Granada

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Granada
XEM BẢN ĐỒ

Angel Ganivet 7
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_14558}} VND {{pricestrTa_14558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_14558}}
Calle de Solarillo de Gracia, 1
 • Gần Nhà thờ Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381934}} VND {{pricestrTa_381934}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381934}}
Calle San Isidro, 16
 • Gần Nhà thờ Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448430}} VND {{pricestrTa_448430}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448430}}
Calle de Joaquin Costa, 7
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383114}} VND {{pricestrTa_383114}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383114}}
Plaza Isabel la Católica, s/n
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510619}} VND {{pricestrTa_510619}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510619}}
San Matias, 2018009 Granada
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_367909}} VND {{pricestrTa_367909}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_367909}}
Plaza Fortuny, 6
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_107437}} VND {{pricestrTa_107437}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_107437}}
c/Capuchinas, 2
 • Gần Nhà thờ Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_369528}} VND {{pricestrTa_369528}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_369528}}
P Enrique Tierno Galvan 4
 • Ở Zaidin
 • Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49794}} VND {{pricestrTa_49794}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49794}}
Calle de la Alhondiga, 8
 • Gần Nhà thờ Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383343}} VND {{pricestrTa_383343}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383343}}
Calle San Diego, 22
 • Gần Nhà thờ Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474982}} VND {{pricestrTa_474982}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474982}}
Carrera del Darro, 25
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400195}} VND {{pricestrTa_400195}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400195}}
Calle Elvira 61-63
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421357}} VND {{pricestrTa_421357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421357}}
Calle Tablas, 4
 • Gần Nhà thờ Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390234}} VND {{pricestrTa_390234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390234}}
Cuesta Aceituneros 8-10
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408834}} VND {{pricestrTa_408834}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408834}}
Calle Carcel Baja 4
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446257}} VND {{pricestrTa_446257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446257}}
RECOGIDAS 53
 • Gần Nhà thờ Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343111}} VND {{pricestrTa_343111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343111}}
C/ Gran Via de Colon, 44
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395354}} VND {{pricestrTa_395354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395354}}
Carrera del Darro 9
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396645}} VND {{pricestrTa_396645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396645}}
Carretera del Darro 51, Albayzín
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487509}} VND {{pricestrTa_487509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487509}}
Av Fuentenueva
 • Gần Tu viện San Jeronimo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22597}} VND {{pricestrTa_22597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22597}}
C/ Cettie-Meriem, 6
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381865}} VND {{pricestrTa_381865}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381865}}
Carrera de la Virgen, 48
 • Gần Nhà thờ Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381984}} VND {{pricestrTa_381984}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381984}}
Navas 5
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42097}} VND {{pricestrTa_42097}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42097}}
Avenida de América, 3
 • Ở Zaidin
 • Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385040}} VND {{pricestrTa_385040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385040}}
Cuesta del Chapiz, 54
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495465}} VND {{pricestrTa_495465}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495465}}
Paseo de la Sabica 40
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_46113}} VND {{pricestrTa_46113}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_46113}}
Calle Martinez de la Rosa, 9
 • Gần Tu viện San Jeronimo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386271}} VND {{pricestrTa_386271}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386271}}
Avenida Juan Pablo II, 35
 • Ở Norte
 • Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_332819}} VND {{pricestrTa_332819}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_332819}}
Recogidas 16
 • Gần Nhà thờ Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110893}} VND {{pricestrTa_110893}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110893}}
Calle Santa Isabel La Real 19- Albayzin
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393480}} VND {{pricestrTa_393480}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393480}}
Arquitecto Garcia De Paredes 1
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_17811}} VND {{pricestrTa_17811}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_17811}}
Calle Benjamin Franklin, 3
 • Gần Nhà thờ Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473370}} VND {{pricestrTa_473370}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473370}}
Acera Del Darro 19
 • Gần Nhà thờ Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45176}} VND {{pricestrTa_45176}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45176}}
Gran Via 17
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421815}} VND {{pricestrTa_421815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421815}}
Pedro Antonio De Alarcon 10
 • Gần Nhà thờ Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45175}} VND {{pricestrTa_45175}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45175}}
Calle Mesones 15
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393068}} VND {{pricestrTa_393068}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393068}}
Cuesta de Gomerez, nº14
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392391}} VND {{pricestrTa_392391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392391}}
Gran Via de Colon, nº 38
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391714}} VND {{pricestrTa_391714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391714}}
San Anton 28
 • Gần Nhà thờ Granada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78728}} VND {{pricestrTa_78728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78728}}
Paseo de la Sabica, s/n
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391166}} VND {{pricestrTa_391166}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391166}}
Calle Tórtola 7 1D
 • Gần Tu viện San Jeronimo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531836}} VND {{pricestrTa_531836}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531836}}
Calle Tórtola 7 1A
 • Gần Tu viện San Jeronimo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555424}} VND {{pricestrTa_555424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555424}}
Plaza de los Campos, 4, 4th Floor
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391167}} VND {{pricestrTa_391167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391167}}
Calle Navas, 22
 • Gần Alhambra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381958}} VND {{pricestrTa_381958}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381958}}
113 khách sạn Granada
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Granada
Tiện ích khách sạn Granada
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ