Gangtok

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

39 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Gangtok
XEM BẢN ĐỒ

Indira Bye Pass Road
 • Gần Chợ MG Marg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458329}} VND {{pricestrTa_458329}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458329}}
Nam Nang Road,Behind Big Bazaar
 • Gần Banjhakri Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459818}} VND {{pricestrTa_459818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459818}}
Rongey
 • Gần Chùa Ganesh Tok
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459837}} VND {{pricestrTa_459837}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459837}}
Sichey
 • Gần Chợ MG Marg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460219}} VND {{pricestrTa_460219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460219}}
Near MG Marg
 • Gần Chợ MG Marg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529885}} VND {{pricestrTa_529885}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529885}}
Lower Burtuk Road
 • Gần Banjhakri Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451675}} VND {{pricestrTa_451675}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451675}}
Development Area, Beside S.N.T Head Office
 • Gần Thiền viện Enchey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470593}} VND {{pricestrTa_470593}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470593}}
Amdo Golai
 • Gần Banjhakri Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478920}} VND {{pricestrTa_478920}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478920}}
Middle Silchey, Near District Court
 • Gần Chùa Ganesh Tok
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542614}} VND {{pricestrTa_542614}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542614}}
Opp. Super Market, 31-A, National Highway
 • Gần Banjhakri Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397391}} VND {{pricestrTa_397391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397391}}
Zero Point SNT Complex Development Area
 • Gần Thiền viện Enchey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544292}} VND {{pricestrTa_544292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544292}}
Dr BR Ambedkar Road, Upper Sichey,
 • Gần Thiền viện Enchey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530263}} VND {{pricestrTa_530263}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530263}}
Jawaharlal Nehru Road, Genfama
 • Gần Chùa Ganesh Tok
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544349}} VND {{pricestrTa_544349}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544349}}
District Court Road, Near Driving Institute
 • Gần Thiền viện Enchey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544329}} VND {{pricestrTa_544329}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544329}}
Tashi Yang, Near MG Marg Kazi Road
 • Gần Banjhakri Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544278}} VND {{pricestrTa_544278}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544278}}
Upper Burtuk
 • Gần Chùa Ganesh Tok
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553508}} VND {{pricestrTa_553508}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553508}}
Saramsa, Ranipool
 • Gần Chợ MG Marg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451689}} VND {{pricestrTa_451689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451689}}
Upper Sichey Link Road, Near Tamang Gumpa
 • Gần Thiền viện Enchey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544297}} VND {{pricestrTa_544297}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544297}}
Near Enchey Monastery, VIP Colony Road
 • Gần Thiền viện Enchey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524729}} VND {{pricestrTa_524729}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524729}}
Cherry Banks, Opp. Raj Bhawan
 • Gần Thiền viện Enchey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399608}} VND {{pricestrTa_399608}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399608}}
M.G.Marg, Opposite State Assembly
 • Gần Banjhakri Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451846}} VND {{pricestrTa_451846}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451846}}
Jewel Of The East, MG Marg
 • Gần Banjhakri Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480092}} VND {{pricestrTa_480092}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480092}}
Palzor Stadium Road,
 • Gần Thiền viện Enchey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499113}} VND {{pricestrTa_499113}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499113}}
Lower Samdur Block, Ranipool
 • Gần Chợ MG Marg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404997}} VND {{pricestrTa_404997}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404997}}
Paota C Road, BJS Colony, Opposite Ankur Hospital
 • Gần Chùa Ganesh Tok
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548216}} VND {{pricestrTa_548216}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548216}}
Dr. B.R. Ambedkar Road, Upper Sichey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561170}} VND {{pricestrTa_561170}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561170}}
Indira Bypass Road, District Court
 • Gần Chùa Ganesh Tok
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544416}} VND {{pricestrTa_544416}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544416}}
Kazi Road, Near Power House
 • Gần Chợ MG Marg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459835}} VND {{pricestrTa_459835}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459835}}
Upper Syari, Deorali
 • Gần Thiền viện Enchey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387637}} VND {{pricestrTa_387637}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387637}}
GRBA Road, Chongeyk
 • Gần Banjhakri Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411247}} VND {{pricestrTa_411247}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411247}}
Lower Burtuk Road, Near Helipad
 • Gần Chùa Ganesh Tok
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548643}} VND {{pricestrTa_548643}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548643}}
Nam Nang Road, Near Legislative Assembly
 • Gần Banjhakri Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544404}} VND {{pricestrTa_544404}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544404}}
Paljor Stadium Road
 • Gần Thiền viện Enchey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66560}} VND {{pricestrTa_66560}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66560}}
NH-10, Besides Axis Bank, Ranipool, near Ranipool Police Station
 • Gần Banjhakri Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467280}} VND {{pricestrTa_467280}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467280}}
Upper Arithang Road, Below Hotel Shere Punjab
 • Gần Chợ MG Marg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544350}} VND {{pricestrTa_544350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544350}}
Helipad Rd, by Dist Administrative Cntr, Upper Sichey
 • Gần Chùa Ganesh Tok
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405630}} VND {{pricestrTa_405630}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405630}}
Deorali
 • Gần Banjhakri Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451706}} VND {{pricestrTa_451706}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451706}}
Development Area
 • Gần Thiền viện Enchey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534269}} VND {{pricestrTa_534269}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534269}}
NH31A Pani House
 • Gần Banjhakri Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544286}} VND {{pricestrTa_544286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544286}}
39 khách sạn Gangtok
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Gangtok
Tiện ích khách sạn Gangtok
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ