Gabarone

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

49 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Gabarone
XEM BẢN ĐỒ

Corner Khama Crescent & Western Avenue, New CBD
 • Gần Trung tâm thương mại Game City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408366}} VND {{pricestrTa_408366}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408366}}
28492 Batsadi Road, Block 3
 • Gần Vùng đất của Chính phủ Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415712}} VND {{pricestrTa_415712}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415712}}
Plot 514 Southring Road, Ext 4, PO Box 46015
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447117}} VND {{pricestrTa_447117}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447117}}
Bonnington FarmMolepolole RoadBR105Gaborone
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114305}} VND {{pricestrTa_114305}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114305}}
Plot 22290, Molongwabe Road, Phase 4
 • Gần Trung tâm thương mại Game City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482104}} VND {{pricestrTa_482104}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482104}}
Plot 31375, Mogoditshane Road
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486865}} VND {{pricestrTa_486865}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486865}}
Plot 21117, Corner Mobuto and Maratadiba Road
 • Gần Đại học Bốt-xoa-na
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386724}} VND {{pricestrTa_386724}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386724}}
Plot 27280/1 (65877) Bokaa Road, Block 3
 • Ở Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447119}} VND {{pricestrTa_447119}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447119}}
Nkangaripane and Marushele Street
 • Gần Vùng đất của Chính phủ Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528865}} VND {{pricestrTa_528865}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528865}}
Plot 28295, Block 3
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460644}} VND {{pricestrTa_460644}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460644}}
Plot 148 Mogoditshane
 • Ở Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424610}} VND {{pricestrTa_424610}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424610}}
Lot 171, Tlokweng Road
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496138}} VND {{pricestrTa_496138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496138}}
Plot 60446, Block 7, Block 7
 • Trong khu mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511158}} VND {{pricestrTa_511158}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511158}}
Bus Rank
 • Gần Vùng đất của Chính phủ Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435454}} VND {{pricestrTa_435454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435454}}
Airport Junction Shopping Centre, Cnr Airport and A1 Roads, Gaborone
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426950}} VND {{pricestrTa_426950}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426950}}
Plot 5345 Julius Nyerere Drive, Extension 11
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523025}} VND {{pricestrTa_523025}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523025}}
Plot 32339, George Sim Crescent, Phakalane
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523051}} VND {{pricestrTa_523051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523051}}
Plot 54047, Litabi Road
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522919}} VND {{pricestrTa_522919}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522919}}
Plot 5561, Kabole Street
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511156}} VND {{pricestrTa_511156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511156}}
Plot 54368I, Tower South
 • Gần Vùng đất của Chính phủ Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527568}} VND {{pricestrTa_527568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527568}}
Plot 125,Corner of Mongana & Morukuru St, Extension 5
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559443}} VND {{pricestrTa_559443}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559443}}
Golf Drive Phakalane Phakalane
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_360967}} VND {{pricestrTa_360967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_360967}}
Plot 3721, Sefoke Ward, Behind Oasis Tlokweng
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511174}} VND {{pricestrTa_511174}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511174}}
Plot 8269, Tloweng Road, Sefoke Ward
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541114}} VND {{pricestrTa_541114}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541114}}
PLOT 74344, EXT 10
 • Gần Vùng đất của Chính phủ Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432661}} VND {{pricestrTa_432661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432661}}
Plot 2134 - Ext 17, Pholokabatho Road
 • Gần Trung tâm thương mại Game City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522976}} VND {{pricestrTa_522976}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522976}}
Plot 54368, Itowers South, CBD
 • Gần Vùng đất của Chính phủ Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531217}} VND {{pricestrTa_531217}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531217}}
Plot 6814, Broadhurst
 • Gần Sân vận động Quốc gia Bốt-xoa-na
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468984}} VND {{pricestrTa_468984}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468984}}
1703, Ext 7, P.O. Box 2444
 • Gần Vùng đất của Chính phủ Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503849}} VND {{pricestrTa_503849}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503849}}
Plot 17566, Masokaphala Road
 • Gần Vùng đất của Chính phủ Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523066}} VND {{pricestrTa_523066}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523066}}
577 Sefoke Road, Tlokweng Road
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540998}} VND {{pricestrTa_540998}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540998}}
Aresutalane Street and Khokhowe Street
 • Gần Vùng đất của Chính phủ Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554612}} VND {{pricestrTa_554612}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554612}}
Botswana Road
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114306}} VND {{pricestrTa_114306}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114306}}
Plot 108C, Crocodile Way, Ranku, Notwane
 • Ở Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536172}} VND {{pricestrTa_536172}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536172}}
Plot 758, Mokolodi 2, P.O. Box 2673
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407870}} VND {{pricestrTa_407870}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407870}}
Plot 2572, Extension 9
 • Gần Sân vận động Quốc gia Bốt-xoa-na
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544815}} VND {{pricestrTa_544815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544815}}
Plot 32085, Block 10, Sebele Mall, P.O Box 53787, Broadhurst
 • Ở Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500640}} VND {{pricestrTa_500640}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500640}}
Plot 18076, Phase 2, Mahuhumetsa Crescent
 • Gần Vùng đất của Chính phủ Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506173}} VND {{pricestrTa_506173}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506173}}
Plot 5498, Partial
 • Gần Bảo tàng Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513848}} VND {{pricestrTa_513848}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513848}}
Along A12 Highway, Mmopane
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522975}} VND {{pricestrTa_522975}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522975}}
Nyerere Drive North
 • Gần Sân vận động Quốc gia Bốt-xoa-na
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385084}} VND {{pricestrTa_385084}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385084}}
Bonnington Farm, Molepolole Road
 • Liền kề trung tâm hội nghị
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382490}} VND {{pricestrTa_382490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382490}}
Plot 910 Mogoditshane, Off Molepolole Rd
 • Ở Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434562}} VND {{pricestrTa_434562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434562}}
Plot 56794, Block 10
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508406}} VND {{pricestrTa_508406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508406}}
3rd Commercial, CBD
 • Gần Vùng đất của Chính phủ Gaborone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557976}} VND {{pricestrTa_557976}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557976}}
49 khách sạn Gabarone

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ