Colombo

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

175 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Colombo
XEM BẢN ĐỒ

No.16, Lily Avenue Colombo - 6
 • Ở Wellawatte
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468991}} VND {{pricestrTa_468991}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468991}}
No. 1A, Stubbs Place
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491047}} VND {{pricestrTa_491047}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491047}}
177 R A De mel Mawatha
 • Ở Kollupitiya
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482183}} VND {{pricestrTa_482183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482183}}
No. 14, Sellamuttu Avenue Colombo 3, (Marine Drive)
 • Ở Kollupitiya
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451662}} VND {{pricestrTa_451662}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451662}}
129, Kynsey Road
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473530}} VND {{pricestrTa_473530}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473530}}
No 55B, Ananda Coomaraswamy Mawatha
 • Ở Kollupitiya
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468040}} VND {{pricestrTa_468040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468040}}
123 Kumaran Rathnam Road, Colombo 2
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518236}} VND {{pricestrTa_518236}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518236}}
115, Rosmead Place
 • Ở Cinnamon Gardens
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462454}} VND {{pricestrTa_462454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462454}}
02, York Street
 • Ở Fort
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388335}} VND {{pricestrTa_388335}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388335}}
#43 Fife Road, Havelock Town
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420947}} VND {{pricestrTa_420947}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420947}}
42/3, Dickmans Rd
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495937}} VND {{pricestrTa_495937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495937}}
122, Justice Akbar Mawatha
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462835}} VND {{pricestrTa_462835}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462835}}
320, Union Place
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467096}} VND {{pricestrTa_467096}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467096}}
14/1,Skelton Road
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450571}} VND {{pricestrTa_450571}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450571}}
56, Galle Road
 • Ở Wellawatte
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409871}} VND {{pricestrTa_409871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409871}}
48 Janadhipathi MawathaP.O.Box 90ColomboSri Lanka
 • Gần Ngân hàng Tháp Ceylon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20122}} VND {{pricestrTa_20122}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20122}}
Marine Drive (Kollupitiya), 10th Lane, No.24
 • Ở Kollupitiya
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471536}} VND {{pricestrTa_471536}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471536}}
Station Road
 • Gần Trung tâm thương mại Majestic City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_126465}} VND {{pricestrTa_126465}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_126465}}
No.82 Stratford Avenue, Havelock Town
 • Ở Wellawatte
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478835}} VND {{pricestrTa_478835}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478835}}
29D Facing Marine Drive
 • Ở Kollupitiya
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471006}} VND {{pricestrTa_471006}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471006}}
Park Street
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431661}} VND {{pricestrTa_431661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431661}}
324, Galle Road, Wellawatte
 • Ở Wellawatte
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423171}} VND {{pricestrTa_423171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423171}}
61,Moor’s Road on Marine Drive, Wellawatta
 • Gần Vườn bách thú Quốc gia Sri Lanka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447069}} VND {{pricestrTa_447069}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447069}}
20 Chelsea Gardens, Colombo 03,
 • Ở Kollupitiya
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509984}} VND {{pricestrTa_509984}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509984}}
314/1A 2/1 Galle road colombo 03
 • Ở Kollupitiya
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510976}} VND {{pricestrTa_510976}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510976}}
6A, 10th Lane, Kollupitiya
 • Ở Kollupitiya
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511693}} VND {{pricestrTa_511693}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511693}}
433, Galle Road
 • Ở Kollupitiya
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514705}} VND {{pricestrTa_514705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514705}}
4/3, Malalasekara Place
 • Ở Cinnamon Gardens
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478294}} VND {{pricestrTa_478294}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478294}}
64, Lotus Road
 • Ở Fort
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388730}} VND {{pricestrTa_388730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388730}}
5A, 1st Chapel Lane, Wellawatte
 • Ở Wellawatte
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454392}} VND {{pricestrTa_454392}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454392}}
No.1, Bagatalle Road
 • Ở Kollupitiya
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481020}} VND {{pricestrTa_481020}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481020}}
133/19 Nawala Road, Narahenpita
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496290}} VND {{pricestrTa_496290}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496290}}
No 27,40th Lane, Marine Drive, Wellawatte
 • Ở Wellawatte
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415158}} VND {{pricestrTa_415158}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415158}}
No. 30, Hyde Park Corner
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408372}} VND {{pricestrTa_408372}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408372}}
4/3 Malalasekera Place
 • Ở Cinnamon Gardens
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518243}} VND {{pricestrTa_518243}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518243}}
16/6 Cambridge Place, Colombo 7
 • Ở Cinnamon Gardens
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518258}} VND {{pricestrTa_518258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518258}}
33 Canal Row, Colombo Fort Echelon Square
 • Ở Fort
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422344}} VND {{pricestrTa_422344}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422344}}
No.7, Karlshrue Gardens,
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503021}} VND {{pricestrTa_503021}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503021}}
75 Galle Road
 • Ở Kollupitiya
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464807}} VND {{pricestrTa_464807}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464807}}
45, Janadhipathi Mawatha
 • Ở Fort
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453786}} VND {{pricestrTa_453786}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453786}}
11, Upatissa Road, Colombo 4
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439149}} VND {{pricestrTa_439149}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439149}}
31/A, Clifford Place, Colombo 4, Colombo-04
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501266}} VND {{pricestrTa_501266}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501266}}
265/2 R.A De Mel Mawatha
 • Ở Kollupitiya
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453626}} VND {{pricestrTa_453626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453626}}
47/1, Jawatte Road
 • Ở Cinnamon Gardens
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456705}} VND {{pricestrTa_456705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456705}}
23/1/3 Sagara Road
 • Ở Quận Colombo
 • Colombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510921}} VND {{pricestrTa_510921}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510921}}
175 khách sạn Colombo

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ