Fremont

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

58 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Fremont
XEM BẢN ĐỒ

46080 Fremont BoulevardFremontCA 94538
 • Gần Đại học Bách khoa Northwestern
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136857}} VND {{pricestrTa_136857}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136857}}
4135 Cushing Pkwy
 • Gần Pacific Commons
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_146519}} VND {{pricestrTa_146519}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_146519}}
5355 Farwell Pl
 • Gần Trung tâm Thương mại Newpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134715}} VND {{pricestrTa_134715}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134715}}
46312 Mission Blvd
 • Gần Đại học Bách khoa Northwestern
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134714}} VND {{pricestrTa_134714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134714}}
6855 S 118th St
 • Ở Chalco
 • Omaha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451521}} VND {{pricestrTa_451521}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451521}}
3730 Raynor Parkway
 • Gần Cơ sở Đào tạo & Thể thao Bắn súng Trong nhà Take Aim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485525}} VND {{pricestrTa_485525}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485525}}
3650 S. 72nd Street
 • Gần Fun-Plex
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383587}} VND {{pricestrTa_383587}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383587}}
465 Olson Drive
 • Gần Trung tâm Thương mại Shadow Lake Towne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430828}} VND {{pricestrTa_430828}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430828}}
1250 E 23RD ST
 • Gần Kho hàng & Bảo tàng Đường sắt Fremont & Elkhorn Valley
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_230769}} VND {{pricestrTa_230769}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_230769}}
1501 Hospitality Ct
 • Gần Đường đua xe Fremont
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_233695}} VND {{pricestrTa_233695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_233695}}
46500 Landing Pkwy
 • Gần Đại học Bách khoa Northwestern
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59223}} VND {{pricestrTa_59223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59223}}
2410 North Yager Road
 • Gần Đại học Midland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494589}} VND {{pricestrTa_494589}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494589}}
46100 Landing ParkwayFremontCA 94538
 • Gần Đại học Bách khoa Northwestern
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97441}} VND {{pricestrTa_97441}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97441}}
13131 I Street
 • Ở Millard
 • Omaha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467028}} VND {{pricestrTa_467028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467028}}
2700 N. Diers Pkwy
 • Ở Fremont
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138952}} VND {{pricestrTa_138952}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138952}}
2712 South 24th Street
 • Gần Trường đua chó Bluffs Run Greyhound Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426288}} VND {{pricestrTa_426288}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426288}}
2220 Farnam Street
 • Gần Đại học Creighton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472745}} VND {{pricestrTa_472745}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472745}}
222 N 10th St
 • Ở Trung tâm Omaha
 • Omaha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539992}} VND {{pricestrTa_539992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539992}}
11201 Davenport St
 • Gần Trung tâm Golf & Tennis Miracle Hill
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425240}} VND {{pricestrTa_425240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425240}}
3101 W Warren Ave
 • Gần Đại học Bách khoa Northwestern
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78350}} VND {{pricestrTa_78350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78350}}
1717 South 67th Street
 • Gần Đại học Nebraska ở Omaha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431135}} VND {{pricestrTa_431135}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431135}}
3701 N Sr 53
 • Ở Fremont
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343766}} VND {{pricestrTa_343766}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343766}}
7101 North 102nd Circle
 • Gần Hồ Glenn Cunningham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465520}} VND {{pricestrTa_465520}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465520}}
5400 Mowry Ave
 • Gần Trung tâm Thương mại Newpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_91905}} VND {{pricestrTa_91905}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_91905}}
2020 Abbott Drive
 • Gần Bảo tàng Hải quân Công viên Freedom
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533944}} VND {{pricestrTa_533944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533944}}
6245 N Old 27
 • Gần Chuỗi cửa hàng bán lẻ tại Fremont
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_96474}} VND {{pricestrTa_96474}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_96474}}
271 W. State Road 120Fremont 46737Indiana
 • Gần Chuỗi cửa hàng bán lẻ tại Fremont
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59224}} VND {{pricestrTa_59224}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59224}}
2500 S 192nd Ave
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456102}} VND {{pricestrTa_456102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456102}}
8121 Eastport Parkway
 • Ở Chalco
 • La Vista
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536837}} VND {{pricestrTa_536837}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536837}}
540 S 12th St
 • Ở Old Market
 • Omaha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416006}} VND {{pricestrTa_416006}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416006}}
47031 Kato Road
 • Gần Pacific Commons
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_96473}} VND {{pricestrTa_96473}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_96473}}
18202 Cuming Street
 • Gần Trung tâm mua sắm Village Pointe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417960}} VND {{pricestrTa_417960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417960}}
5400 Farwell Pl
 • Gần Trung tâm Thương mại Newpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144261}} VND {{pricestrTa_144261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144261}}
47000 Lakeview Blvd
 • Gần Đại học Bách khoa Northwestern
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132053}} VND {{pricestrTa_132053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132053}}
2720 Oak Drive
 • Gần Câu lạc bộ golf Pacific Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498100}} VND {{pricestrTa_498100}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498100}}
17240 Wright Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Pacific Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484389}} VND {{pricestrTa_484389}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484389}}
2717 South 24th Street
 • Gần Trường đua chó Bluffs Run Greyhound Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433618}} VND {{pricestrTa_433618}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433618}}
7833 W Dodge Rd
 • Gần Đại học Nebraska ở Omaha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440522}} VND {{pricestrTa_440522}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440522}}
251 W State Road 120
 • Gần Chuỗi cửa hàng bán lẻ tại Fremont
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140302}} VND {{pricestrTa_140302}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140302}}
17 Arena Way
 • Gần Trung tâm Trung Mỹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384872}} VND {{pricestrTa_384872}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384872}}
46101 Warm Springs Blvd
 • Gần Đại học Bách khoa Northwestern
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133557}} VND {{pricestrTa_133557}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133557}}
9305 S 145th St
 • Ở Chalco
 • Omaha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455129}} VND {{pricestrTa_455129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455129}}
1355 S Highway 30
 • Ở Blair
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469351}} VND {{pricestrTa_469351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469351}}
1401 South 72nd Street
 • Gần Đại học Nebraska ở Omaha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448446}} VND {{pricestrTa_448446}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448446}}
2281 South 35th Street
 • Gần Khu đua xe go-kart Joe's Karting
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537092}} VND {{pricestrTa_537092}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537092}}
58 khách sạn Fremont

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ