Fernley

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

127 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Fernley
XEM BẢN ĐỒ

160 E Flamingo Rd
 • Ở East of the Las Vegas Strip
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382204}} VND {{pricestrTa_382204}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382204}}
145 East Harmon Avenue
 • Ở East of the Las Vegas Strip
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502954}} VND {{pricestrTa_502954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502954}}
850 East Desert Inn Road
 • Gần Trung tâm Hội nghị Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473044}} VND {{pricestrTa_473044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473044}}
80 E Harmon Avenue
 • Ở Paradise
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397367}} VND {{pricestrTa_397367}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397367}}
1 Main Street
 • Ở Jean
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382313}} VND {{pricestrTa_382313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382313}}
145 E Harmon Avenue
 • Ở East of the Las Vegas Strip
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473045}} VND {{pricestrTa_473045}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473045}}
125 East Harmon Avenue
 • Ở East of the Las Vegas Strip
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482984}} VND {{pricestrTa_482984}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482984}}
333 N. Sandhill Blvd.
 • Gần Tòa thị chính Mesquite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488851}} VND {{pricestrTa_488851}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488851}}
50 Highway 50
 • Ở Nam Hồ Tahoe
 • Stateline
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432374}} VND {{pricestrTa_432374}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432374}}
145 E Harmon Ave
 • Ở East of the Las Vegas Strip
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469126}} VND {{pricestrTa_469126}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469126}}
206 North 3rd Street
 • Ở Khu trung tâm Las Vegas
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381673}} VND {{pricestrTa_381673}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381673}}
9777 Las Vegas Blvd S
 • Ở Enterprise
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386611}} VND {{pricestrTa_386611}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386611}}
100 Lake Pkwy
 • Ở Nam Hồ Tahoe
 • Stateline
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507399}} VND {{pricestrTa_507399}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507399}}
4575 Boulder Hwy
 • Ở Paradise
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382296}} VND {{pricestrTa_382296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382296}}
4381 W. Flamingo Road
 • Ở Paradise
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503799}} VND {{pricestrTa_503799}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503799}}
5288 Boulder Highway
 • Ở Trang viên mặt trời mọc
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463278}} VND {{pricestrTa_463278}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463278}}
1627 Hwy 395 N
 • Ở Nam Hồ Tahoe
 • Minden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437420}} VND {{pricestrTa_437420}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437420}}
3595 Las Vegas Blvd S
 • Ở Paradise
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381396}} VND {{pricestrTa_381396}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381396}}
2800 South Boulder Highway
 • Gần Sân golf Cascata
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430387}} VND {{pricestrTa_430387}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430387}}
8280 Dean Martin Drive
 • Ở Enterprise
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522909}} VND {{pricestrTa_522909}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522909}}
3411 Las Vegas Blvd S
 • Gần Phố Biểu diễn Thời trang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397615}} VND {{pricestrTa_397615}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397615}}
850 E Desert Inn Road
 • Gần Trung tâm Hội nghị Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473309}} VND {{pricestrTa_473309}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473309}}
4381 West Flamingo Road
 • Ở Paradise
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508890}} VND {{pricestrTa_508890}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508890}}
12300 Las Vegas Blvd S
 • Ở Henderson
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460607}} VND {{pricestrTa_460607}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460607}}
300 W Sahara Ave
 • Ở West of The Strip
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513525}} VND {{pricestrTa_513525}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513525}}
5085 S Dean Martin Drive
 • Ở Paradise
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420240}} VND {{pricestrTa_420240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420240}}
1322 Fremont Street
 • Ở Phố Fremont
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434600}} VND {{pricestrTa_434600}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434600}}
145 E Harmon Ave
 • Gần Crystals at City Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461962}} VND {{pricestrTa_461962}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461962}}
1701 Charles Lam
 • Ở Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555164}} VND {{pricestrTa_555164}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555164}}
3684 Paradise Road
 • Ở East of the Las Vegas Strip
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384032}} VND {{pricestrTa_384032}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384032}}
4625 Dean Martin Drive
 • Ở Paradise
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556203}} VND {{pricestrTa_556203}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556203}}
770 Avenue O
 • Ở East Ely
 • Ely
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425858}} VND {{pricestrTa_425858}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425858}}
3570 Las Vegas Boulevard South
 • Ở Paradise
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462312}} VND {{pricestrTa_462312}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462312}}
8601 S Las Vegas Blvd
 • Gần Quảng trường thành phố Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463110}} VND {{pricestrTa_463110}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463110}}
1651 North Virginia Street
 • Gần Trung tâm Khoa học và Cung thiên văn Fleischmann
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474189}} VND {{pricestrTa_474189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474189}}
4125 Boulder Highway
 • Ở Trang viên mặt trời mọc
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420259}} VND {{pricestrTa_420259}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420259}}
One South Lake Street
 • Gần Bảo tàng Xe hơi Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511047}} VND {{pricestrTa_511047}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511047}}
147 E Harmon Ave
 • Ở East of the Las Vegas Strip
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388568}} VND {{pricestrTa_388568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388568}}
3745 Las Vegas Blvd S
 • Ở Paradise
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456558}} VND {{pricestrTa_456558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456558}}
390 N Sandhill Boulevard
 • Gần Thư viện Mesquite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446747}} VND {{pricestrTa_446747}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446747}}
3922 Lindell
 • Ở Thung lũng Spring
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540070}} VND {{pricestrTa_540070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540070}}
1901 S Virginia St
 • Ở Reno/Tahoe Airport
 • Reno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421455}} VND {{pricestrTa_421455}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421455}}
3700 S Las Vegas Blvd
 • Ở Paradise
 • Las Vegas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466557}} VND {{pricestrTa_466557}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466557}}
720 North Main
 • Gần Công viên Barsanti
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522053}} VND {{pricestrTa_522053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522053}}
265 Quaking Aspen Lane
 • Ở Nam Hồ Tahoe
 • Stateline
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437083}} VND {{pricestrTa_437083}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437083}}
127 khách sạn Fernley
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Fernley
Địa điểm khách sạn Fernley
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Fernley
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ