Los Angeles

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

127 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Los Angeles
XEM BẢN ĐỒ

5131 Hollywood Blvd.
 • Ở Đại lộ Hollywood
 • Los Angeles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_335245}} VND {{pricestrTa_335245}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_335245}}
1256 W 7th St
 • Gần Nhà hát Nokia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19117}} VND {{pricestrTa_19117}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19117}}
8639 Lincoln Blvd
 • Gần Đại học Loyola Marymount
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22281}} VND {{pricestrTa_22281}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22281}}
8440 W Sunset Blvd
 • Ở Beverly Hills - Tây Hollywood
 • West Hollywood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_354342}} VND {{pricestrTa_354342}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_354342}}
7000 Hollywood Blvd
 • Gần Nhà hát Trung Quốc TCL
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23281}} VND {{pricestrTa_23281}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23281}}
3515 Wilshire Blvd
 • Ở Phố Hàn
 • Los Angeles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_358532}} VND {{pricestrTa_358532}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_358532}}
9750 Airport Blvd
 • Gần Bảo tàng Xe hơi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22178}} VND {{pricestrTa_22178}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22178}}
10740 Santa Monica Blvd
 • Ở Bel Air - Westwood
 • Los Angeles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138338}} VND {{pricestrTa_138338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138338}}
8018 Beverly Blvd
 • Gần The Grove
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_335700}} VND {{pricestrTa_335700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_335700}}
321 N Vermont Ave
 • Ở Wilshire
 • Los Angeles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71338}} VND {{pricestrTa_71338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71338}}
170 N Church Ln
 • Ở Bel Air - Westwood
 • Los Angeles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_354064}} VND {{pricestrTa_354064}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_354064}}
930 Hilgard Avenue
 • Gần Đại học California Los Angeles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_33345}} VND {{pricestrTa_33345}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_33345}}
15636 Hawthorne Blvd
 • Ở Beach Cities
 • Lawndale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133724}} VND {{pricestrTa_133724}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133724}}
6301 Orange St
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Los Angeles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198958}} VND {{pricestrTa_198958}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198958}}
1123 West 7th Street
 • Gần Nhà hát Nokia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_185434}} VND {{pricestrTa_185434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_185434}}
327 Washington Blvd
 • Ở Beach Cities
 • Marina del Rey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_60968}} VND {{pricestrTa_60968}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_60968}}
200 SOUTH HILL
 • Gần Nhà biểu diễn nhạc Walt Disney
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24002}} VND {{pricestrTa_24002}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24002}}
811 N Alvarado St
 • Gần Sân vận động Dodger
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132776}} VND {{pricestrTa_132776}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132776}}
251 S Olive St
 • Gần Nhà biểu diễn nhạc Walt Disney
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42984}} VND {{pricestrTa_42984}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42984}}
140 S Lasky Dr
 • Ở Beverly Hills - Tây Hollywood
 • Beverly Hills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_62299}} VND {{pricestrTa_62299}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_62299}}
4300 Wilshire Blvd
 • Gần Nhà hát Wiltern
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71008}} VND {{pricestrTa_71008}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71008}}
5625 W Sunset Blvd
 • Gần Trường quay Paramount
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71009}} VND {{pricestrTa_71009}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71009}}
6531 S Sepulveda Blvd
 • Gần Cuộc dạo chơi tại trung tâm đại lộ Howard Hughes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134746}} VND {{pricestrTa_134746}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134746}}
1710 W 7th St
 • Gần Nhà hát Nokia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71015}} VND {{pricestrTa_71015}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71015}}
10300 Wilshire Blvd
 • Ở Beverly Hills - Tây Hollywood
 • Los Angeles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77922}} VND {{pricestrTa_77922}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77922}}
9250 Airport Blvd
 • Gần Cuộc dạo chơi tại trung tâm đại lộ Howard Hughes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140560}} VND {{pricestrTa_140560}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140560}}
906 S ALVARADO STREET
 • Gần Nhà hát Nokia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_147891}} VND {{pricestrTa_147891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_147891}}
5547 W Century Blvd
 • Gần Bảo tàng Xe hơi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141948}} VND {{pricestrTa_141948}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141948}}
1119 S. Robertson Blvd
 • Gần Hãng phim 20th Century Fox
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_92964}} VND {{pricestrTa_92964}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_92964}}
1985 E Grand Ave
 • Gần Trung tâm Thể thao Toyota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58271}} VND {{pricestrTa_58271}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58271}}
640 W Manchester Blvd
 • Gần Diễn đàn Los Angeles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_60967}} VND {{pricestrTa_60967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_60967}}
8384 W 3rd St
 • Ở Beverly Hills - Tây Hollywood
 • Los Angeles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98622}} VND {{pricestrTa_98622}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98622}}
9291 Burton Way
 • Ở Beverly Hills - Tây Hollywood
 • Beverly Hills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57761}} VND {{pricestrTa_57761}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57761}}
1904 W Olympic Blvd
 • Gần Trung tâm Staples
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340889}} VND {{pricestrTa_340889}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340889}}
1020 S Figueroa Street
 • Gần Nhà hát Nokia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48718}} VND {{pricestrTa_48718}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48718}}
9620 Airport Blvd
 • Gần Bảo tàng Xe hơi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27680}} VND {{pricestrTa_27680}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27680}}
10330 W Olympic Blvd
 • Gần Hãng phim 20th Century Fox
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_96381}} VND {{pricestrTa_96381}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_96381}}
1901 W Olympic Blvd
 • Gần Công viên MacArthur
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45553}} VND {{pricestrTa_45553}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45553}}
8620 Airport Blvd
 • Gần Cuộc dạo chơi tại trung tâm đại lộ Howard Hughes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23340}} VND {{pricestrTa_23340}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23340}}
3900 Wilshire Blvd
 • Ở Wilshire
 • Los Angeles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143657}} VND {{pricestrTa_143657}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143657}}
1260 Channel Dr
 • Ở Montecito
 • Santa Barbara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22202}} VND {{pricestrTa_22202}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22202}}
9801 Airport Blvd
 • Gần Bảo tàng Xe hơi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58417}} VND {{pricestrTa_58417}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58417}}
7721 Beverly Blvd
 • Gần The Grove
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95384}} VND {{pricestrTa_95384}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95384}}
9901 S La Cienega Blvd
 • Gần Trường đua Hollywood Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23220}} VND {{pricestrTa_23220}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23220}}
5711 W Century Blvd
 • Gần Bảo tàng Xe hơi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23042}} VND {{pricestrTa_23042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23042}}
127 khách sạn Los Angeles
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Los Angeles
Địa điểm khách sạn Los Angeles
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Los Angeles
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ