Nantes

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Nantes
XEM BẢN ĐỒ

86 Quai de la Fosse
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423410}} VND {{pricestrTa_423410}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423410}}
Cours des 50 Otages 12 allée Duquesne44000 Nantes
 • Gần Nhà thờ Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_215568}} VND {{pricestrTa_215568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_215568}}
2 Rue Châteaubriand44000 Nantes
 • Gần Nhà thờ Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_121511}} VND {{pricestrTa_121511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_121511}}
5 Allée Duquesne - Cours des 50 Otages
 • Gần Nhà thờ Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436848}} VND {{pricestrTa_436848}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436848}}
6, Place Aristide Briand
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409220}} VND {{pricestrTa_409220}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409220}}
42 rue Russeil44000 Nantes
 • Gần Nhà thờ Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202579}} VND {{pricestrTa_202579}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202579}}
345 Boulevard Marcel Paul
 • Gần Zenith de Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_121884}} VND {{pricestrTa_121884}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_121884}}
19 allรฉe du Commandant Charcot
 • Gần Chateau des Ducs de Bretagne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_179706}} VND {{pricestrTa_179706}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_179706}}
19 Rue Jean Jaures
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_121505}} VND {{pricestrTa_121505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_121505}}
2 Rue Victor Schoelcher
 • Gần Zenith de Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_365699}} VND {{pricestrTa_365699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_365699}}
2 impasse du Sanitat
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_82550}} VND {{pricestrTa_82550}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_82550}}
4 Rue Du Couedic
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57895}} VND {{pricestrTa_57895}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57895}}
4 rue Fourรฉ
 • Gần Chateau des Ducs de Bretagne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_84486}} VND {{pricestrTa_84486}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_84486}}
3, Rue Fredureau
 • Gần Nhà thờ Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386830}} VND {{pricestrTa_386830}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386830}}
4 Rue Des Petites Ecuries
 • Gần Chateau des Ducs de Bretagne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_160731}} VND {{pricestrTa_160731}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_160731}}
6 allée Cassard
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489964}} VND {{pricestrTa_489964}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489964}}
5 rue du chapeau rouge
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_121504}} VND {{pricestrTa_121504}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_121504}}
27 Rue Du Chemin Rouge
 • Ở Beaujoire
 • Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_184905}} VND {{pricestrTa_184905}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_184905}}
4 rue lamoriciere
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488511}} VND {{pricestrTa_488511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488511}}
1 Boulevard Des Martyrs Nantais
 • Gần Chateau des Ducs de Bretagne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70640}} VND {{pricestrTa_70640}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70640}}
23 rue du Chemin Rouge
 • Ở Beaujoire
 • Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187803}} VND {{pricestrTa_187803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187803}}
1 Rue d'Algers
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533029}} VND {{pricestrTa_533029}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533029}}
10 rue du Bois Briand
 • Ở Beaujoire
 • Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540271}} VND {{pricestrTa_540271}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540271}}
26, Bis Rue Scribe
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382311}} VND {{pricestrTa_382311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382311}}
6 Rue de Santeuil
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426579}} VND {{pricestrTa_426579}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426579}}
9 Rue de la Clavurerie
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488953}} VND {{pricestrTa_488953}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488953}}
9 Rue de l'Hôtel de Ville
 • Gần Nhà thờ Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488503}} VND {{pricestrTa_488503}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488503}}
16 Boulevard Emile Gabory
 • Gần Bệnh viện Saint Jacques
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202578}} VND {{pricestrTa_202578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202578}}
10 rue Konrad Adenauer
 • Gần Chateau des Ducs de Bretagne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221817}} VND {{pricestrTa_221817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221817}}
2 4 rue Emile Pehant
 • Gần Chateau des Ducs de Bretagne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_147837}} VND {{pricestrTa_147837}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_147837}}
2 rue Malherbes
 • Gần Jardin des Plantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423342}} VND {{pricestrTa_423342}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423342}}
5 Rue du Moulin de la Halveque44300 Nantes
 • Ở Beaujoire
 • Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_121513}} VND {{pricestrTa_121513}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_121513}}
3 allee Jacques Berque
 • Gần Jardin des Plantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_171973}} VND {{pricestrTa_171973}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_171973}}
24 Rue Crebillon
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_105219}} VND {{pricestrTa_105219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_105219}}
16 Rue Frederic Cailliaud
 • Gần Jardin des Plantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404625}} VND {{pricestrTa_404625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404625}}
2 Bis Rue De Santeuil
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_121507}} VND {{pricestrTa_121507}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_121507}}
45 boulevard des Batignolles
 • Ở Beaujoire
 • Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_163310}} VND {{pricestrTa_163310}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_163310}}
6 Rue Henri Iv
 • Gần Lâu đài Công tước Brittany
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391129}} VND {{pricestrTa_391129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391129}}
345 route de Ste Luce, Cedex 03
 • Ở Beaujoire
 • Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479944}} VND {{pricestrTa_479944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479944}}
38 rue de Richebourg
 • Gần Chateau des Ducs de Bretagne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_368696}} VND {{pricestrTa_368696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_368696}}
11 Rue Du Chateau
 • Gần Lâu đài Công tước Brittany
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423409}} VND {{pricestrTa_423409}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423409}}
9 rue Marechal de Lattre de Tassigny
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400566}} VND {{pricestrTa_400566}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400566}}
2 Rue Boileau
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391133}} VND {{pricestrTa_391133}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391133}}
86 Quai de la Fosse
 • Gần Passage Pommeraye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423311}} VND {{pricestrTa_423311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423311}}
50 Rue De L Ouche Buron
 • Ở Beaujoire
 • Nantes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_181021}} VND {{pricestrTa_181021}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_181021}}
65 khách sạn Nantes
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ


Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ