Johannesburg

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

208 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Johannesburg
XEM BẢN ĐỒ

Plot 75 Zeekoegat, Kameeldrift Road, Kameeldrift East
 • Gần Câu lạc bộ Golf Sandonia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468923}} VND {{pricestrTa_468923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468923}}
45 Putney Road, Auckland Park
 • Gần Đại học Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528098}} VND {{pricestrTa_528098}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528098}}
223 Rivonia Road
 • Ở Ngoại ô Benmore Gardens
 • Thành phố Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221555}} VND {{pricestrTa_221555}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221555}}
60 West Road SouthSandton 2057
 • Ở Ngoại ô Benmore Gardens
 • Thành phố Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221560}} VND {{pricestrTa_221560}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221560}}
42 8th StreetParkmoreSandton 2196
 • Ở Sandton
 • Thành phố Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_213877}} VND {{pricestrTa_213877}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_213877}}
Portion 39 - Farm Danielsrust No 518, R563 - Cradle of Humankind
 • Gần Maropeng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482101}} VND {{pricestrTa_482101}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482101}}
35 Fourth Avenue
 • Ở Melville
 • Thành phố Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_213866}} VND {{pricestrTa_213866}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_213866}}
Princess Of Wales Terrace
 • Ở Ngoại ô Parktown
 • Thành phố Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29372}} VND {{pricestrTa_29372}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29372}}
52-54 Anderson Street
 • Gần Bảo tàng Châu Phi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221558}} VND {{pricestrTa_221558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221558}}
118 Katherine Street, Sandton
 • Ở Sandton
 • Thành phố Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_180782}} VND {{pricestrTa_180782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_180782}}
8 Maud Street Sandown
 • Gần Thành phố Sandton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_129537}} VND {{pricestrTa_129537}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_129537}}
10 Sandler Road
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_190731}} VND {{pricestrTa_190731}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_190731}}
Mziki Private Game Reserve, Valkopdam
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467771}} VND {{pricestrTa_467771}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467771}}
16 West StreetLower HoughtonJohannesburg 2109
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_213882}} VND {{pricestrTa_213882}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_213882}}
197 Senior DriveRandburg 2115
 • Ở Thị trấn Blackheath
 • Thành phố Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_227182}} VND {{pricestrTa_227182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_227182}}
47A Atholl Oakland Drive, Melrose North
 • Gần Trung tâm mua sắm Melrose Arch
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406123}} VND {{pricestrTa_406123}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406123}}
58 Anderson Street, Marshalltown
 • Ở Trung tâm thương mại
 • Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398986}} VND {{pricestrTa_398986}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398986}}
54 Siemert Road, Maboneng
 • Ở Trung tâm thương mại
 • Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500928}} VND {{pricestrTa_500928}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500928}}
6 Tottenham Avenue, Melrose Estate
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398872}} VND {{pricestrTa_398872}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398872}}
South Wing Nelson Mandela Squ Fifth Stre
 • Gần Thành phố Sandton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_129558}} VND {{pricestrTa_129558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_129558}}
48 Queens RoadSandton 2191
 • Ở Bryanston
 • Thành phố Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221556}} VND {{pricestrTa_221556}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221556}}
46 Worcester Road, Vivian Ward, Parkwood
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473917}} VND {{pricestrTa_473917}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473917}}
Klipfontein K 118
 • Ở Thị trấn Cullinan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537382}} VND {{pricestrTa_537382}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537382}}
5 Edward Avenue, Glenvista
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488040}} VND {{pricestrTa_488040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488040}}
140 Vereeniging Road
 • Ở Nam Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524124}} VND {{pricestrTa_524124}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524124}}
16 Albert Street, Townsview
 • Gần Trường đua Turffontein
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531319}} VND {{pricestrTa_531319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531319}}
Corner Union Ave & Main Rd, Kliptown, Soweto
 • Gần Quảng trường cống hiến Walter Sisulu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389547}} VND {{pricestrTa_389547}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389547}}
1 Tarascon Place, Ormonder Ext1
 • Ở Ormonde
 • Nam Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442572}} VND {{pricestrTa_442572}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442572}}
1 Hood Rd Cr Watercombe, Chartwell
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475127}} VND {{pricestrTa_475127}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475127}}
Corner Grayston Drive & Rivonia RoadPO Box 1234Sandton 2031
 • Ở Sandton
 • Thành phố Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_336697}} VND {{pricestrTa_336697}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_336697}}
Kruin Street, off Herman Road, Harmelia, Ext 2 Germiston
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426672}} VND {{pricestrTa_426672}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426672}}
34 Jacob Street
 • Ở Heidelberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483965}} VND {{pricestrTa_483965}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483965}}
Nicol Rd
 • Ở Thị trấn Bedfordview
 • Germiston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463503}} VND {{pricestrTa_463503}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463503}}
Corner Bath and Tyrwhitt Avenue, Rosebank
 • Ở Rosebank
 • Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497452}} VND {{pricestrTa_497452}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497452}}
No 13 Fifth Street
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Quân sự Nam Phi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_213861}} VND {{pricestrTa_213861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_213861}}
59 Grant Avenue, Norwood, Gauteng
 • Gần Nhà khách Satyagraha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405980}} VND {{pricestrTa_405980}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405980}}
28A 3rd Street Cnr 8th Avenue Melville
 • Ở Melville
 • Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502400}} VND {{pricestrTa_502400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502400}}
5800/4 Moka Street, Zone 5, Pimville
 • Gần Quảng trường cống hiến Walter Sisulu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473246}} VND {{pricestrTa_473246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473246}}
20 Dewsbury Street, Ferryvale
 • Gần Trung tâm Thương mại The Angelo Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502866}} VND {{pricestrTa_502866}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502866}}
28a Oxford Avenue, Sandhurst
 • Ở Sandton
 • Thành phố Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_213879}} VND {{pricestrTa_213879}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_213879}}
50 Shelton Avenue Harmelia
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427217}} VND {{pricestrTa_427217}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427217}}
21 Melville Road - Hyde Park
 • Gần Thành phố Sandton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_174745}} VND {{pricestrTa_174745}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_174745}}
The Farm Klipkop, 411 JQ District
 • Gần Công viên sư tử Ukutula
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535992}} VND {{pricestrTa_535992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535992}}
Corner Republic Rd & Brightwater Common
 • Ở Thành phố Randburg
 • Thành phố Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75948}} VND {{pricestrTa_75948}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75948}}
Plot 396, Graham Road
 • Ở Tierpoort
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457880}} VND {{pricestrTa_457880}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457880}}
208 khách sạn Johannesburg
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Johannesburg
Địa điểm khách sạn Johannesburg
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Johannesburg
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ