Lembongan Island

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

76 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Lembongan Island
XEM BẢN ĐỒ

Banjar Kaja, Desa Jungutbatu
 • Ở Jungut Batu
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497676}} VND {{pricestrTa_497676}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497676}}
Jalan Ancak Sari
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528536}} VND {{pricestrTa_528536}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528536}}
Jungut Beach Batu
 • Gần Bãi biển Nusa Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433732}} VND {{pricestrTa_433732}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433732}}
Banjar Kangin Jungutbatu, Nusa Lembongan
 • Gần Bãi biển Nusa Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527264}} VND {{pricestrTa_527264}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527264}}
Sandy Bay Beach
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434686}} VND {{pricestrTa_434686}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434686}}
Laguna, Banjar Kelod, Desa Lembongan
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428642}} VND {{pricestrTa_428642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428642}}
Dream Beach, Nusa Lembongan
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475082}} VND {{pricestrTa_475082}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475082}}
Mushroom Bay Beach
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476694}} VND {{pricestrTa_476694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476694}}
Banjar Kelod Jungutbatu, Penida
 • Gần Bãi biển Nusa Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466715}} VND {{pricestrTa_466715}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466715}}
Dream Beach and Sunset Beach
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506872}} VND {{pricestrTa_506872}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506872}}
Ancak Village
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490417}} VND {{pricestrTa_490417}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490417}}
Ancak Village
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416971}} VND {{pricestrTa_416971}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416971}}
Mushroom Bay
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435891}} VND {{pricestrTa_435891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435891}}
Jalan Jungutbatu Beach, Nusa Lembongan
 • Ở Jungut Batu
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415565}} VND {{pricestrTa_415565}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415565}}
Light House Beach, Jungut Batu Village
 • Ở Jungut Batu
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470334}} VND {{pricestrTa_470334}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470334}}
Banjar Kelod - Desa Jungut
 • Ở Jungut Batu
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486716}} VND {{pricestrTa_486716}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486716}}
Tamarind Beach
 • Gần Bãi biển Nusa Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222292}} VND {{pricestrTa_222292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222292}}
Jln. Jungut Batu 56, Klungkung, Nusa Lembongan Island
 • Gần Bãi biển Nusa Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401772}} VND {{pricestrTa_401772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401772}}
Dream Beach Road
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462810}} VND {{pricestrTa_462810}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462810}}
Tamarind Beach
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477796}} VND {{pricestrTa_477796}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477796}}
Br. Kaja, Jungut Batu
 • Ở Jungut Batu
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477917}} VND {{pricestrTa_477917}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477917}}
Ancak Village, Jungutbatu
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539190}} VND {{pricestrTa_539190}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539190}}
Jalan Sandy Bay Beach, Lembongan
 • Ở Jungut Batu
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498831}} VND {{pricestrTa_498831}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498831}}
Sandy Bay - Sunset Beach
 • Gần Bãi biển Nusa Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416782}} VND {{pricestrTa_416782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416782}}
Jungutbatu Village
 • Gần Bãi biển Nusa Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444565}} VND {{pricestrTa_444565}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444565}}
Mushroom Bay
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511694}} VND {{pricestrTa_511694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511694}}
Jalan Raya Lembongan
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518461}} VND {{pricestrTa_518461}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518461}}
Tanjung Sanghyang, Mushroom Bay
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444876}} VND {{pricestrTa_444876}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444876}}
Mushroom Beach, Nusa Lembongan
 • Gần Bãi biển Nusa Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411070}} VND {{pricestrTa_411070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411070}}
Banjar Kelod Desa Jungut Batu
 • Gần Bãi biển Nusa Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494345}} VND {{pricestrTa_494345}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494345}}
Br. Kelod Desa Jungutbatu
 • Gần Bãi biển Nusa Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496895}} VND {{pricestrTa_496895}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496895}}
Jalan Sunset Point, Kecamatan Klungkung
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519445}} VND {{pricestrTa_519445}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519445}}
Jl Selambung Beach, Coconut Bay
 • Gần Bãi biển Nusa Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431256}} VND {{pricestrTa_431256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431256}}
Jl. Dream Beach
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486698}} VND {{pricestrTa_486698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486698}}
Jungutbatu village
 • Ở Jungut Batu
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485975}} VND {{pricestrTa_485975}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485975}}
Dream Beach
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468852}} VND {{pricestrTa_468852}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468852}}
Lembongan IslandBali
 • Gần Bãi biển Nusa Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_206824}} VND {{pricestrTa_206824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_206824}}
Jln. Raya Jungutbatu Nusa
 • Ở Jungut Batu
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434633}} VND {{pricestrTa_434633}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434633}}
Dream Beach and Sunset Beach
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455564}} VND {{pricestrTa_455564}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455564}}
Sunset Road
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409172}} VND {{pricestrTa_409172}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409172}}
Jalan Jungut Baru
 • Gần Bãi biển Nusa Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497999}} VND {{pricestrTa_497999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497999}}
Mushroom Beach Street
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477978}} VND {{pricestrTa_477978}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477978}}
Jl Pandana Tamarind Beach
 • Ở Mushroom Bay
 • Đảo Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417022}} VND {{pricestrTa_417022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417022}}
Jalan Dream Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559995}} VND {{pricestrTa_559995}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559995}}
Mushroom Bay
 • Gần Bãi biển Nusa Lembongan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_129677}} VND {{pricestrTa_129677}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_129677}}
76 khách sạn Lembongan Island
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Lembongan Island
Tiện ích khách sạn Lembongan Island
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ