Manchester

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Manchester
XEM BẢN ĐỒ

4 Cheetham Hill Road
 • Gần Trung tâm Arndale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_170325}} VND {{pricestrTa_170325}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_170325}}
18-24 Princess Street
 • Gần Trung tâm Arndale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_85530}} VND {{pricestrTa_85530}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_85530}}
Chicago Avenue, Manchester Airport
 • Gần Quarry Bank Mill and Styal Estate
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383313}} VND {{pricestrTa_383313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383313}}
91 London Road
 • Gần Nhà hát Manchester Palace
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_83848}} VND {{pricestrTa_83848}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_83848}}
Chorley Road
 • Ở Standish
 • Wigan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24052}} VND {{pricestrTa_24052}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24052}}
303 Deansgate
 • Gần Deansgate Locks
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_339538}} VND {{pricestrTa_339538}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_339538}}
84 London Road, Picadilly
 • Gần Nhà hát Manchester Palace
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473563}} VND {{pricestrTa_473563}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473563}}
Water Street
 • Gần Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44028}} VND {{pricestrTa_44028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44028}}
55 Ordsall Lane Regent Road
 • Gần Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51967}} VND {{pricestrTa_51967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51967}}
Peter Street
 • Gần Deansgate Locks
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45141}} VND {{pricestrTa_45141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45141}}
Blackfriars Street
 • Gần Nhà thờ Manchester
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27698}} VND {{pricestrTa_27698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27698}}
Waterfront Quay
 • Gần MediaCityUK
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50524}} VND {{pricestrTa_50524}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50524}}
Tib Street
 • Gần Cung điện Affleck
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47647}} VND {{pricestrTa_47647}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47647}}
Outwood Lane
 • Gần Quarry Bank Mill and Styal Estate
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_85231}} VND {{pricestrTa_85231}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_85231}}
One Piccadilly Place
 • Gần Cung điện Affleck
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362570}} VND {{pricestrTa_362570}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362570}}
Thorley Lane
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75012}} VND {{pricestrTa_75012}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75012}}
Worsley Brow
 • Ở Worsley
 • Manchester
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25118}} VND {{pricestrTa_25118}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25118}}
Debdale Park Hyde Road
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Whitworth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_360085}} VND {{pricestrTa_360085}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_360085}}
55 Blackfriars Road
 • Gần Nhà thờ Manchester
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_100741}} VND {{pricestrTa_100741}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_100741}}
44 Washway Road
 • Gần Khu bảo tồn thiên nhiên Chorlton Ees
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_125404}} VND {{pricestrTa_125404}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_125404}}
888 Oldham Road
 • Gần Cung điện Affleck
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_65230}} VND {{pricestrTa_65230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_65230}}
107 Picadilly
 • Gần Cung điện Affleck
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_105455}} VND {{pricestrTa_105455}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_105455}}
White Mediacity
 • Gần MediaCityUK
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_355455}} VND {{pricestrTa_355455}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_355455}}
Pamir DriveAshton-Under-LyneTamesideManchester OL7 0LY
 • Gần Portland Basin Museum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_149656}} VND {{pricestrTa_149656}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_149656}}
Liverpool Street
 • Gần Old Trafford
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70542}} VND {{pricestrTa_70542}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70542}}
Oxford Street
 • Gần Nhà hát Manchester Palace
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44029}} VND {{pricestrTa_44029}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44029}}
Charles Street City Umist
 • Gần Deansgate Locks
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88450}} VND {{pricestrTa_88450}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88450}}
Ringway Road
 • Gần Quarry Bank Mill and Styal Estate
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_361634}} VND {{pricestrTa_361634}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_361634}}
35 Portland Street
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Manchester
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45142}} VND {{pricestrTa_45142}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45142}}
Hale Road
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_56350}} VND {{pricestrTa_56350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_56350}}
17 Trafford Road
 • Gần Old Trafford
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_83863}} VND {{pricestrTa_83863}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_83863}}
55 Booth Street West
 • Gần Bảo tàng Manchester
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553050}} VND {{pricestrTa_553050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553050}}
40 Laystall Street
 • Gần Cung điện Affleck
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220325}} VND {{pricestrTa_220325}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220325}}
Captain Clarke Road
 • Gần Portland Basin Museum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_54359}} VND {{pricestrTa_54359}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_54359}}
250 The Quays, Salford Quays
 • Gần Old Trafford
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_355454}} VND {{pricestrTa_355454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_355454}}
96 Portland StreetManchesterGreater Manchester M1 4GX
 • Gần Trung tâm Arndale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_125523}} VND {{pricestrTa_125523}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_125523}}
Altrincham Road
 • Gần Quarry Bank Mill and Styal Estate
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_56351}} VND {{pricestrTa_56351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_56351}}
81 Ramsbottom Road
 • Gần Công viên Đồng quê Jumbles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528585}} VND {{pricestrTa_528585}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528585}}
56 Great Bridgewater Street
 • Gần Deansgate Locks
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42576}} VND {{pricestrTa_42576}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42576}}
21 Dickinson Street
 • Gần Deansgate Locks
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44914}} VND {{pricestrTa_44914}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44914}}
70 Shudehill
 • Gần Cung điện Affleck
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_109470}} VND {{pricestrTa_109470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_109470}}
Alltami Road
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_56297}} VND {{pricestrTa_56297}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_56297}}
Manchester Road
 • Gần Nhà thờ Giáo xứ Middleton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363034}} VND {{pricestrTa_363034}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363034}}
Palatine RoadNorthendenManchester M22 4FH
 • Ở Northenden
 • Manchester
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45143}} VND {{pricestrTa_45143}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45143}}
Palatine Road
 • Ở Didsbury
 • Manchester
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47674}} VND {{pricestrTa_47674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47674}}
55 khách sạn Manchester

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ