Lucerne

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Lucerne
XEM BẢN ĐỒ

Lakefront Center, Inseliquai 12
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386939}} VND {{pricestrTa_386939}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386939}}
Löwenstrasse 12
 • Gần Loewenplatz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478579}} VND {{pricestrTa_478579}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478579}}
Süesswinkel 10
 • Gần Tòa thị chính Lucerne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452433}} VND {{pricestrTa_452433}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452433}}
Bundesplatz 18
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30015}} VND {{pricestrTa_30015}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30015}}
MURBACHERSTRASSE 4
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48412}} VND {{pricestrTa_48412}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48412}}
Brandgaessli 1
 • Gần Tòa thị chính Lucerne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88901}} VND {{pricestrTa_88901}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88901}}
Kellerstrasse 6
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475915}} VND {{pricestrTa_475915}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475915}}
Seeburgstrasse 53-61
 • Gần Bảo tàng Giao thông vận tải Thụy Sĩ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70246}} VND {{pricestrTa_70246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70246}}
Adligenswilerstrasse 22
 • Gần Loewenplatz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452200}} VND {{pricestrTa_452200}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452200}}
Hirschenplatz 3
 • Gần Tòa thị chính Lucerne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407664}} VND {{pricestrTa_407664}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407664}}
Zentralstrasse 4
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47222}} VND {{pricestrTa_47222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47222}}
Franziskanerplatz 12
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531674}} VND {{pricestrTa_531674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531674}}
Seidenhofstrasse 5
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45319}} VND {{pricestrTa_45319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45319}}
Bürgenstrasse 9
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492765}} VND {{pricestrTa_492765}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492765}}
Waldstätterstrasse 10
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534850}} VND {{pricestrTa_534850}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534850}}
Lindenstrasse 27
 • Ở Littau
 • Lucerne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450205}} VND {{pricestrTa_450205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450205}}
Weinmarkt 12
 • Gần Tòa thị chính Lucerne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340215}} VND {{pricestrTa_340215}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340215}}
Bahnhofstrasse 30
 • Gần Tòa thị chính Lucerne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397743}} VND {{pricestrTa_397743}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397743}}
Waldstätterstrasse 8
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537136}} VND {{pricestrTa_537136}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537136}}
Lindenstrasse 27
 • Ở Littau
 • Lucerne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450214}} VND {{pricestrTa_450214}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450214}}
St. Leodegarstrasse 3
 • Gần Loewenplatz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119888}} VND {{pricestrTa_119888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119888}}
Zuerichstrasse 3
 • Gần Loewenplatz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61693}} VND {{pricestrTa_61693}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61693}}
Friedenstrasse 8
 • Gần Loewenplatz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47221}} VND {{pricestrTa_47221}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47221}}
Pilatusstrasse 15
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47051}} VND {{pricestrTa_47051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47051}}
Sempacherstrasse 14
 • Gần Trung tâm Hội nghị KKL Lucerne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382875}} VND {{pricestrTa_382875}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382875}}
Industriestrasse 13
 • Gần Nhà thờ Franciscan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119889}} VND {{pricestrTa_119889}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119889}}
Seeburgstrasse 72
 • Gần Bảo tàng Giao thông vận tải Thụy Sĩ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22987}} VND {{pricestrTa_22987}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22987}}
Museggstrasse, 2 (postfach)
 • Gần Loewenplatz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47050}} VND {{pricestrTa_47050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47050}}
Haldenstrasse 106002 Luzern
 • Gần Loewenplatz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26434}} VND {{pricestrTa_26434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26434}}
Bruchstrasse, 35
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47049}} VND {{pricestrTa_47049}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47049}}
Adligenswilerstrasse 22
 • Gần Loewenplatz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428122}} VND {{pricestrTa_428122}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428122}}
Pilatusstrasse 36
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501310}} VND {{pricestrTa_501310}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501310}}
Lindenstrasse 27
 • Ở Littau
 • Lucerne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450207}} VND {{pricestrTa_450207}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450207}}
Haldenstrasse 4
 • Gần Loewenplatz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_332829}} VND {{pricestrTa_332829}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_332829}}
Stadthofstrasse 14
 • Gần Loewenplatz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_150960}} VND {{pricestrTa_150960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_150960}}
Weinmarkt 3
 • Gần Tòa thị chính Lucerne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503519}} VND {{pricestrTa_503519}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503519}}
Inseliquai 12a
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507269}} VND {{pricestrTa_507269}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507269}}
Neustadtstrasse 16
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502609}} VND {{pricestrTa_502609}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502609}}
Morgartenstrasse 4
 • Gần Cầu Chapel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381589}} VND {{pricestrTa_381589}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381589}}
39 khách sạn Lucerne
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Lucerne
Tiện ích khách sạn Lucerne
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ