Kitakyushu

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Kitakyushu
XEM BẢN ĐỒ

111 Edamitsu, Yahatahigashi-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458693}} VND {{pricestrTa_458693}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458693}}
Ku Kajicho 1-9-8, Kokurakita
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482860}} VND {{pricestrTa_482860}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482860}}
Asano 1-1-1, Kokurakita-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516946}} VND {{pricestrTa_516946}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516946}}
1-4-11 Komemachi Kokurakita-ku
 • Ở Kokura
 • Thành phố Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225492}} VND {{pricestrTa_225492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225492}}
1-5-15, Sakaimachi, Kokurakita Ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500199}} VND {{pricestrTa_500199}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500199}}
2-18-18, Asano, Kokurakita-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518993}} VND {{pricestrTa_518993}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518993}}
3-46 Furusenbamachi Kita-ku, Kokura-shi
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483231}} VND {{pricestrTa_483231}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483231}}
3-2-1 Kurosaki, Yahatanishi-ku
 • Ở Yahatanishi
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502917}} VND {{pricestrTa_502917}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502917}}
3-14-6, Kyo-machi Kokurakita-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518792}} VND {{pricestrTa_518792}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518792}}
3-13-13 Kurosaki
 • Ở Kurosaki
 • Thành phố Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225497}} VND {{pricestrTa_225497}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225497}}
1481 Ogura Yahatahigashi
 • Ở Yahatahigashi
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461201}} VND {{pricestrTa_461201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461201}}
1-6-31 Kyomachi Kokurakita-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427683}} VND {{pricestrTa_427683}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427683}}
3-6-1 Kyo-machi, Kokurakita-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408590}} VND {{pricestrTa_408590}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408590}}
Kokura Kitaku Uomachi 1-5-14
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476576}} VND {{pricestrTa_476576}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476576}}
8-5, KONYAMACHI, KOKURAKITA-KU,
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509587}} VND {{pricestrTa_509587}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509587}}
2-14-2 Asano
 • Ở Kokura
 • Thành phố Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106066}} VND {{pricestrTa_106066}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106066}}
1-6-34 Kyo-machi, Kokura Kita-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477263}} VND {{pricestrTa_477263}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477263}}
9-11, Minato-machi, Moji Ward
 • Ở Moji
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462903}} VND {{pricestrTa_462903}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462903}}
1-2-18 Takada Moji-ku
 • Ở Moji
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485689}} VND {{pricestrTa_485689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485689}}
1-1 Furusenbamachi, Kokurakita-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431286}} VND {{pricestrTa_431286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431286}}
2-4, Kukokita-machi Kokuraminami-ku
 • Ở Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518915}} VND {{pricestrTa_518915}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518915}}
2-17-31 Asano, Kokurakita-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500334}} VND {{pricestrTa_500334}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500334}}
2-11-2, Nishi-kaigan, Moji-ku
 • Ở Moji
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404506}} VND {{pricestrTa_404506}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404506}}
3-7-22 Bashaku, Kokurakita-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502308}} VND {{pricestrTa_502308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502308}}
2-14-65 Asano, Kokurakita-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395770}} VND {{pricestrTa_395770}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395770}}
11-20 Konyamachi, Kokurakita-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409592}} VND {{pricestrTa_409592}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409592}}
3-6-6, Hommachi, Wakamatsu-ku
 • Ở Wakamatsu
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404818}} VND {{pricestrTa_404818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404818}}
1-2-1 BashakuKokurakita-kukitakyushu 802-0077Fukuoka Prefecture
 • Ở Kokura
 • Thành phố Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192250}} VND {{pricestrTa_192250}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192250}}
2-1 shinko-cho
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422905}} VND {{pricestrTa_422905}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422905}}
2-6-21 Asano
 • Ở Kokura
 • Thành phố Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_126370}} VND {{pricestrTa_126370}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_126370}}
1-3-6, Asano, Kokurakita-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558587}} VND {{pricestrTa_558587}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558587}}
3-15-3 Kurosaki Yahatanishi-ku
 • Ở Kurosaki
 • Thành phố Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225498}} VND {{pricestrTa_225498}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225498}}
12-16, Konyamachi, Kokurakita-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546510}} VND {{pricestrTa_546510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546510}}
3-1 Higashi-magari-machiYahata-nishi-kuKitakyushu 806-8585Fukuoka Prefecture
 • Ở Yahatanishi
 • Thành phố Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192249}} VND {{pricestrTa_192249}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192249}}
12-3 Otemachi Kita-ku Kokura
 • Ở Kokura
 • Thành phố Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225491}} VND {{pricestrTa_225491}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225491}}
2-10-2 Kurosaki, Yahatanishi-ku
 • Ở Yahatanishi
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502916}} VND {{pricestrTa_502916}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502916}}
1-5-25, Bashaku, Kokurakita-ku
 • Ở Kokura
 • Kitakyushu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462678}} VND {{pricestrTa_462678}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462678}}
37 khách sạn Kitakyushu
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Kitakyushu
Tiện ích khách sạn Kitakyushu
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ