Ibiza City

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

48 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Ibiza City
XEM BẢN ĐỒ

C/ del Obispo Huix, 17
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436859}} VND {{pricestrTa_436859}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436859}}
Calle Carlos Román Ferrer 24
 • Ở Figueretas
 • Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415940}} VND {{pricestrTa_415940}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415940}}
c/ Andenes 4, Puerto de Ibiza
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436676}} VND {{pricestrTa_436676}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436676}}
Port Deportivo Marina Botafoch, s/n
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393830}} VND {{pricestrTa_393830}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393830}}
Carrer Major, 8
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402688}} VND {{pricestrTa_402688}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402688}}
Carrer Rosari 3
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525510}} VND {{pricestrTa_525510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525510}}
Travessía Sa Penya 3
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525516}} VND {{pricestrTa_525516}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525516}}
Plaza de España, 4
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396714}} VND {{pricestrTa_396714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396714}}
Passeig Joan Carles I, 1
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541478}} VND {{pricestrTa_541478}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541478}}
Carrer Sant Carles 16, Dalt Vila
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526885}} VND {{pricestrTa_526885}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526885}}
C/ de Jesús, 28. Playa de Talamanca
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474068}} VND {{pricestrTa_474068}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474068}}
Carrer de Pablo Picasso 18
 • Ở Playa d'en Bossa
 • Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449593}} VND {{pricestrTa_449593}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449593}}
Can Palau De Dalt, s/n
 • Gần Công viên giải trí Gran Piruleto Park P. Bossa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437700}} VND {{pricestrTa_437700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437700}}
Passeig de Vara de Rey 2
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491415}} VND {{pricestrTa_491415}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491415}}
Avda. Pedro Matutes Noguera, s/n
 • Ở Playa d'en Bossa
 • Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386072}} VND {{pricestrTa_386072}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386072}}
Carrer Rosari 3
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526217}} VND {{pricestrTa_526217}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526217}}
Carrer Ramon Muntaner, 78
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385270}} VND {{pricestrTa_385270}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385270}}
C/ Ramón Muntaner, 82
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401762}} VND {{pricestrTa_401762}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401762}}
Calle Besora 15
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526652}} VND {{pricestrTa_526652}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526652}}
Carrer Sant Carles 18
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525515}} VND {{pricestrTa_525515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525515}}
Antonio Machado, 7
 • Ở Playa d'en Bossa
 • Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414418}} VND {{pricestrTa_414418}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414418}}
Carrer de Tarragona, s/n
 • Gần Công viên giải trí Gran Piruleto Park P. Bossa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401430}} VND {{pricestrTa_401430}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401430}}
Carrer de Manuel de Falla, 1, Playa d'en Bossa
 • Ở Playa d'en Bossa
 • Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385957}} VND {{pricestrTa_385957}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385957}}
Avda. Pedro Matutes Noguera s/n, Playa d'en Bossa
 • Ở Playa d'en Bossa
 • Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435143}} VND {{pricestrTa_435143}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435143}}
Passeig Joan Carles I, 27-29, Illes, Balears
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560043}} VND {{pricestrTa_560043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560043}}
Carrer de Ramon Muntaner, 82
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386097}} VND {{pricestrTa_386097}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386097}}
Avda. Pedro Matutes Noguera s/n, Playa den Bossa
 • Ở Playa d'en Bossa
 • Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391080}} VND {{pricestrTa_391080}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391080}}
Paseo Marítimo s/n
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483051}} VND {{pricestrTa_483051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483051}}
C/ SES FIGUERES, 18, Talamanca
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480517}} VND {{pricestrTa_480517}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480517}}
Carrer de Carles Roman Ferrer, 27
 • Ở Figueretas
 • Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392242}} VND {{pricestrTa_392242}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392242}}
Carrer de Tarragona, 3
 • Gần Công viên giải trí Gran Piruleto Park P. Bossa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401388}} VND {{pricestrTa_401388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401388}}
c/Illa Plana, s/n
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387975}} VND {{pricestrTa_387975}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387975}}
C/ Carlos Roman Ferrer, 30
 • Ở Figueretas
 • Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385460}} VND {{pricestrTa_385460}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385460}}
Passeig Joan Carles I, 31
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541242}} VND {{pricestrTa_541242}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541242}}
C/ Ramon Muntaner, 60
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388858}} VND {{pricestrTa_388858}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388858}}
Ramon Muntaner 34
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504356}} VND {{pricestrTa_504356}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504356}}
C/ del Historiador Juan Mari Cardona, 3
 • Gần Công viên giải trí Gran Piruleto Park P. Bossa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386540}} VND {{pricestrTa_386540}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386540}}
Pere Francés 27-2907800 Ibiza
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_331648}} VND {{pricestrTa_331648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_331648}}
C/Carlos III, 24
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483390}} VND {{pricestrTa_483390}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483390}}
Carrer de Carles Roman Ferrer, 5
 • Ở Figueretas
 • Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388881}} VND {{pricestrTa_388881}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388881}}
Carrer d'Arago, 28
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385955}} VND {{pricestrTa_385955}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385955}}
Passeig ses Pitiuses, s/n
 • Gần Công viên giải trí Gran Piruleto Park P. Bossa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401425}} VND {{pricestrTa_401425}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401425}}
C/ Galicia, 12
 • Ở Figueretas
 • Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385282}} VND {{pricestrTa_385282}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385282}}
Carrer San Lluis 8
 • Gần Lâu đài Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525512}} VND {{pricestrTa_525512}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525512}}
Carlos Roman Ferrer 35
 • Ở Figueretas
 • Ibiza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550400}} VND {{pricestrTa_550400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550400}}
48 khách sạn Ibiza City
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Ibiza City
Tiện ích khách sạn Ibiza City
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ