Dallas

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

137 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Dallas
XEM BẢN ĐỒ

{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58238}} VND {{pricestrTa_58238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58238}}
8102 LBJ FreewayDallasTexas 75251
 • Ở Ngoại ô Park Central
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49730}} VND {{pricestrTa_49730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49730}}
3422 Samuell Blvd
 • Gần Cotton Bowl
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_147912}} VND {{pricestrTa_147912}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_147912}}
2330 W Northwest Hwy
 • Gần Công viên Hồ Bachman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27389}} VND {{pricestrTa_27389}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27389}}
1717 N Akard St
 • Gần Dallas World Aquarium
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49717}} VND {{pricestrTa_49717}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49717}}
7800 Alpha Road
 • Ở Ngoại ô Park Central
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49724}} VND {{pricestrTa_49724}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49724}}
9019 Vantage Point Dr
 • Ở Ngoại ô Park Central
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134687}} VND {{pricestrTa_134687}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134687}}
2979 N. Stemmons Fwy.DallasTexas 75247
 • Ở Market Center
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98518}} VND {{pricestrTa_98518}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98518}}
1401 Commerce St
 • Gần Dallas World Aquarium
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97358}} VND {{pricestrTa_97358}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97358}}
6070 N. Central Expressway
 • Gần Bảo tàng Meadows
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27379}} VND {{pricestrTa_27379}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27379}}
13313 N Stemmons Fwy
 • Gần Công viên Lịch sử Farmers Branch
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_146470}} VND {{pricestrTa_146470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_146470}}
8150 Esters Boulevard
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_364582}} VND {{pricestrTa_364582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_364582}}
3243 Merrifield Ave
 • Gần Cotton Bowl
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_112511}} VND {{pricestrTa_112511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_112511}}
2821 Turtle Creek Blvd
 • Ở Uptown - Oak Lawn
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98790}} VND {{pricestrTa_98790}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98790}}
1590 Lyndon B Johnson Fwy
 • Gần Sân Gôn L.B Houston Municipal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49715}} VND {{pricestrTa_49715}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49715}}
1575 Regal Row
 • Gần Công viên Hồ Bachman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78275}} VND {{pricestrTa_78275}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78275}}
11069 Composite Dr
 • Gần Zero Gravity Thrill Amusement Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58239}} VND {{pricestrTa_58239}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58239}}
2023 Market Center Blvd
 • Ở Market Center
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_334403}} VND {{pricestrTa_334403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_334403}}
12121 Coit Rd
 • Ở Ngoại ô Park Central
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49692}} VND {{pricestrTa_49692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49692}}
17245 Dallas Pkwy
 • Ở Addison - Galleria
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333069}} VND {{pricestrTa_333069}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333069}}
12270 Greenville Ave
 • Ở Ngoại ô Park Central
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_147909}} VND {{pricestrTa_147909}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_147909}}
18470 Dallas Pkwy
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49723}} VND {{pricestrTa_49723}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49723}}
10584 Luna Rd
 • Gần Trung tâm Hội nghị Irving
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199003}} VND {{pricestrTa_199003}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199003}}
2030 W Northwest Hwy
 • Gần Đại học Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197774}} VND {{pricestrTa_197774}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197774}}
13685 N Central Expy
 • Ở Ngoại ô Park Central
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49705}} VND {{pricestrTa_49705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49705}}
6055 Lbj Fwy
 • Gần Valley View Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_185309}} VND {{pricestrTa_185309}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_185309}}
110 W John Carpenter Fwy
 • Ở Las Colinas
 • Irving
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110918}} VND {{pricestrTa_110918}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110918}}
2440 Victory Park Ln
 • Gần Sân vận động American Airlines Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141471}} VND {{pricestrTa_141471}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141471}}
4440 N Central Expy
 • Ở Uptown - Oak Lawn
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49716}} VND {{pricestrTa_49716}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49716}}
1521 Inwood Road
 • Gần Đại học Texas Southwestern Medical School
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194107}} VND {{pricestrTa_194107}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194107}}
12670 E Northwest Hwy
 • Gần Đại học Amberton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343524}} VND {{pricestrTa_343524}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343524}}
10325 N Central Expy
 • Ở Ngoại ô Park Central
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333068}} VND {{pricestrTa_333068}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333068}}
1000 Dowdy Ferry Rd
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198803}} VND {{pricestrTa_198803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198803}}
4154 PREFERRED PLACE
 • Gần Bệnh viện Methodist Charlton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343649}} VND {{pricestrTa_343649}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343649}}
2930 Forest Ln
 • Ở Addison - Galleria
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49694}} VND {{pricestrTa_49694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49694}}
7880 Alpha Road
 • Ở Ngoại ô Park Central
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98463}} VND {{pricestrTa_98463}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98463}}
400 Crescent Ct
 • Gần Trung tâm Nhạc giao hưởng Morton H. Meyerson
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363599}} VND {{pricestrTa_363599}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363599}}
8250 N Central Expy
 • Gần Trung tâm Northpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58234}} VND {{pricestrTa_58234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58234}}
7900 Brookriver Drive
 • Ở Market Center
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49691}} VND {{pricestrTa_49691}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49691}}
13340 Dallas Pkwy
 • Gần Galleria Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_360024}} VND {{pricestrTa_360024}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_360024}}
13900 Parkside Center Blvd
 • Gần Galleria Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49720}} VND {{pricestrTa_49720}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49720}}
10835 Composite Dr
 • Gần Zero Gravity Thrill Amusement Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110370}} VND {{pricestrTa_110370}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110370}}
2727 N Stemmons Fwy
 • Gần Đại học Texas Southwestern Medical School
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_360247}} VND {{pricestrTa_360247}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_360247}}
9089 Vantage Point Dr
 • Ở Ngoại ô Park Central
 • Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49840}} VND {{pricestrTa_49840}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49840}}
300 Reunion Blvd
 • Gần Trung tâm Hội nghị Dallas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23391}} VND {{pricestrTa_23391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23391}}
137 khách sạn Dallas
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ


Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ