND {{pricestrTa_340902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340902}}
4251 NW 11th St.
 • Gần Công viên nước Grapeland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461400}} VND {{pricestrTa_461400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461400}}
3300 Southwest 27th Ave
 • Ở Coconut Grove
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387359}} VND {{pricestrTa_387359}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387359}}
Southwest South River Drive & SW 2nd St. Apt 401
 • Ở Little Havana
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548782}} VND {{pricestrTa_548782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548782}}
485 Brickell Avenue
 • Gần Trung tâm hội nghị Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548571}} VND {{pricestrTa_548571}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548571}}
3239 West Trade Avenue
 • Ở Coconut Grove
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521533}} VND {{pricestrTa_521533}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521533}}
NW 1st Ave and NW 26th St
 • Ở Midtown
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514600}} VND {{pricestrTa_514600}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514600}}
14014 SW 154th Street
 • Gần Vườn thú Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427194}} VND {{pricestrTa_427194}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427194}}
Southwest South River Drive & SW 2nd St. Apt 402
 • Ở Little Havana
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548753}} VND {{pricestrTa_548753}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548753}}
NW 26th St. NW 1st Ave
 • Ở Midtown
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542461}} VND {{pricestrTa_542461}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542461}}
2700 North Miami Ave
 • Ở Midtown
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421030}} VND {{pricestrTa_421030}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421030}}
432 NE 26th St
 • Ở Midtown
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412621}} VND {{pricestrTa_412621}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412621}}
Southwest South River Drive & SW 2nd St. Apt 403
 • Ở Little Havana
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548739}} VND {{pricestrTa_548739}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548739}}
1201 NW Le Jeune Road, Building A
 • Gần Công viên nước Grapeland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381055}} VND {{pricestrTa_381055}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381055}}
S Bayshore Dr. Darwin St.
 • Ở Coconut Grove
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542472}} VND {{pricestrTa_542472}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542472}}
13700 SW 139th Ct
 • Gần Vườn thú Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419724}} VND {{pricestrTa_419724}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419724}}
1951 NW South River Drive
 • Ở Little Havana
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489519}} VND {{pricestrTa_489519}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489519}}
2889 McFarlane Road, Coconut Grove
 • Ở Coconut Grove
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484034}} VND {{pricestrTa_484034}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484034}}
Various Addresses
 • Gần Trung tâm hội nghị Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513063}} VND {{pricestrTa_513063}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513063}}
3450 Biscayne Boulevard
 • Ở Midtown
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490342}} VND {{pricestrTa_490342}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490342}}
S Bayshore Dr and Darwin St
 • Ở Coconut Grove
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514602}} VND {{pricestrTa_514602}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514602}}
153 NW 29th Street, Wynwood Art District
 • Ở Midtown
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485830}} VND {{pricestrTa_485830}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485830}}
1451 South Miami Ave.
 • Ở Brickell
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427826}} VND {{pricestrTa_427826}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427826}}
8440 South Dixie Highway
 • Gần Trung tâm buôn bán Dadeland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462309}} VND {{pricestrTa_462309}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462309}}
4021 Nw 11th St
 • Gần Công viên nước Grapeland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532882}} VND {{pricestrTa_532882}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532882}}
Brickell Avenue and SE 5Th St
 • Gần Trung tâm hội nghị Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521901}} VND {{pricestrTa_521901}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521901}}
Northwest 1st Avenue, NW 26th St
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559474}} VND {{pricestrTa_559474}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559474}}
NW 1st Ave, NW 26th St
 • Ở Midtown
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542460}} VND {{pricestrTa_542460}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542460}}
SW 2nd St & SW 5th Ave, Apt 202
 • Ở Little Havana
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548751}} VND {{pricestrTa_548751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548751}}
7301 Biscayne Blvd
 • Ở Khu phố Cổ MiMo dọc Đại lộ Biscayne
 • Miami
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435163}} VND {{pricestrTa_435163}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435163}}
110 khách sạn Coconut Grove

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ