Federal Way

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

210 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Federal Way
XEM BẢN ĐỒ

604 Patterson Lake Rd
 • Ở Winthrop
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477192}} VND {{pricestrTa_477192}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477192}}
505 Highway 2
 • Gần Nhà hát mùa hè Leavenworth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464786}} VND {{pricestrTa_464786}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464786}}
80 Ninth Street NE
 • Gần Bảo tàng và Trung tâm Văn hóa Wenatchee Valley
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426358}} VND {{pricestrTa_426358}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426358}}
810 US Hwy 2
 • Ở Downtown Leavenworth
 • Leavenworth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441586}} VND {{pricestrTa_441586}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441586}}
11 Chabot Road
 • Ở Copalis Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528951}} VND {{pricestrTa_528951}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528951}}
6830 Rodeo Drive
 • Gần Trung tâm Tổ chức Sự kiện TRAC Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434438}} VND {{pricestrTa_434438}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434438}}
16106 E Indiana Avenue
 • Gần Khu mua sắm thung lũng Spokane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435641}} VND {{pricestrTa_435641}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435641}}
235 E. Main Street
 • Gần Khu di tích lịch sử Dayton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466356}} VND {{pricestrTa_466356}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466356}}
8810 S. Hosmer St
 • Gần Sòng bạc Great American
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458393}} VND {{pricestrTa_458393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458393}}
616 W Heron St
 • Gần Bảo tàng lịch sử Aberdeen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390038}} VND {{pricestrTa_390038}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390038}}
31611 20th Ave S
 • Gần Hạ nghị viện tại Federal Way
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110198}} VND {{pricestrTa_110198}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110198}}
1807 Water St
 • Gần Centrum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514675}} VND {{pricestrTa_514675}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514675}}
318 Marina Court Southeast
 • Gần Trung tâm Biểu diễn Bờ biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437660}} VND {{pricestrTa_437660}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437660}}
100 West Brumfield Ave.
 • Gần Nhà Hubble
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462340}} VND {{pricestrTa_462340}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462340}}
3003 Colby Avenue
 • Gần Bảo tàng Thiếu nhi Imagine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480227}} VND {{pricestrTa_480227}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480227}}
1320 Broadway Plaza
 • Gần Bảo tàng Thủy tinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381037}} VND {{pricestrTa_381037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381037}}
1200 Carillon Pt
 • Gần Đại học Northwest
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381629}} VND {{pricestrTa_381629}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381629}}
1122 Broadway
 • Gần Cao đẳng Cộng đồng Everett
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382076}} VND {{pricestrTa_382076}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382076}}
1688 S 348th St
 • Gần Rhododendron Species Botanical Garden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140275}} VND {{pricestrTa_140275}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140275}}
1400 S 320th St
 • Gần Hạ nghị viện tại Federal Way
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343856}} VND {{pricestrTa_343856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343856}}
845 Ocean Shores Blvd NW
 • Gần Phòng triển lãm Creative Light
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386272}} VND {{pricestrTa_386272}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386272}}
4876 Haxton Way
 • Ở Ferndale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501483}} VND {{pricestrTa_501483}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501483}}
9 14th Ave NW
 • Gần Emerald Downs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385225}} VND {{pricestrTa_385225}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385225}}
200 Battery Way
 • Gần Centrum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489067}} VND {{pricestrTa_489067}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489067}}
200 Sands Trail Road
 • Gần Sân golf Gamble Sands
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507074}} VND {{pricestrTa_507074}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507074}}
3438 Stoluckquamish Lane
 • Ở Arlington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437457}} VND {{pricestrTa_437457}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437457}}
44 Old Chestnut Drive
 • Ở Skamokawa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553059}} VND {{pricestrTa_553059}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553059}}
9325 South Tacoma Way
 • Ở Monta Vista
 • Lakewood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423766}} VND {{pricestrTa_423766}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423766}}
1400 Wilmington Drive
 • Gần Bảo tàng Pháo đài Lewis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436458}} VND {{pricestrTa_436458}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436458}}
268522 Highway 101
 • Gần Công viên bang Sequim Bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450533}} VND {{pricestrTa_450533}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450533}}
1049 Eckerson Rd
 • Gần Cao đẳng Centralia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413450}} VND {{pricestrTa_413450}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413450}}
1417 Beach drive
 • Ở Đảo Camano
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435644}} VND {{pricestrTa_435644}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435644}}
10300 Suncrest Drive
 • Gần Xưởng rượu vang Icicle Ridge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525709}} VND {{pricestrTa_525709}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525709}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561488}} VND {{pricestrTa_561488}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561488}}
5188 Capitol Boulevard SE
 • Gần Công viên Tumwater Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429806}} VND {{pricestrTa_429806}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429806}}
17324 185th Ave NE
 • Gần Công viên Hồ Cottage
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470739}} VND {{pricestrTa_470739}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470739}}
1205 Morgan St
 • Gần Công viên Davenport
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485433}} VND {{pricestrTa_485433}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485433}}
435 Clover Island Dr
 • Gần Cầu Cable
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466354}} VND {{pricestrTa_466354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466354}}
2811 N 20th Ave
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385690}} VND {{pricestrTa_385690}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385690}}
34827 Pacific Hwy S
 • Gần Rhododendron Species Botanical Garden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133531}} VND {{pricestrTa_133531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133531}}
17770 NE 78th Place
 • Gần Trung tâm Thị trấn Redmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514444}} VND {{pricestrTa_514444}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514444}}
1185 Nw Maple St
 • Gần Tổng hành dinh Costco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494575}} VND {{pricestrTa_494575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494575}}
2861 Lincoln Landing
 • Gần Nhà máy rượu vang Bookwalter
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505344}} VND {{pricestrTa_505344}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505344}}
11405 Northeast 2nd Place
 • Gần Vườn Bách thảo Bellevue
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432636}} VND {{pricestrTa_432636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432636}}
610 N Wenatchee Ave
 • Gần Công viên Bờ sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425394}} VND {{pricestrTa_425394}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425394}}
210 khách sạn Federal Way
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Federal Way
Địa điểm khách sạn Federal Way
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Federal Way
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ