Gyeongju

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

131 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Gyeongju
XEM BẢN ĐỒ

182-29, Bomun-ro
 • Gần Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Gyeongju Springdome
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442173}} VND {{pricestrTa_442173}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442173}}
465-37, Bomun-ro
 • Gần Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hwabaek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408333}} VND {{pricestrTa_408333}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408333}}
3, Taejong-ro 699beon-gil
 • Gần Cheonmachong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416336}} VND {{pricestrTa_416336}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416336}}
66-29, Bobul-ro
 • Gần Chùa Bulguksa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462214}} VND {{pricestrTa_462214}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462214}}
46-6, Poseok-ro 1092beon-gil
 • Gần Đài thiên văn Cheomseongdae
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508962}} VND {{pricestrTa_508962}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508962}}
260-6, Geumseong-ro
 • Gần Cheonmachong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428121}} VND {{pricestrTa_428121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428121}}
14-16, Hadongbunjeoban-gil
 • Gần Bảo tàng Khoa học và Nghệ thuật Silla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559638}} VND {{pricestrTa_559638}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559638}}
121-17 Noseo-dong
 • Gần Cheonmachong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550490}} VND {{pricestrTa_550490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550490}}
216-8, Bobul-ro
 • Gần Làng thủ công mỹ nghệ dân gian Kyongju
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508355}} VND {{pricestrTa_508355}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508355}}
122-21, Seonang-gil
 • Gần Câu lạc bộ đồng quê Gyeongju
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559850}} VND {{pricestrTa_559850}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559850}}
252-1, Wonhwa-ro
 • Gần Mộ Thiên Mã
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476042}} VND {{pricestrTa_476042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476042}}
7-8, Hwarang-ro 28beon-gil
 • Gần Cheonmachong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512554}} VND {{pricestrTa_512554}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512554}}
18, Cheonwon 1-gil
 • Gần Bệnh viện Gyeongju Mediflower Oriental
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551193}} VND {{pricestrTa_551193}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551193}}
8-2, Wonhwa-ro 392beon-gil
 • Ở Dongcheon
 • Gyeongju
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407194}} VND {{pricestrTa_407194}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407194}}
17 Seoak2-gil
 • Gần Lăng mộ Hoàng gia Vua Taejong Muyeol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550514}} VND {{pricestrTa_550514}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550514}}
3549-30, Saneop-ro
 • Gần Viện Nghiên cứu Môi trường Rừng Gyeongsangbuk-do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550282}} VND {{pricestrTa_550282}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550282}}
292-11, Gujeong-dong
 • Gần Làng thủ công mỹ nghệ dân gian Kyongju
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485697}} VND {{pricestrTa_485697}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485697}}
169-17, Bukgun-gil
 • Gần Câu lạc bộ đồng quê Gyeongju
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559724}} VND {{pricestrTa_559724}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559724}}
200, Gangbyeon-ro
 • Gần Cheonmachong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473620}} VND {{pricestrTa_473620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473620}}
289-17, Bulguk-ro
 • Gần Chùa Bulguksa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398076}} VND {{pricestrTa_398076}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398076}}
1082-101 Madong
 • Gần Lăng mộ Gyeongju Gwaereung
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475759}} VND {{pricestrTa_475759}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475759}}
67, Hadongmosan-gil
 • Gần Làng thủ công mỹ nghệ dân gian Kyongju
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559938}} VND {{pricestrTa_559938}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559938}}
402-12, Bomun-ro
 • Gần Hồ Bomun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410410}} VND {{pricestrTa_410410}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410410}}
21-14, Wonhyo-ro 26beon-gil
 • Gần Cheonmachong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530255}} VND {{pricestrTa_530255}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530255}}
190-20, Bobul-ro
 • Gần Làng thủ công mỹ nghệ dân gian Kyongju
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559810}} VND {{pricestrTa_559810}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559810}}
3540-5, Saneop-ro
 • Gần Viện Nghiên cứu Môi trường Rừng Gyeongsangbuk-do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490240}} VND {{pricestrTa_490240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490240}}
14-41, Moksil-gil Cheonbuk-myeon
 • Gần Câu lạc bộ đồng quê Gyeongju
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500976}} VND {{pricestrTa_500976}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500976}}
232-4, Chuwon-gil
 • Gần Vườn Quốc gia Gyeongju
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403962}} VND {{pricestrTa_403962}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403962}}
1038, Poseok-ro
 • Gần Công viên Tumuli
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426762}} VND {{pricestrTa_426762}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426762}}
20-12, Taejong-ro 699beon-gil
 • Gần Cheonmachong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469825}} VND {{pricestrTa_469825}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469825}}
516-309, Cheonbungnam-ro Cheonbuk-myeon
 • Gần Câu lạc bộ golf Bomun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559647}} VND {{pricestrTa_559647}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559647}}
636, Yeongji-ro, Oedong-eup
 • Gần Lăng mộ Gyeongju Gwaereung
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441793}} VND {{pricestrTa_441793}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441793}}
28-17, Ijo 3-gil, Naenam-myeon
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491815}} VND {{pricestrTa_491815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491815}}
San 140-1, Sindae-ri, Yangnam-myeon
 • Ở Gyeongju
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475597}} VND {{pricestrTa_475597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475597}}
24-9, Cheongun 1-gil
 • Gần Công viên nước Gyeongju World California Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550464}} VND {{pricestrTa_550464}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550464}}
54, Cheongun 2-gil
 • Gần Công viên nước Gyeongju World California Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525600}} VND {{pricestrTa_525600}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525600}}
129-7, Dongseong-ro
 • Gần Cheonmachong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463849}} VND {{pricestrTa_463849}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463849}}
148-9, Bobul-ro
 • Gần Làng thủ công mỹ nghệ dân gian Kyongju
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559676}} VND {{pricestrTa_559676}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559676}}
248-7, Wonhwa-ro
 • Gần Mộ Thiên Mã
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552591}} VND {{pricestrTa_552591}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552591}}
381-1, Seowang-gil Yangnam-myeon
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559699}} VND {{pricestrTa_559699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559699}}
25, Bukgun 4-gil
 • Gần Câu lạc bộ đồng quê Gyeongju
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471310}} VND {{pricestrTa_471310}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471310}}
9, Balgeunmaeul-gil
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Gyeongju
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535751}} VND {{pricestrTa_535751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535751}}
34, Dongseong-ro
 • Gần Cheonmachong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463828}} VND {{pricestrTa_463828}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463828}}
175-9, Mulcheonan-gil Cheonbuk-myeon
 • Gần Câu lạc bộ golf Bomun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550783}} VND {{pricestrTa_550783}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550783}}
13-14, Saegol 1-gil
 • Gần Làng thủ công mỹ nghệ dân gian Kyongju
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555371}} VND {{pricestrTa_555371}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555371}}
131 khách sạn Gyeongju
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ