Matsuyama

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

36 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Matsuyama
XEM BẢN ĐỒ

2 Chome-5-12 Okaido
 • Gần Nơi sinh của Anh em nhà Akiyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451575}} VND {{pricestrTa_451575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451575}}
3-6-7 Furumitsu
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Thủ công Iyo Kasuri
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411665}} VND {{pricestrTa_411665}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411665}}
Ichiban-cho 3-3-1
 • Gần Công viên Lịch sử Ninomaru
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106098}} VND {{pricestrTa_106098}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106098}}
6-38 Dogo Tako-cho
 • Ở Dogo Hot Spring
 • Matsuyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424193}} VND {{pricestrTa_424193}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424193}}
2-5-5, Honmachi
 • Gần Công viên Lịch sử Ninomaru
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415288}} VND {{pricestrTa_415288}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415288}}
794-1 Yanaidanimachi
 • Trên phố cầu tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476262}} VND {{pricestrTa_476262}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476262}}
Suemachi 300-1
 • Gần Đập Hồ Ishitegawa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498341}} VND {{pricestrTa_498341}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498341}}
267 Sue-machi
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225286}} VND {{pricestrTa_225286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225286}}
1-1 Sagidani-Cho
 • Ở Dogo Hot Spring
 • Matsuyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438575}} VND {{pricestrTa_438575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438575}}
1-7-1 Nibancho
 • Gần Nơi sinh của Anh em nhà Akiyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443085}} VND {{pricestrTa_443085}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443085}}
Ichibancho 1-10-8
 • Gần Nơi sinh của Anh em nhà Akiyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518999}} VND {{pricestrTa_518999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518999}}
2-5-17, Ote-machi
 • Gần Công viên Lịch sử Ninomaru
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506975}} VND {{pricestrTa_506975}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506975}}
1 10 10 Otemachi
 • Gần Công viên Lịch sử Ninomaru
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88528}} VND {{pricestrTa_88528}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88528}}
3-4-10 Nibancho
 • Gần Bảo tàng Saka no Ue no Kumo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439229}} VND {{pricestrTa_439229}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439229}}
Dogohimezuka 100
 • Ở Dogo Hot Spring
 • Matsuyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516647}} VND {{pricestrTa_516647}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516647}}
Ichibanchou 2-6-5
 • Gần Nơi sinh của Anh em nhà Akiyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472615}} VND {{pricestrTa_472615}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472615}}
4-4 Dogoyuzuki-chou
 • Ở Dogo Hot Spring
 • Matsuyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473779}} VND {{pricestrTa_473779}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473779}}
2-17 Dogoyuzukicho
 • Ở Dogo Hot Spring
 • Matsuyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512683}} VND {{pricestrTa_512683}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512683}}
20-12 Dogoyunomachi
 • Ở Dogo Hot Spring
 • Matsuyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464102}} VND {{pricestrTa_464102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464102}}
4-16 Dogoyuzukicho
 • Ở Dogo Hot Spring
 • Matsuyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536209}} VND {{pricestrTa_536209}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536209}}
4-1-8 Ichibancho
 • Gần Bansuiso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490001}} VND {{pricestrTa_490001}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490001}}
2-7-7 Sanbancho
 • Gần Bảo tàng Saka no Ue no Kumo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437365}} VND {{pricestrTa_437365}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437365}}
3-2-1 Ichiban-cho
 • Gần Bảo tàng Saka no Ue no Kumo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381850}} VND {{pricestrTa_381850}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381850}}
2-7-3 Sanbancho
 • Gần Bảo tàng Saka no Ue no Kumo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437210}} VND {{pricestrTa_437210}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437210}}
4-55 Dogoyunomachi
 • Ở Dogo Hot Spring
 • Matsuyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491379}} VND {{pricestrTa_491379}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491379}}
112-1, Dogohimezuka
 • Ở Dogo Hot Spring
 • Matsuyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476056}} VND {{pricestrTa_476056}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476056}}
Dogoyunomachi 20-8
 • Ở Dogo Hot Spring
 • Matsuyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497498}} VND {{pricestrTa_497498}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497498}}
123-2 Dogohimezuka790-0858 MatsuyamaEhime Shikoku
 • Gần Đền Isaniwa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225284}} VND {{pricestrTa_225284}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225284}}
Miyanishi 1-3-40
 • Gần Công viên Lịch sử Ninomaru
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507047}} VND {{pricestrTa_507047}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507047}}
1-33 Dogoyunomachi
 • Ở Dogo Hot Spring
 • Matsuyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449801}} VND {{pricestrTa_449801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449801}}
7-26 Dogotakocho
 • Ở Dogo Hot Spring
 • Matsuyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436753}} VND {{pricestrTa_436753}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436753}}
Katsuyamacho 1-18-1
 • Gần Nơi sinh của Anh em nhà Akiyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498365}} VND {{pricestrTa_498365}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498365}}
391-8 Miyata-machi, Matsuyama-shi, Ehime,
 • Gần Công viên Trung tâm Matsuyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503742}} VND {{pricestrTa_503742}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503742}}
Heiwadori 3-2-10
 • Gần Lâu đài Matsuyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515214}} VND {{pricestrTa_515214}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515214}}
7-14, Konohana-machi
 • Gần Nơi sinh của Anh em nhà Akiyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506970}} VND {{pricestrTa_506970}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506970}}
6-16, Minamihoribata-cho
 • Gần Công viên Lịch sử Ninomaru
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434258}} VND {{pricestrTa_434258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434258}}
36 khách sạn Matsuyama
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ