Greenville

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

79 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Greenville
XEM BẢN ĐỒ

670 Verdae Blvd
 • Gần Quốc tế CU Trung tâm nghiên cứu ô tô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59265}} VND {{pricestrTa_59265}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59265}}
2801 Laurens Road
 • Gần Quốc tế CU Trung tâm nghiên cứu ô tô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143886}} VND {{pricestrTa_143886}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143886}}
40 W Orchard Park Dr
 • Gần Trung tâm buôn bán Haywood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78321}} VND {{pricestrTa_78321}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78321}}
810 S Memorial Dr
 • Gần Trung tâm y tế Greenville VA
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_148427}} VND {{pricestrTa_148427}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_148427}}
3715 Pelham Rd
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134720}} VND {{pricestrTa_134720}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134720}}
47 Fisherman Ln
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59266}} VND {{pricestrTa_59266}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59266}}
530 Woods Lake Rd
 • Gần Trung tâm buôn bán Haywood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341122}} VND {{pricestrTa_341122}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341122}}
2700 Highway 82 East
 • Trên hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144551}} VND {{pricestrTa_144551}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144551}}
207 Greenville Blvd Sw
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59272}} VND {{pricestrTa_59272}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59272}}
45 W Orchard Park Dr
 • Gần Trung tâm buôn bán Haywood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_338573}} VND {{pricestrTa_338573}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_338573}}
246 Congaree Rd
 • Gần Trung tâm buôn bán Haywood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59268}} VND {{pricestrTa_59268}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59268}}
50 Orchard Park Drive
 • Gần Bệnh viện tưởng niệm Patewood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134433}} VND {{pricestrTa_134433}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134433}}
821 Memorial Dr
 • Gần Trung tâm y tế Greenville VA
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143237}} VND {{pricestrTa_143237}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143237}}
3435 S Memorial Dr
 • Ở Greenville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141675}} VND {{pricestrTa_141675}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141675}}
71 Jameson Ln
 • Gần Greenville Country Club
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137534}} VND {{pricestrTa_137534}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137534}}
3212 S Memorial Dr
 • Ở Greenville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344267}} VND {{pricestrTa_344267}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344267}}
108 Carolina Point Pkwy
 • Gần Roper Mountain Science Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192599}} VND {{pricestrTa_192599}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192599}}
1700 S State Route 127
 • Ở Greenville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140352}} VND {{pricestrTa_140352}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140352}}
1731 S State Route 127
 • Ở Greenville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113769}} VND {{pricestrTa_113769}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113769}}
101 Dansey Road
 • Gần Vidant Medical Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_347553}} VND {{pricestrTa_347553}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_347553}}
3090 Highway 82 East
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_96035}} VND {{pricestrTa_96035}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_96035}}
203 Greenville Blvd Sw
 • Ở Greenville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_92986}} VND {{pricestrTa_92986}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_92986}}
211 South Walnut Street
 • Gần Bảo tàng Trạm cứu hỏa Cổ Số 1
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424334}} VND {{pricestrTa_424334}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424334}}
1195 Russ Rd
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_96037}} VND {{pricestrTa_96037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_96037}}
31 Market Point Dr
 • Gần Roper Mountain Science Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139575}} VND {{pricestrTa_139575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139575}}
1024 Woodruff Rd
 • Gần Roper Mountain Science Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139244}} VND {{pricestrTa_139244}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139244}}
2701 Highway 82 E
 • Ở Greenville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59270}} VND {{pricestrTa_59270}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59270}}
3001 Kari Ln
 • Gần Trung tâm thương mại Crossroads
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135807}} VND {{pricestrTa_135807}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135807}}
1 Parkway E
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341042}} VND {{pricestrTa_341042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341042}}
851 Martin StreetGreenvilleOH 45331
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_349432}} VND {{pricestrTa_349432}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_349432}}
5010 HIGHWAY 69 SOUTH
 • Gần Trung tâm hành chính Fletcher Warren
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140353}} VND {{pricestrTa_140353}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140353}}
450 Moye Blvd
 • Gần Vidant Medical Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138572}} VND {{pricestrTa_138572}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138572}}
100 Paul Stabler Dr
 • Gần Greenville Country Club
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113768}} VND {{pricestrTa_113768}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113768}}
946 Fort Dale Rd
 • Gần Greenville Country Club
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94824}} VND {{pricestrTa_94824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94824}}
231 N Pleasantburg Dr
 • Gần Trung tâm hội nghị TD
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98189}} VND {{pricestrTa_98189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98189}}
831 Congaree Rd
 • Gần Roper Mountain Science Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_112717}} VND {{pricestrTa_112717}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_112717}}
2005 Center Point Lane
 • Gần Trung tâm thương mại Crossroads
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_196230}} VND {{pricestrTa_196230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_196230}}
102 Carolina Point Pkwy
 • Gần Roper Mountain Science Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344004}} VND {{pricestrTa_344004}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344004}}
1055 Waterford Commons Dr
 • Gần Vidant Medical Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366272}} VND {{pricestrTa_366272}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366272}}
2111 W Arlington Blvd
 • Gần Vidant Medical Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136941}} VND {{pricestrTa_136941}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136941}}
33 Beacon Dr
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141674}} VND {{pricestrTa_141674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141674}}
941 Fort Dale Road
 • Gần Greenville Country Club
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194233}} VND {{pricestrTa_194233}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194233}}
171 Riverplace
 • Gần Thác Park on the Reedy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135808}} VND {{pricestrTa_135808}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135808}}
20 Interstate Ct
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138534}} VND {{pricestrTa_138534}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138534}}
407 N Main St
 • Gần Thác Park on the Reedy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_96038}} VND {{pricestrTa_96038}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_96038}}
79 khách sạn Greenville

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ