Oakland

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

38 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Oakland
XEM BẢN ĐỒ

10 Washington Street
 • Gần Bảo tàng Oakland California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381751}} VND {{pricestrTa_381751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381751}}
1755 Embarcadero
 • Gần Bảo tàng Oakland California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74195}} VND {{pricestrTa_74195}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74195}}
4919 Coliseum Way
 • Gần Đấu trường Oracle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132093}} VND {{pricestrTa_132093}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132093}}
495 10th St
 • Gần Bảo tàng Oakland California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341130}} VND {{pricestrTa_341130}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341130}}
5714-5720 International Blvd.
 • Gần Sân vận động đa năng Oakland-Alameda County Coliseum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415657}} VND {{pricestrTa_415657}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415657}}
3650 MANDELA PARKWAY
 • Gần Đền Sinai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134787}} VND {{pricestrTa_134787}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134787}}
6805 HWY 64
 • Ở Oakland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138975}} VND {{pricestrTa_138975}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138975}}
122 East 12th Street
 • Gần Bảo tàng Oakland California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387400}} VND {{pricestrTa_387400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387400}}
1801 Embarcadero
 • Gần Bảo tàng Oakland California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421142}} VND {{pricestrTa_421142}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421142}}
344 13th St
 • Gần Bảo tàng Oakland California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415635}} VND {{pricestrTa_415635}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415635}}
444 W MacArthur Blvd
 • Gần Bệnh viện Nhi Oakland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503573}} VND {{pricestrTa_503573}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503573}}
8400 Edes Avenue
 • Gần Đấu trường Oracle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508576}} VND {{pricestrTa_508576}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508576}}
77 Hegenberger Road
 • Gần Đấu trường Oracle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_369933}} VND {{pricestrTa_369933}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_369933}}
5555 Shellmound Street
 • Gần Bến du thuyền Emeryville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94410}} VND {{pricestrTa_94410}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94410}}
66 Airport Access Rd
 • Gần Đấu trường Oracle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23239}} VND {{pricestrTa_23239}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23239}}
1 Hegenberger Rd
 • Gần Đấu trường Oracle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58520}} VND {{pricestrTa_58520}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58520}}
4801 Coliseum Way
 • Gần Đấu trường Oracle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198044}} VND {{pricestrTa_198044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198044}}
8465 Enterprise Way
 • Gần Trường đấu O.co
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97304}} VND {{pricestrTa_97304}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97304}}
1717 Embarcadero
 • Gần Bảo tàng Oakland California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434956}} VND {{pricestrTa_434956}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434956}}
8350 Edes Avenue
 • Gần Đấu trường Oracle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74719}} VND {{pricestrTa_74719}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74719}}
3720 Telegraph Ave
 • Gần Bệnh viện Kaiser Permanente Oakland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459739}} VND {{pricestrTa_459739}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459739}}
233 Broadway
 • Gần Bảo tàng Oakland California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_367073}} VND {{pricestrTa_367073}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_367073}}
490 West MacArthur Blvd
 • Gần Kaiser Permanente Oakland Medical Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192750}} VND {{pricestrTa_192750}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192750}}
150 Hegenberger Rd
 • Gần Đấu trường Oracle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142916}} VND {{pricestrTa_142916}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142916}}
10 Hegenberger Road
 • Gần Đấu trường Oracle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134458}} VND {{pricestrTa_134458}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134458}}
444 Embarcadero WestOaklandCA 94607
 • Gần Bảo tàng Oakland California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74955}} VND {{pricestrTa_74955}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74955}}
8471 Enterprise Way
 • Gần Trường đấu O.co
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143286}} VND {{pricestrTa_143286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143286}}
350 Hegenberger Rd
 • Gần Đấu trường Oracle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57367}} VND {{pricestrTa_57367}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57367}}
988 Broadway
 • Gần Bảo tàng Oakland California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57368}} VND {{pricestrTa_57368}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57368}}
3255 MacArthur Boulevard
 • Ở Piedmont
 • Oakland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447441}} VND {{pricestrTa_447441}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447441}}
5800 Shellmound Street
 • Gần Bến du thuyền Emeryville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_367027}} VND {{pricestrTa_367027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_367027}}
1001 Broadway
 • Gần Bảo tàng Oakland California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57370}} VND {{pricestrTa_57370}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57370}}
10400 MacArthur Blvd.
 • Gần Khu bảo tồn Công viên Vùng East Bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428379}} VND {{pricestrTa_428379}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428379}}
170 Hegenberger Loop
 • Gần Đấu trường Oracle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_91452}} VND {{pricestrTa_91452}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_91452}}
371 13th St
 • Gần Bảo tàng Oakland California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192401}} VND {{pricestrTa_192401}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192401}}
1103 Embarcadero
 • Gần Bảo tàng Oakland California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58521}} VND {{pricestrTa_58521}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58521}}
8480 Edes Ave
 • Gần Đấu trường Oracle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421144}} VND {{pricestrTa_421144}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421144}}
8452 Edes Ave
 • Gần Đấu trường Oracle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343879}} VND {{pricestrTa_343879}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343879}}
38 khách sạn Oakland

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ