Mazatlan

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

70 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Mazatlan
XEM BẢN ĐỒ

Av Camaron Sabalo S N
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50844}} VND {{pricestrTa_50844}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50844}}
Av Camaron Sabalo Sin D
 • Gần Mazagua Aquatic Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50849}} VND {{pricestrTa_50849}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50849}}
Av Camaron Sabalo S N B
 • Gần Acuario Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50850}} VND {{pricestrTa_50850}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50850}}
Av Camaron Sabalo S N
 • Gần Acuario Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333147}} VND {{pricestrTa_333147}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333147}}
Avenida Camaron Sabalo S/N
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50854}} VND {{pricestrTa_50854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50854}}
Ave Camaron Sabalo
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_64684}} VND {{pricestrTa_64684}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_64684}}
Av. Camarón Sabalo S/N, Zona Dorada
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514655}} VND {{pricestrTa_514655}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514655}}
Ave Camaron Sabalo S/N, Zona Dorada
 • Gần Mazagua Aquatic Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383470}} VND {{pricestrTa_383470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383470}}
Avenida del Mar #1234
 • Gần Công viên Hector Guillermo Pena Tamayo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145351}} VND {{pricestrTa_145351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145351}}
Av. Camarón Sábalo No. 2601, Fracc. Sabalo Country Club
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469437}} VND {{pricestrTa_469437}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469437}}
Av. Paseo del Pacifico 3407, Marina Mazatlan
 • Gần Trung tâm Thương mại Galerias Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474674}} VND {{pricestrTa_474674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474674}}
Calzada Camaron Sabalo
 • Gần Mazagua Aquatic Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_108184}} VND {{pricestrTa_108184}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_108184}}
Av Sabalos Cerritos s/n
 • Ở Marina Mazatlan
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223445}} VND {{pricestrTa_223445}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223445}}
Ave Camaron Sabalo 51
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50847}} VND {{pricestrTa_50847}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50847}}
Av. Camaron Sabalo 709 Zona Dorada
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66257}} VND {{pricestrTa_66257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66257}}
Av. Playa Gaviotas No. 307
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50845}} VND {{pricestrTa_50845}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50845}}
Av. Camaron Sabalo 696, Zona Dorada
 • Gần Thủy cung Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381149}} VND {{pricestrTa_381149}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381149}}
Ave. Camaron Sabalo 710
 • Gần Bãi biển Punta Camaron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47396}} VND {{pricestrTa_47396}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47396}}
Av Sabalo Cerritos sn Marina Mazatlan
 • Ở Marina Mazatlan
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_179788}} VND {{pricestrTa_179788}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_179788}}
Blvd. Sabalo-Cerritos: 3110, Marina Mazatlán
 • Ở Marina Mazatlan
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494885}} VND {{pricestrTa_494885}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494885}}
Belisario Domínguez #1607 Sur, Centro Histórico
 • Ở Trung tâm Mazatlan
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488848}} VND {{pricestrTa_488848}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488848}}
Ave Camaron Sabalo 6291
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113407}} VND {{pricestrTa_113407}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113407}}
Bugambilias 100 Col Zona Dor
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223451}} VND {{pricestrTa_223451}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223451}}
Avenida Camarón Sábalo 1927, Fracc.
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381348}} VND {{pricestrTa_381348}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381348}}
Avenida Playa Gaviotas 212
 • Gần Bãi biển Punta Camaron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50855}} VND {{pricestrTa_50855}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50855}}
Av. Camaron Sabalo, Zona Dorada
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437183}} VND {{pricestrTa_437183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437183}}
Avenue Del Mar 110
 • Gần Tượng đài Ngư Phủ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_85321}} VND {{pricestrTa_85321}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_85321}}
Avenida del Mar 111182020 Mazatlan
 • Gần Trung tâm mua sắm La Gran Plaza Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50856}} VND {{pricestrTa_50856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50856}}
Carnaval 1205 Colonia Centro
 • Ở Trung tâm Mazatlan
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408984}} VND {{pricestrTa_408984}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408984}}
Calle México 201, esq. Aquiles Serdán, Col. Centro
 • Ở Trung tâm Mazatlan
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496832}} VND {{pricestrTa_496832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496832}}
Avenida Camaron Sabalo 2312, Marina Mazatlán
 • Ở Marina Mazatlan
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525900}} VND {{pricestrTa_525900}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525900}}
Paseo De La Isla No 1
 • Gần Sân Gôn Câu lạc bộ Thể thao ngoài trời El Cid
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_84574}} VND {{pricestrTa_84574}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_84574}}
Genaro Estrada 511, Colonia Centro
 • Ở Trung tâm Mazatlan
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546259}} VND {{pricestrTa_546259}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546259}}
Ejercito Mexicano #1200
 • Gần Thủy cung Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461050}} VND {{pricestrTa_461050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461050}}
Av Sabalo Cerritos No. 7500
 • Gần Mazagua Aquatic Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_67534}} VND {{pricestrTa_67534}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_67534}}
Av. Playa Gaviotas No. 27
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_179605}} VND {{pricestrTa_179605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_179605}}
AV CAMARON SABALO N 777
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341258}} VND {{pricestrTa_341258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341258}}
Avenida Camarón Sábalo 601
 • Ở Zona Dorada
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516364}} VND {{pricestrTa_516364}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516364}}
Olas Atlas 16 Centro Historica
 • Gần Ngọn hải đăng El Faro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_149267}} VND {{pricestrTa_149267}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_149267}}
Avenida Ernesto Coppel Campan S/N
 • Ở Nuevo Mazatlan
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223448}} VND {{pricestrTa_223448}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223448}}
Teniente Azueta 2221, Col. Centro
 • Ở Trung tâm Mazatlan
 • Mazatlan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536434}} VND {{pricestrTa_536434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536434}}
Av. Sabalos Cerritos No 6000, Col. Zona Cerritos
 • Gần Mazagua Aquatic Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501773}} VND {{pricestrTa_501773}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501773}}
Ave Del Mar No 719
 • Gần Công viên Hector Guillermo Pena Tamayo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_84573}} VND {{pricestrTa_84573}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_84573}}
Avenida Camaron Sabalo 500
 • Gần Bãi biển Punta Camaron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_46884}} VND {{pricestrTa_46884}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_46884}}
Ave Playa Gaviotas 202
 • Gần Bãi biển Punta Camaron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50852}} VND {{pricestrTa_50852}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50852}}
70 khách sạn Mazatlan

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ