Hengchun

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

340 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Hengchun
XEM BẢN ĐỒ

No.30, Henggong Rd.
 • Gần Cổng Phía Nam Thành phố Cổ Hằng Xuân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469852}} VND {{pricestrTa_469852}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469852}}
No. 850, Nanwan Rd.
 • Gần Bãi biển Nam Loan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508868}} VND {{pricestrTa_508868}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508868}}
27-8, Wan-Li Road
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419140}} VND {{pricestrTa_419140}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419140}}
No.988, Chuanfan Rd
 • Ở Sail Rock Beach
 • Eluan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476881}} VND {{pricestrTa_476881}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476881}}
No.2-9, Red Chai Road
 • Gần Quan Sơn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448370}} VND {{pricestrTa_448370}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448370}}
No.122-6, Da Guang Rd.
 • Gần Vịnh Tiểu Bali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448153}} VND {{pricestrTa_448153}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448153}}
No.998, Henggong Rd.
 • Gần Cổng Tây Thành cổ Hằng Xuân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520689}} VND {{pricestrTa_520689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520689}}
165 Taiwan Kenting Road
 • Ở Big Beach
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419141}} VND {{pricestrTa_419141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419141}}
No. 29, Tonghai Lane, Kending Road
 • Ở Big Beach
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473389}} VND {{pricestrTa_473389}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473389}}
No.37, Tanzai Ln. Kending Rd. Kenting Street
 • Gần Công viên quốc gia Kenting
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452582}} VND {{pricestrTa_452582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452582}}
No.21-1, Tanzai Ln., Kending Rd.
 • Gần Công viên quốc gia Kenting
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448169}} VND {{pricestrTa_448169}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448169}}
No 16, Fogguang Lane, Kending Rd.
 • Ở Big Beach
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410307}} VND {{pricestrTa_410307}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410307}}
No.206, Shadao Rd.
 • Gần Bảo tàng Cát vò sò
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514222}} VND {{pricestrTa_514222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514222}}
No. 14 Foguang Lane, Kending Road, Pingtung County
 • Ở Big Beach
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499479}} VND {{pricestrTa_499479}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499479}}
No.178 Nanwan Road
 • Ở South Beach
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445935}} VND {{pricestrTa_445935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445935}}
No.604, Chuanfan Rd.
 • Ở Sail Rock Beach
 • Eluan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445944}} VND {{pricestrTa_445944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445944}}
No.57 Heping Lane, Kenting Road
 • Gần Công viên quốc gia Kenting
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441695}} VND {{pricestrTa_441695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441695}}
No.525, Puding Road, Eluanbi
 • Gần Bảo tàng Cát vò sò
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475770}} VND {{pricestrTa_475770}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475770}}
No.38, Kenting Road
 • Ở Big Beach
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486851}} VND {{pricestrTa_486851}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486851}}
No. 3, Ln. 208, Henggong Rd.
 • Gần Cổng Phía Nam Thành phố Cổ Hằng Xuân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492784}} VND {{pricestrTa_492784}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492784}}
No.15, Alley 15, Lane 208, Henggong Rd.
 • Gần Cổng Phía Nam Thành phố Cổ Hằng Xuân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514383}} VND {{pricestrTa_514383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514383}}
No.64, Kenting Road
 • Ở Big Beach
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419134}} VND {{pricestrTa_419134}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419134}}
No.2, Kenting Rd.
 • Gần Chợ đêm Kenting
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455511}} VND {{pricestrTa_455511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455511}}
No 2, Kenting Road
 • Gần Chợ đêm Kenting
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459680}} VND {{pricestrTa_459680}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459680}}
No.18, Ln. 846, Chuanfan Rd.
 • Ở Sail Rock Beach
 • Eluan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481797}} VND {{pricestrTa_481797}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481797}}
No.698, Chuanfan Rd.
 • Ở Sail Rock Beach
 • Eluan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531041}} VND {{pricestrTa_531041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531041}}
No.252, Shadao Rd.
 • Gần Bảo tàng Cát vò sò
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408781}} VND {{pricestrTa_408781}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408781}}
No.230, Eluan Rd.
 • Gần Công viên Nga Loan Tị
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423113}} VND {{pricestrTa_423113}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423113}}
No 1000 Chuanfan Rd
 • Gần Núi đá Sail Rock
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_185948}} VND {{pricestrTa_185948}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_185948}}
No.98-1, Heping Ln. Nanwan Vil. Kenting South Beach, Nanwan Vil.
 • Gần Công viên quốc gia Kenting
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421113}} VND {{pricestrTa_421113}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421113}}
No. 422 Hunei Rd.
 • Gần Cổng Phía Nam Thành phố Cổ Hằng Xuân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531642}} VND {{pricestrTa_531642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531642}}
2F, No. 263, Kenting Rd. Hengchun Township
 • Ở Big Beach
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448162}} VND {{pricestrTa_448162}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448162}}
No.402-13, Kending Rd.
 • Gần Công viên quốc gia Kenting
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451062}} VND {{pricestrTa_451062}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451062}}
No.3, Aly. 18, Ln. 86, Beimen Road
 • Ở Thị trấn cổ Hằng Xuân
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472435}} VND {{pricestrTa_472435}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472435}}
No.3, Alley 15, Ln. 208, Henggong Rd.
 • Gần Cổng Phía Nam Thành phố Cổ Hằng Xuân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473895}} VND {{pricestrTa_473895}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473895}}
No.82 Henggong Road
 • Gần Cổng Phía Nam Thành phố Cổ Hằng Xuân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441321}} VND {{pricestrTa_441321}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441321}}
No.16-1, Linsen Ln., Nanwan Rd.
 • Gần Công viên quốc gia Kenting
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498334}} VND {{pricestrTa_498334}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498334}}
No.186, Nanwan Rd., Hengchun Township,
 • Ở South Beach
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546230}} VND {{pricestrTa_546230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546230}}
No.5 Heping Lane, Kending Road
 • Ở Big Beach
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458201}} VND {{pricestrTa_458201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458201}}
No.15, Ln. 110, Beimen Road
 • Ở Thị trấn cổ Hằng Xuân
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475323}} VND {{pricestrTa_475323}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475323}}
No.125-3, Daguang Rd
 • Gần Vịnh Tiểu Bali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476229}} VND {{pricestrTa_476229}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476229}}
No.25-3 Shulin Rd, Shuiquan Vil. Maobitou
 • Gần Đền Guan Shan Fude
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452128}} VND {{pricestrTa_452128}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452128}}
No. 23, Nanmen Rd. Kenting
 • Ở Thị trấn cổ Hằng Xuân
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503813}} VND {{pricestrTa_503813}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503813}}
No.220, Nanwan Rd., Hengchun Township
 • Ở South Beach
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547992}} VND {{pricestrTa_547992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547992}}
No. 143, Zhongzheng Rd.
 • Ở Thị trấn cổ Hằng Xuân
 • Hengchun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407677}} VND {{pricestrTa_407677}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407677}}
340 khách sạn Hengchun

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ