Columbia

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

112 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Columbia
XEM BẢN ĐỒ

715 S. James M Campbell Blvd
 • Gần Nhà James K. Polk Ancestral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137516}} VND {{pricestrTa_137516}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137516}}
7580 Two Notch Road
 • Gần Columbia Place Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143840}} VND {{pricestrTa_143840}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143840}}
1548 BEAR CREEK PIKE
 • Ở Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130486}} VND {{pricestrTa_130486}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130486}}
450 Gracern Road
 • Gần Vườn thú và vườn Riverbanks
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95279}} VND {{pricestrTa_95279}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95279}}
2000 Business Loop 70 W
 • Gần Columbia Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134679}} VND {{pricestrTa_134679}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134679}}
180 Stoneridge Dr
 • Gần Vườn thú và vườn Riverbanks
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98517}} VND {{pricestrTa_98517}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98517}}
5430 Forest Dr
 • Gần Pháo đài Jackson
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95278}} VND {{pricestrTa_95278}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95278}}
6620 Eli Whitney Dr
 • Ở Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363885}} VND {{pricestrTa_363885}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363885}}
350 Columbiana Drive
 • Gần Công viên Frankie's Fun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141429}} VND {{pricestrTa_141429}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141429}}
8870 Columbia 100 Pkwy
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134678}} VND {{pricestrTa_134678}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134678}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134954}} VND {{pricestrTa_134954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134954}}
3903 Abel Dr
 • Gần Sân golf mini Boulders
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_112698}} VND {{pricestrTa_112698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_112698}}
131 Veterans Rd
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130248}} VND {{pricestrTa_130248}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130248}}
1901 Rockland Rd
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98281}} VND {{pricestrTa_98281}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98281}}
201 E Texas Ave
 • Gần Cao đẳng Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143842}} VND {{pricestrTa_143842}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143842}}
5485 Twin Knolls Rd
 • Gần Trung tâm mua sắm tại Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58221}} VND {{pricestrTa_58221}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58221}}
1111 E Broadway
 • Gần Cao đẳng Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144027}} VND {{pricestrTa_144027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144027}}
924 Senate St
 • Gần Trụ sở Chính quyền Nam Carolina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95608}} VND {{pricestrTa_95608}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95608}}
434 Columbiana Dr
 • Gần Công viên Frankie's Fun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113736}} VND {{pricestrTa_113736}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113736}}
111 Gateway Corporate Blvd
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_129978}} VND {{pricestrTa_129978}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_129978}}
2320 Legrand Rd
 • Ở Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144223}} VND {{pricestrTa_144223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144223}}
7525 Two Notch Rd
 • Gần Columbia Place Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_91353}} VND {{pricestrTa_91353}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_91353}}
320 Columbiana Dr
 • Gần Công viên Frankie's Fun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135197}} VND {{pricestrTa_135197}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135197}}
10207 Wincopin Cir
 • Gần Trung tâm mua sắm tại Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344511}} VND {{pricestrTa_344511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344511}}
133 Plumbers Rd
 • Ở Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133427}} VND {{pricestrTa_133427}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133427}}
1538 Horseshoe Drive
 • Gần Columbia Place Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73917}} VND {{pricestrTa_73917}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73917}}
2200 I 70 Dr Sw
 • Gần Columbia Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97033}} VND {{pricestrTa_97033}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97033}}
3216 Clark Ln
 • Ở Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140153}} VND {{pricestrTa_140153}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140153}}
5719 Fairfield Rd
 • Ở Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140152}} VND {{pricestrTa_140152}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140152}}
901 Conley Rd
 • Gần Cao đẳng Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138082}} VND {{pricestrTa_138082}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138082}}
8844 Columbia 100 Pkwy
 • Ở Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98449}} VND {{pricestrTa_98449}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98449}}
8300 Two Notch Rd
 • Gần Columbia Place Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141430}} VND {{pricestrTa_141430}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141430}}
3301 LeMone Industrial Blvd
 • Ở Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131607}} VND {{pricestrTa_131607}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131607}}
1718 N Providence Rd
 • Gần Cao đẳng Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366313}} VND {{pricestrTa_366313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366313}}
1504 Nashville Hwy
 • Ở Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133428}} VND {{pricestrTa_133428}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133428}}
499 Piney Grove Rd
 • Gần Công viên Frankie's Fun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99617}} VND {{pricestrTa_99617}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99617}}
1115 Woodland Springs Ct
 • Ở Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135010}} VND {{pricestrTa_135010}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135010}}
2601 S Providence Rd
 • Gần Đấu trường Mizzou
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139629}} VND {{pricestrTa_139629}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139629}}
7337 Garners Ferry Rd
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99749}} VND {{pricestrTa_99749}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99749}}
7055 Minstrel Way
 • Ở Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194065}} VND {{pricestrTa_194065}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194065}}
1551 Halifax Dr
 • Ở Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59086}} VND {{pricestrTa_59086}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59086}}
7251 Garners Ferry Rd
 • Ở Columbia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113896}} VND {{pricestrTa_113896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113896}}
3101 Wingate Ct
 • Gần Cao đẳng Stephens
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_355112}} VND {{pricestrTa_355112}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_355112}}
1520 Barbara Dr
 • Gần Columbia Place Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138626}} VND {{pricestrTa_138626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138626}}
750 Saturn Pkwy
 • Gần Công viên Frankie's Fun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94135}} VND {{pricestrTa_94135}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94135}}
112 khách sạn Columbia

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ