Lanzarote

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

114 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Lanzarote
XEM BẢN ĐỒ

Calle Suiza, 4, Puerto del Carmen
 • Gần Bãi biển Pocillos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404962}} VND {{pricestrTa_404962}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404962}}
Calle El Hierro, 1, Playa Blanca
 • Gần Công viên nước Aqualava
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389447}} VND {{pricestrTa_389447}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389447}}
Calle Las Acacias, 6, Playa Blanca
 • Gần Công viên nước Aqualava
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386095}} VND {{pricestrTa_386095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386095}}
Manuel de Falla, 2
 • Ở Playa del Cable
 • Arrecife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511709}} VND {{pricestrTa_511709}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511709}}
Avenida de las Palmeras, 30, Costa Teguise
 • Ở Costa Teguise
 • Teguise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385351}} VND {{pricestrTa_385351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385351}}
Calle Guanapay, 2, Puerto del Carmen
 • Gần Bãi biển Puerto del Carmen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402815}} VND {{pricestrTa_402815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402815}}
Calle El Moral, 2, Playa Blanca
 • Gần Công viên nước Aqualava
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394367}} VND {{pricestrTa_394367}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394367}}
Avenida de las Playas, 84
 • Gần Vườn thú Rancho Texas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383893}} VND {{pricestrTa_383893}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383893}}
Urb Costamar, Playa de los Pocillos s/n, Puerto del Carmen
 • Gần Bãi biển Pocillos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384997}} VND {{pricestrTa_384997}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384997}}
Avenida de las Islas Canarias, 15, Costa Teguise
 • Gần Bãi biển Las Cucharas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388692}} VND {{pricestrTa_388692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388692}}
Avenida Archipielago, 7
 • Gần Công viên nước Aqualava
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389138}} VND {{pricestrTa_389138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389138}}
Avenida de las Playas, 77, Puerto del Carmen
 • Gần Bãi biển Pocillos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412771}} VND {{pricestrTa_412771}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412771}}
Avenida de Francia 16-18
 • Gần Vườn thú Rancho Texas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440807}} VND {{pricestrTa_440807}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440807}}
La Calera 59 (Guime Lanzarote)
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560659}} VND {{pricestrTa_560659}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560659}}
Calle Engodo 25, Caleta del Sebo
 • Ở Caleta de Sebo
 • Teguise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511575}} VND {{pricestrTa_511575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511575}}
Avenida de las Palmeras, 20, Costa Teguise
 • Gần Công viên nước Costa Teguise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392178}} VND {{pricestrTa_392178}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392178}}
Calle Montaña Tisalaya, 1
 • Gần Sòng bạc Gran Casino de Lanzarote
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552361}} VND {{pricestrTa_552361}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552361}}
C/ Guayadeque 4, Puerto del Carmen
 • Gần Bãi biển Puerto del Carmen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431156}} VND {{pricestrTa_431156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431156}}
Av. de las Playas, 26, Puerto del Carmen
 • Gần Sòng bạc Gran Casino de Lanzarote
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438976}} VND {{pricestrTa_438976}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438976}}
Calle Grecia, 11, Puerto del Carmen
 • Gần Vườn thú Rancho Texas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404254}} VND {{pricestrTa_404254}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404254}}
Calle Mercurio, 2
 • Gần Bãi biển Pocillos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421904}} VND {{pricestrTa_421904}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421904}}
Calle Timon, 3, Puerto del Carmen
 • Gần Sòng bạc Gran Casino de Lanzarote
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395353}} VND {{pricestrTa_395353}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395353}}
Calle de la Rosa, 3, Costa Teguise
 • Ở Costa Teguise
 • Teguise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395478}} VND {{pricestrTa_395478}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395478}}
Calle La Maciot, 1, Playa Blanca
 • Gần Công viên nước Aqualava
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386396}} VND {{pricestrTa_386396}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386396}}
Calle Monaco, 2, Playa Blanca
 • Gần Ngọn hải đăng Pechiguera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387112}} VND {{pricestrTa_387112}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387112}}
Calle el Parral, 144, El Islote
 • Gần Bảo tàng Campesino House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407597}} VND {{pricestrTa_407597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407597}}
Reina Sofia 23, Puerto del Carmen
 • Gần Trung tâm Thể dục Thể thao Fariones
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405605}} VND {{pricestrTa_405605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405605}}
Avenida Archipielago, 2, Playa Blanca
 • Gần Công viên nước Aqualava
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389374}} VND {{pricestrTa_389374}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389374}}
Calle México no 2, Puerto del Carmen
 • Gần Bãi biển Puerto del Carmen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447312}} VND {{pricestrTa_447312}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447312}}
c/ Mato, 1, Urbanización Matagorda, Puerto del Carmen
 • Ở Matagorda
 • Tias
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403741}} VND {{pricestrTa_403741}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403741}}
Avda. Las Palmeras, 15
 • Ở Costa Teguise
 • Teguise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405856}} VND {{pricestrTa_405856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405856}}
Calle Chalana, 7, Puerto del Carmen
 • Gần Sòng bạc Gran Casino de Lanzarote
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395119}} VND {{pricestrTa_395119}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395119}}
Calle Jupiter, 5, Puerto del Carmen
 • Gần Bãi biển Pocillos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399695}} VND {{pricestrTa_399695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399695}}
C/. Acatife, 1, Puerto del Carmen
 • Gần Trung tâm Thể dục Thể thao Fariones
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425250}} VND {{pricestrTa_425250}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425250}}
Avenida Islas Canarias, 21-23-25, Costa Teguise
 • Ở Costa Teguise
 • Teguise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402293}} VND {{pricestrTa_402293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402293}}
Sancocho, 138
 • Gần Bảo tàng Campesino House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512652}} VND {{pricestrTa_512652}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512652}}
Calle Hermanos Diaz Rijo, 3, Urbanizacion La Bufona
 • Ở Playa del Cable
 • Arrecife
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389060}} VND {{pricestrTa_389060}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389060}}
Calle Noruega 2, Urb. Los Pocillos, Puerto del Carmen
 • Gần Bãi biển Pocillos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433129}} VND {{pricestrTa_433129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433129}}
Calle Finlandia, 4, Puerto de la Carmen
 • Gần Sòng bạc Gran Casino de Lanzarote
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398862}} VND {{pricestrTa_398862}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398862}}
Avenida de las Islas Canarias, 13, Costa Teguise
 • Gần Bãi biển Las Cucharas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385713}} VND {{pricestrTa_385713}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385713}}
Urbanizacion Puerto Calero, s/n
 • Gần Bảo tàng Cá Voi và Cá Heo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389127}} VND {{pricestrTa_389127}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389127}}
Urbanizacion San Blas, 8
 • Gần Nhà lưu niệm Jose Saramago
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401937}} VND {{pricestrTa_401937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401937}}
Avenida de las Islas Canarias, 17, Costa Teguise
 • Ở Costa Teguise
 • Teguise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396068}} VND {{pricestrTa_396068}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396068}}
Calle Atalaya s/n, Costa Teguise
 • Gần Công viên nước Costa Teguise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394637}} VND {{pricestrTa_394637}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394637}}
Calle Pedro Barba 16, Puerto del Carmen
 • Gần Sòng bạc Gran Casino de Lanzarote
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398601}} VND {{pricestrTa_398601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398601}}
114 khách sạn Lanzarote

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ