Lafayette

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

51 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Lafayette
XEM BẢN ĐỒ

4201 South Street
 • Ở Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382591}} VND {{pricestrTa_382591}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382591}}
1015 W Pinhook Rd
 • Gần Đại học Louisiana tại Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138017}} VND {{pricestrTa_138017}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138017}}
807 Hugh Wallis Rd S
 • Gần Vermilionville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343849}} VND {{pricestrTa_343849}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343849}}
2501 SE Evangeline Thrwy
 • Gần Vermilionville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366533}} VND {{pricestrTa_366533}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366533}}
125 E Kaliste Saloom Rd
 • Gần Đại học Louisiana tại Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130165}} VND {{pricestrTa_130165}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130165}}
150 Fairington Ave
 • Ở Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_112733}} VND {{pricestrTa_112733}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_112733}}
1101 W Pinhook Rd
 • Gần Đại học Louisiana tại Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141865}} VND {{pricestrTa_141865}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141865}}
163 Frontage Rd
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_367051}} VND {{pricestrTa_367051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_367051}}
2032 Ne Evangeline Thruway
 • Gần Moore Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78156}} VND {{pricestrTa_78156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78156}}
2225 Nw Evangeline Thruway
 • Gần Moore Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366646}} VND {{pricestrTa_366646}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366646}}
2200 NE Evangeline Thruway
 • Gần Moore Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137548}} VND {{pricestrTa_137548}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137548}}
2100 NE Evangeline Thruway
 • Gần Moore Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362459}} VND {{pricestrTa_362459}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362459}}
129 E KALISTE SALOOM ROAD
 • Gần Đại học Louisiana tại Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366886}} VND {{pricestrTa_366886}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366886}}
240 Meijer Dr
 • Ở Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_185481}} VND {{pricestrTa_185481}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_185481}}
4320 State Road 26 E
 • Ở Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145154}} VND {{pricestrTa_145154}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145154}}
312 Meijer Dr
 • Ở Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131527}} VND {{pricestrTa_131527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131527}}
128 James Comeaux Rd
 • Gần Đại học Louisiana tại Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144292}} VND {{pricestrTa_144292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144292}}
515 South Street
 • Gần Đại học Purdue
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97039}} VND {{pricestrTa_97039}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97039}}
321 Settlers Trace Blvd
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197172}} VND {{pricestrTa_197172}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197172}}
2300 Ne Evangeline Thru Way
 • Gần Moore Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99537}} VND {{pricestrTa_99537}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99537}}
214 E Kaliste Saloom Rd
 • Gần Đại học Louisiana tại Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78155}} VND {{pricestrTa_78155}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78155}}
1521 W Pinhook Rd
 • Gần Đại học Louisiana tại Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38953}} VND {{pricestrTa_38953}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38953}}
1910 S College Rd
 • Gần Đại học Louisiana tại Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58388}} VND {{pricestrTa_58388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58388}}
4301 State Rd 26, I-65, Exit 172 (State Road 26)
 • Ở Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384138}} VND {{pricestrTa_384138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384138}}
2111 Nw Evangeline Trwy
 • Gần Moore Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_364739}} VND {{pricestrTa_364739}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_364739}}
120 E Kaliste Saloom Rd
 • Gần Đại học Louisiana tại Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73865}} VND {{pricestrTa_73865}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73865}}
151 Frontage Road
 • Ở Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383352}} VND {{pricestrTa_383352}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383352}}
3903 Ambassador Caffery Pkwy
 • Gần Trung tâm buôn bán ở Acadiana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340942}} VND {{pricestrTa_340942}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340942}}
4000 State Road 26 E
 • Ở Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135255}} VND {{pricestrTa_135255}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135255}}
3287 Mt Diablo Blvd
 • Gần Phòng triển lãm Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138139}} VND {{pricestrTa_138139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138139}}
1606 W PINHOOK RD
 • Gần Đại học Louisiana tại Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135031}} VND {{pricestrTa_135031}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135031}}
31 Frontage Rd
 • Ở Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94240}} VND {{pricestrTa_94240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94240}}
2224 Ne Evangeline Thruway
 • Gần Moore Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140494}} VND {{pricestrTa_140494}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140494}}
139 Frontage Rd
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384963}} VND {{pricestrTa_384963}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384963}}
4221 Sr 26 E
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143148}} VND {{pricestrTa_143148}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143148}}
4701 Meijer Court
 • Ở Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_112732}} VND {{pricestrTa_112732}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_112732}}
2207 NW EVANGELINE THRUWAY
 • Gần Moore Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131028}} VND {{pricestrTa_131028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131028}}
114 Rue Fernand
 • Gần Đại học Louisiana tại Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197643}} VND {{pricestrTa_197643}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197643}}
3939 State Road 26 E
 • Ở Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58389}} VND {{pricestrTa_58389}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58389}}
1801 W Pinhook Rd
 • Gần Đại học Louisiana tại Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19016}} VND {{pricestrTa_19016}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19016}}
702 E Kaliste Saloom Rd
 • Gần Vermilionville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_185327}} VND {{pricestrTa_185327}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_185327}}
200 Progess DriveLafayetteIndiana 47905
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_206716}} VND {{pricestrTa_206716}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_206716}}
2350 W Congress St
 • Gần Cajundome
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110510}} VND {{pricestrTa_110510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110510}}
2216 Ne Evangeline Trwy
 • Gần Moore Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70759}} VND {{pricestrTa_70759}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70759}}
3941 State Road 26 E
 • Ở Lafayette
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99517}} VND {{pricestrTa_99517}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99517}}
51 khách sạn Lafayette
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Lafayette
Tiện ích khách sạn Lafayette
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ