Edinburgh

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Edinburgh
XEM BẢN ĐỒ

20/7 Balfour House, East Suffolk Park, Newington
 • Ở Newington
 • Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541923}} VND {{pricestrTa_541923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541923}}
Various Addresses, in Old Town,Lothian Rd,South Bridge
 • Gần Nhà thờ St. Giles’
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511969}} VND {{pricestrTa_511969}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511969}}
Various Addresses, around City Centre
 • Gần Công viên Princes Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522912}} VND {{pricestrTa_522912}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522912}}
Cargil Terrace, Trinity
 • Ở Trinity
 • Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533024}} VND {{pricestrTa_533024}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533024}}
Various Addresses, around City Center
 • Gần Nhà hát Playhouse Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532980}} VND {{pricestrTa_532980}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532980}}
Various Addresses, Around Central New Town
 • Gần Công viên Princes Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533041}} VND {{pricestrTa_533041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533041}}
12 Hopetoun Crescent
 • Gần Nhà hát Playhouse Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_165130}} VND {{pricestrTa_165130}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_165130}}
1 George IV Bridge
 • Gần Nhà thờ St. Giles’
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395322}} VND {{pricestrTa_395322}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395322}}
44 Clerk Street
 • Gần Cung điện Holyroodhouse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_335772}} VND {{pricestrTa_335772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_335772}}
4 West Coates
 • Gần Sân vận động Murrayfield
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77164}} VND {{pricestrTa_77164}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77164}}
4-8 Coates Gardens
 • Gần Trung tâm hội nghị quốc tế Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26902}} VND {{pricestrTa_26902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26902}}
10 Young Street
 • Gần Công viên Princes Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187433}} VND {{pricestrTa_187433}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187433}}
217 High Street The Royal Mile
 • Gần Nhà thờ St. Giles’
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_173028}} VND {{pricestrTa_173028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_173028}}
50 Rose Street North Lane, New Town
 • Gần Công viên Princes Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439713}} VND {{pricestrTa_439713}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439713}}
4 Alvanley Terrace
 • Gần Trung tâm hội nghị quốc tế Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437818}} VND {{pricestrTa_437818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437818}}
5 Drysdale Road
 • Gần Trung tâm hội nghị quốc tế Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451905}} VND {{pricestrTa_451905}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451905}}
34 North Castle Street
 • Gần Công viên Princes Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440286}} VND {{pricestrTa_440286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440286}}
6 McDonald Road 
 • Gần Nhà hát Playhouse Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446417}} VND {{pricestrTa_446417}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446417}}
31 Abbeyhill
 • Gần Cung điện Holyroodhouse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467493}} VND {{pricestrTa_467493}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467493}}
27 Craigmillar Park
 • Ở Newington
 • Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397245}} VND {{pricestrTa_397245}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397245}}
14-16 Marchhall Crescent
 • Gần Bể bơi Royal Commonwealth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_55568}} VND {{pricestrTa_55568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_55568}}
34 Great King Street
 • Gần Công viên Princes Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400401}} VND {{pricestrTa_400401}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400401}}
31-33 Craigmillar Park
 • Ở Newington
 • Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403077}} VND {{pricestrTa_403077}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403077}}
15 Mayfield Gardens, Newington
 • Gần Bể bơi Royal Commonwealth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421881}} VND {{pricestrTa_421881}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421881}}
90-92 PilrigEdinburghMidlothian EH6 5AY
 • Ở Leith
 • Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_149546}} VND {{pricestrTa_149546}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_149546}}
3 Thorntreeside
 • Gần Sân vận động Easter Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397154}} VND {{pricestrTa_397154}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397154}}
80 High Street The Royal Mile
 • Gần Trung tâm Khoa học Our Dynamic Earth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45013}} VND {{pricestrTa_45013}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45013}}
12-16 South Learmonth Gardens
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Hiện đại Quốc gia Scốt-len
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20136}} VND {{pricestrTa_20136}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20136}}
15 Spittal Street
 • Gần Nhà thờ St. Giles’
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446508}} VND {{pricestrTa_446508}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446508}}
13 Sciennes, Newington
 • Gần Đại học Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451811}} VND {{pricestrTa_451811}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451811}}
Ziggurat, Wellgate House, 200 Cowgate
 • Gần Nhà thờ St. Giles’
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467512}} VND {{pricestrTa_467512}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467512}}
10 Clarendon Crescent
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Hiện đại Quốc gia Scốt-len
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192374}} VND {{pricestrTa_192374}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192374}}
43 Princes Street
 • Gần Công viên Princes Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51447}} VND {{pricestrTa_51447}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51447}}
123 Grove Street
 • Gần Nhà hát King
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_67930}} VND {{pricestrTa_67930}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_67930}}
Priestfield Road
 • Gần Công viên Holyrood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27137}} VND {{pricestrTa_27137}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27137}}
9 Western Harbour Breakwater
 • Gần Bảo tàng di sản Newhaven
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_167382}} VND {{pricestrTa_167382}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_167382}}
92 Corstorphine Road
 • Gần Sở thú Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220378}} VND {{pricestrTa_220378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220378}}
25 Mayfield Gardens
 • Gần Bể bơi Royal Commonwealth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_166046}} VND {{pricestrTa_166046}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_166046}}
11 Spence Street
 • Gần Bể bơi Royal Commonwealth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_169767}} VND {{pricestrTa_169767}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_169767}}
41-47 Grove Street
 • Gần Phòng họp Usher
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_83721}} VND {{pricestrTa_83721}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_83721}}
1 Nether Bakehouse Holyrood
 • Gần Cung điện Holyroodhouse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_56254}} VND {{pricestrTa_56254}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_56254}}
York Buildings Queen Street
 • Gần Nhà hát Playhouse Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_163139}} VND {{pricestrTa_163139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_163139}}
3-5 Amphion Lane (Murano Place)
 • Gần Nhà hát Playhouse Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470503}} VND {{pricestrTa_470503}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470503}}
8 Middlefield, Shrubhill
 • Gần Nhà hát Playhouse Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470504}} VND {{pricestrTa_470504}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470504}}
228 Morrison Street
 • Gần Trung tâm hội nghị quốc tế Edinburgh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340038}} VND {{pricestrTa_340038}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340038}}
345 khách sạn Edinburgh
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ


Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ