Coron

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

65 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Coron
XEM BẢN ĐỒ

Mabentangen Road, Barangay 6, Palawan
 • Gần Núi Tapyas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501497}} VND {{pricestrTa_501497}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501497}}
Lacao Street
 • Gần Công viên Mendoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341923}} VND {{pricestrTa_341923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341923}}
Mabentangen Road, Brgy 6
 • Gần Núi Tapyas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509073}} VND {{pricestrTa_509073}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509073}}
Governor's Avenue, Jolo, Barangay 5
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432974}} VND {{pricestrTa_432974}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432974}}
5 Baquid Island Poblacion
 • Gần Đại học Bang Palawan - Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498944}} VND {{pricestrTa_498944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498944}}
132 National Highway, Bgy. Poblacion 1
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470648}} VND {{pricestrTa_470648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470648}}
SITIO JOLO BARANGAY POBLACION 6
 • Gần Đại học Bang Palawan - Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505454}} VND {{pricestrTa_505454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505454}}
Uson Island Barangay, Lajala, Palawan
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513372}} VND {{pricestrTa_513372}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513372}}
Brgy. Poblacion 5, National hi-way
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459568}} VND {{pricestrTa_459568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459568}}
Tapyas Road, Barangay 4
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459198}} VND {{pricestrTa_459198}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459198}}
Mabintangen Road, Sitio Banga, Barangay 6
 • Gần Núi Tapyas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505444}} VND {{pricestrTa_505444}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505444}}
24 Don Pedro Street
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451357}} VND {{pricestrTa_451357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451357}}
Lualhati Park blvd Barangay Poblacion 3
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453396}} VND {{pricestrTa_453396}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453396}}
Sitio Dipulao Brgy. Poblacion 6
 • Gần Đại học Bang Palawan - Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501369}} VND {{pricestrTa_501369}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501369}}
Brgy. Poblacion 6, Sitio Dipulao
 • Gần Hội trường San Nicolas Barangay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451585}} VND {{pricestrTa_451585}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451585}}
National Road, Barangay Tagumpay
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507474}} VND {{pricestrTa_507474}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507474}}
Poblacion 1, Coron Harbor Town
 • Gần Suối nước nóng Maquinit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433736}} VND {{pricestrTa_433736}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433736}}
Nueva Street, Barangay Poblacion 6
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514684}} VND {{pricestrTa_514684}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514684}}
42 Don Pedro St. Barangay 2
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531245}} VND {{pricestrTa_531245}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531245}}
National Road, Brgy. Tagumpay
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536851}} VND {{pricestrTa_536851}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536851}}
Calle Real, Poblacion 2
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464319}} VND {{pricestrTa_464319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464319}}
Comeseria Street Barangay 1
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451939}} VND {{pricestrTa_451939}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451939}}
Calle Real Poblacion 2
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454162}} VND {{pricestrTa_454162}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454162}}
Brgy 5, Dicanituan Island
 • Gần Bayside Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457839}} VND {{pricestrTa_457839}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457839}}
Sitio Dipulao, Brgy, Poblacion 6
 • Gần Đại học Bang Palawan - Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412302}} VND {{pricestrTa_412302}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412302}}
Tapias Road Barangay 4
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554474}} VND {{pricestrTa_554474}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554474}}
Brgy. San Jose, Coron
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401102}} VND {{pricestrTa_401102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401102}}
Barangay 5, Bancuang, National Highway, Busuanga
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458963}} VND {{pricestrTa_458963}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458963}}
Barangay 3
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521455}} VND {{pricestrTa_521455}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521455}}
Coastal Road, Lower Bancuang, Barangay Poblacion V
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531182}} VND {{pricestrTa_531182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531182}}
Barangay Poblacion 6
 • Gần Núi Tapyas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451637}} VND {{pricestrTa_451637}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451637}}
Nueva Street 6, Barangay 1
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457882}} VND {{pricestrTa_457882}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457882}}
Bancuang Coastal Road, Barangay Poblacion 5
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469750}} VND {{pricestrTa_469750}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469750}}
Coron Bay, Sangat Island
 • Ở Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458079}} VND {{pricestrTa_458079}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458079}}
Barangay Poblacion 5, Coron Palawan, Coron Town Proper
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547337}} VND {{pricestrTa_547337}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547337}}
Brgy Poblacion 3, Coron Town
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451655}} VND {{pricestrTa_451655}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451655}}
Sitio Jolo, Barangay Poblacion 5
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452409}} VND {{pricestrTa_452409}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452409}}
Nueva Street 6, Barangay Poblacion 1
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518256}} VND {{pricestrTa_518256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518256}}
Sitio Jolo, Brgy. Poblacion 5
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516217}} VND {{pricestrTa_516217}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516217}}
Barangay 6, Kapayas
 • Gần Đại học Bang Palawan - Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411086}} VND {{pricestrTa_411086}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411086}}
22 Don Pedro St. Barangay 3
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506083}} VND {{pricestrTa_506083}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506083}}
Don Pedro Street, Brgy. Poblacion 3
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472267}} VND {{pricestrTa_472267}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472267}}
Don Pedro Street, Barangay 2
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480978}} VND {{pricestrTa_480978}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480978}}
National Highway, Poblacion 5
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451391}} VND {{pricestrTa_451391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451391}}
Brgy. Poblacion 5, Upper Bancuang Rd.
 • Ở Coron Town Proper
 • Coron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531617}} VND {{pricestrTa_531617}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531617}}
65 khách sạn Coron
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Coron
Tiện ích khách sạn Coron
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ