Makati

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

137 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Makati
XEM BẢN ĐỒ

3434 Limbo Street, Pinagkaisahan, Kalayaan
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451772}} VND {{pricestrTa_451772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451772}}
3434 Limbo St. Barangay Pinagkaisahan
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451771}} VND {{pricestrTa_451771}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451771}}
Makati Avenue, corner Kalayaan Avenue
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490979}} VND {{pricestrTa_490979}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490979}}
128 Dela Rosa St., Ayala South
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508956}} VND {{pricestrTa_508956}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508956}}
Amorsolo St. cor VA Rufino St.Legazpi VillageMakati
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193909}} VND {{pricestrTa_193909}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193909}}
Salamanca Street, Century City, Brg. Poblacion
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488379}} VND {{pricestrTa_488379}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488379}}
Kalayaan Avenue
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488230}} VND {{pricestrTa_488230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488230}}
Century City, Lot 5, Salamanca Street, Kalayaan Avenue, Barangay Poblacion
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506079}} VND {{pricestrTa_506079}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506079}}
1682 Evangelista corner, Heneral Del Pilar Streets
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422854}} VND {{pricestrTa_422854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422854}}
#108 Legaspi Street, Legaspi Village
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389038}} VND {{pricestrTa_389038}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389038}}
2863 E. Zobel St. Corner JP Rizal, Brgy. Poblacion
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404373}} VND {{pricestrTa_404373}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404373}}
2168 Don Chino Roces Ave.Makati City 1231
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_208451}} VND {{pricestrTa_208451}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_208451}}
Sen. Gil Puyat Avenue, Salcedo Village
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433504}} VND {{pricestrTa_433504}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433504}}
5766 Ebro St cor Mercedes st, Brgy. Poblacion
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490371}} VND {{pricestrTa_490371}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490371}}
02 San Lorenzo Drive, Corner Arnaiz Avenue
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390045}} VND {{pricestrTa_390045}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390045}}
117 Gamboa St. Legaspi Village
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423115}} VND {{pricestrTa_423115}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423115}}
4950 Guerrero Street, Brgy Poblacion
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468570}} VND {{pricestrTa_468570}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468570}}
The Beacon Residences Chino Roces Avenue
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495273}} VND {{pricestrTa_495273}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495273}}
117 Carlos Palanca Street, Legaspi Village
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383395}} VND {{pricestrTa_383395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383395}}
914 Arnaiz Avenue (Formerly Pasay Road)
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443252}} VND {{pricestrTa_443252}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443252}}
8008 Makati Avenue corner, Kalayaan Avenue
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426670}} VND {{pricestrTa_426670}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426670}}
7258 J. Victor Street
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422818}} VND {{pricestrTa_422818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422818}}
1 Raffles Drive, Ayala Center
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408981}} VND {{pricestrTa_408981}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408981}}
Waterfront Drive, Rockwell Drive
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436996}} VND {{pricestrTa_436996}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436996}}
7870 Durban St cor Makati Avenue
 • Gần Siêu thị Power Plant Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_107315}} VND {{pricestrTa_107315}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_107315}}
4687 Santiago St. Corner B. Valdez And Singian Street
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418711}} VND {{pricestrTa_418711}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418711}}
1720 Escuela St. Guadalupe Nuevo
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488994}} VND {{pricestrTa_488994}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488994}}
5700 Pagulayan St., Barangay Poblacion
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523163}} VND {{pricestrTa_523163}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523163}}
Esperanza StreetCorner Makati AvenueAyala CenterMakati City 1228
 • Gần Trung tâm mua sắm Greenbelt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74534}} VND {{pricestrTa_74534}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74534}}
2771 Buencamino Street, Brgy. Poblacion
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488321}} VND {{pricestrTa_488321}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488321}}
1406 Pablo Ocampo Street Corner
 • Gần Sở thú Manila
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_185234}} VND {{pricestrTa_185234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_185234}}
4131 Ponte Street, Santa Cruz
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488963}} VND {{pricestrTa_488963}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488963}}
2285 Chino Roces Avenue Extension
 • Ở Dasmarinas Village
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438106}} VND {{pricestrTa_438106}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438106}}
7835 Makati Avenue corner of Eduque St
 • Gần Siêu thị Power Plant Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48857}} VND {{pricestrTa_48857}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48857}}
4875 Durban Street
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505467}} VND {{pricestrTa_505467}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505467}}
1847 K&K Building, Evangelista Street, Pio Del Pilar
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422999}} VND {{pricestrTa_422999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422999}}
5956 Enriquez cor Fermina Streets, Poblacion
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490536}} VND {{pricestrTa_490536}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490536}}
119 L P Leviste Street
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_207323}} VND {{pricestrTa_207323}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_207323}}
1120 Chino Roces Avenue, Barangay La Paz
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432757}} VND {{pricestrTa_432757}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432757}}
Legaspi Street, Legaspi Village
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435252}} VND {{pricestrTa_435252}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435252}}
Century City, Lot 5 Salamanca Street, Poblacion
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506362}} VND {{pricestrTa_506362}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506362}}
2210 Don Chino Roces Avenue, Beacon Tower
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519030}} VND {{pricestrTa_519030}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519030}}
7829 Makati Avenue
 • Ở Khu kinh doanh trung tâm Makati
 • Makati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504898}} VND {{pricestrTa_504898}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504898}}
2932 A. Bonifacio St., Poblacion
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430927}} VND {{pricestrTa_430927}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430927}}
152 Gervasia Building, Amorsolo Street, Legazpi Village
 • Gần Trung tâm Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433639}} VND {{pricestrTa_433639}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433639}}
137 khách sạn Makati
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Makati
Tiện ích khách sạn Makati
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ