Newquay

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Newquay
XEM BẢN ĐỒ

Pentire Crescent, Cornwall
 • Gần Bãi biển Fistral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482331}} VND {{pricestrTa_482331}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482331}}
Degembris Manor Farm, St Newlyn East
 • Gần Tàu hỏa hơi nước thung lũng Lappa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401944}} VND {{pricestrTa_401944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401944}}
2-3 The Crescent
 • Gần Thủy cung Blue Reef
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558193}} VND {{pricestrTa_558193}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558193}}
20 Mount Wise
 • Ở Bờ biển Bắc Cornish
 • Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_355617}} VND {{pricestrTa_355617}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_355617}}
12-14 Narrowcliff
 • Gần Vườn thú Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408329}} VND {{pricestrTa_408329}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408329}}
9 Berry Road
 • Gần Nhà thờ Giáo xứ Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411608}} VND {{pricestrTa_411608}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411608}}
Alexandra Road
 • Ở Bờ biển Bắc Cornish
 • Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_228289}} VND {{pricestrTa_228289}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_228289}}
East Street
 • Ở Bờ biển Bắc Cornish
 • Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_105467}} VND {{pricestrTa_105467}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_105467}}
61 Pentire Avenue
 • Gần Bãi biển Fistral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420940}} VND {{pricestrTa_420940}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420940}}
12 Trebarwith Crescent
 • Gần Nhà thờ Giáo xứ Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414516}} VND {{pricestrTa_414516}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414516}}
134 Mount Wise
 • Gần Trung tâm cướp biển Pirate's Quest Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412792}} VND {{pricestrTa_412792}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412792}}
Alexandra Road
 • Ở Bờ biển Bắc Cornish
 • Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_174054}} VND {{pricestrTa_174054}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_174054}}
11 Trevose Avenue
 • Gần Câu lạc bộ gôn Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404426}} VND {{pricestrTa_404426}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404426}}
Mawgan Porth
 • Gần Bãi biển Watergate Bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469041}} VND {{pricestrTa_469041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469041}}
Mawgan Porth
 • Gần Bãi biển Watergate Bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410857}} VND {{pricestrTa_410857}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410857}}
Pentire Avenue
 • Gần Bãi biển Fistral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398797}} VND {{pricestrTa_398797}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398797}}
16 Edgcumbe Avenue
 • Gần Vườn thú Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553760}} VND {{pricestrTa_553760}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553760}}
1 Mount Wise
 • Gần Nhà thờ Giáo xứ Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484585}} VND {{pricestrTa_484585}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484585}}
Mawgan Porth
 • Gần Bãi biển Watergate Bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409674}} VND {{pricestrTa_409674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409674}}
37 Mount Wise
 • Gần Nhà thờ Giáo xứ Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409001}} VND {{pricestrTa_409001}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409001}}
16 Mount Wise
 • Gần Nhà thờ Giáo xứ Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510331}} VND {{pricestrTa_510331}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510331}}
Porth WayPorthCornwall TR7 3LW
 • Ở Bờ biển Bắc Cornish
 • Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_108963}} VND {{pricestrTa_108963}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_108963}}
Lusty Glaze Road
 • Ở Bờ biển Bắc Cornish
 • Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73568}} VND {{pricestrTa_73568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73568}}
Fistral Beach
 • Ở Bờ biển Bắc Cornish
 • Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_149555}} VND {{pricestrTa_149555}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_149555}}
Cliff Road
 • Gần Vườn thú Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434585}} VND {{pricestrTa_434585}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434585}}
Headland Road, Fistral Beach
 • Gần Lều Người săn cá
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444372}} VND {{pricestrTa_444372}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444372}}
Mawgan Porth
 • Gần Nhà thờ St. Mawgan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517327}} VND {{pricestrTa_517327}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517327}}
182 Mount Wise
 • Gần Câu lạc bộ gôn Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519414}} VND {{pricestrTa_519414}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519414}}
28 St Georges RoadNewquayCornwall TR7 1RD
 • Ở Bờ biển Bắc Cornish
 • Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_239020}} VND {{pricestrTa_239020}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_239020}}
84 Crantock Street
 • Gần Câu lạc bộ gôn Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451316}} VND {{pricestrTa_451316}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451316}}
North Quay Hill
 • Ở Bờ biển Bắc Cornish
 • Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222589}} VND {{pricestrTa_222589}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222589}}
25 Edgcumbe Avenue
 • Gần Vườn thú Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456884}} VND {{pricestrTa_456884}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456884}}
Little Carloggas, St Mawgan
 • Gần Nhà thờ St. Mawgan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428145}} VND {{pricestrTa_428145}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428145}}
Oceanside, Tredragon Road
 • Gần Bãi biển Watergate Bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525415}} VND {{pricestrTa_525415}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525415}}
12 Atlantic Road
 • Gần Câu lạc bộ gôn Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438854}} VND {{pricestrTa_438854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438854}}
Esplande Road, Fistral Beach, Cornwall
 • Gần Bãi biển Fistral
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383538}} VND {{pricestrTa_383538}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383538}}
77 Mount Wise
 • Gần Trung tâm cướp biển Pirate's Quest Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485669}} VND {{pricestrTa_485669}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485669}}
Atlantic Rd
 • Gần Câu lạc bộ gôn Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521447}} VND {{pricestrTa_521447}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521447}}
Inshallah, Rhubarb Hill, Holywell
 • Gần Công viên Giải trí Holywell Bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511960}} VND {{pricestrTa_511960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511960}}
East Street
 • Gần Nhà thờ Giáo xứ Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387652}} VND {{pricestrTa_387652}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387652}}
54 Tower Road
 • Gần Câu lạc bộ gôn Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491295}} VND {{pricestrTa_491295}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491295}}
13 Berry Road
 • Gần Nhà thờ Giáo xứ Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395393}} VND {{pricestrTa_395393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395393}}
Narrowcliff
 • Ở Bờ biển Bắc Cornish
 • Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_37471}} VND {{pricestrTa_37471}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_37471}}
Porthbean Road
 • Ở Bờ biển Bắc Cornish
 • Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_337533}} VND {{pricestrTa_337533}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_337533}}
59/61 Fore Street
 • Ở Bờ biển Bắc Cornish
 • Newquay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222587}} VND {{pricestrTa_222587}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222587}}
52 khách sạn Newquay

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ