Olongapo City

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

37 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Olongapo City
XEM BẢN ĐỒ

Lot C-5B Block C Dewey Avenue, Subic Bay
 • Gần Trung tâm Thương mại Harbor Point Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471956}} VND {{pricestrTa_471956}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471956}}
# 76 National Hi-way Barrio Barretto, Subic Bay
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480910}} VND {{pricestrTa_480910}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480910}}
Rizal Street cor. Sta. Rita RoadSubic Bay Freeport ZoneOlongapo City
 • Gần Zoobic Safari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195620}} VND {{pricestrTa_195620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195620}}
Block 5 Lot 1 Moonbay Marina Ave. Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Trung tâm Thương mại Harbor Point Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455598}} VND {{pricestrTa_455598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455598}}
Bldg 489, 490, 491 Canal Road, SBFZ
 • Gần Khu liên hợp Thể thao SBFZ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455198}} VND {{pricestrTa_455198}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455198}}
Block 3, Lot 2, Waterfront Road, Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Trung tâm Thương mại Harbor Point Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481565}} VND {{pricestrTa_481565}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481565}}
Waterfront Road, Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Khu liên hợp Thể thao SBFZ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500442}} VND {{pricestrTa_500442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500442}}
George Dewey Convetion Center Complex, Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Pamulaklakin River
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423220}} VND {{pricestrTa_423220}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423220}}
Dewey Avenue corner Labitan Street, Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Trung tâm Thương mại Harbor Point Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405333}} VND {{pricestrTa_405333}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405333}}
Corner of Aguinaldo & Raymundo Streets, Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Khu liên hợp Thể thao SBFZ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447338}} VND {{pricestrTa_447338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447338}}
No.13, Baloy Long Beach, Barrio Barretto
 • Gần Khu đua xe Go-Kart Subic Le Man's Go Cart Track
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452644}} VND {{pricestrTa_452644}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452644}}
Lot 70-4 Canal Rd. Cntrl Business Dist. Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Trung tâm Thương mại Harbor Point Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459405}} VND {{pricestrTa_459405}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459405}}
Matain Subic, Zambales
 • Ở Olongapo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468207}} VND {{pricestrTa_468207}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468207}}
Baloy Long Beach, Barrio Barretto
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471247}} VND {{pricestrTa_471247}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471247}}
Block 19, Lot 1, Moonbay Marina, Waterfront Road, CBD Area
 • Gần Khu liên hợp Thể thao SBFZ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498538}} VND {{pricestrTa_498538}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498538}}
BLDG. 29 Waterfront Road, Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Khu liên hợp Thể thao SBFZ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502340}} VND {{pricestrTa_502340}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502340}}
249 Waterfront Road, Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Trung tâm Thương mại Harbor Point Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517421}} VND {{pricestrTa_517421}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517421}}
Lot 3, Block 20, Moonbay Marina, Waterfront Road
 • Gần Trung tâm Thương mại Harbor Point Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518754}} VND {{pricestrTa_518754}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518754}}
MC-12 Waterfront Road, Zambales, Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Trung tâm Thương mại Harbor Point Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532048}} VND {{pricestrTa_532048}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532048}}
Lot 7A Block B, Manila Avenue, Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Trung tâm Thương mại Harbor Point Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532057}} VND {{pricestrTa_532057}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532057}}
85 National Highway, Barrio Barretto, Subic Bay
 • Ở Olongapo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536641}} VND {{pricestrTa_536641}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536641}}
133 National Highway, Barrio Barretto
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538521}} VND {{pricestrTa_538521}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538521}}
Building 664 Waterfront Road, Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Khu liên hợp Thể thao SBFZ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545762}} VND {{pricestrTa_545762}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545762}}
1 Samar Street, Barretto
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551343}} VND {{pricestrTa_551343}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551343}}
La Terraza Bldg. 1131 Palm St. Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Pamulaklakin River
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552383}} VND {{pricestrTa_552383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552383}}
Baloy Long Beach, Bo. Baretto
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466577}} VND {{pricestrTa_466577}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466577}}
83 National Highway, Barrio Barretto
 • Gần Trung tâm Thương mại SM City Olongapo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405541}} VND {{pricestrTa_405541}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405541}}
27 Magsaysay Drive, Across PAGCOR Casino Filipino
 • Gần Trung tâm Thương mại SM City Olongapo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439336}} VND {{pricestrTa_439336}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439336}}
Bldg 675, Canal Road Cnr Aguinaldo St. Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Khu liên hợp Thể thao SBFZ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445961}} VND {{pricestrTa_445961}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445961}}
Bldg 532 Waterfront Road, CBD Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Khu liên hợp Thể thao SBFZ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473685}} VND {{pricestrTa_473685}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473685}}
Lot B Waterfront Road Corner Rojas St. Central Business District
 • Gần Khu liên hợp Thể thao SBFZ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408495}} VND {{pricestrTa_408495}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408495}}
Blk 5, Lot 3, Moonbay Marina Complex, Waterfront Road, Subic
 • Gần Trung tâm Thương mại Harbor Point Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491071}} VND {{pricestrTa_491071}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491071}}
Moonbay Marina, Waterfront Rd, CBD Area, Boardwalk, Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Trung tâm Thương mại Harbor Point Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498962}} VND {{pricestrTa_498962}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498962}}
Baloy Long Beach Road
 • Sát hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452411}} VND {{pricestrTa_452411}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452411}}
Rizal Highway Corner Burgos St, Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Khu đua xe Go-Kart Subic Le Man's Go Cart Track
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532088}} VND {{pricestrTa_532088}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532088}}
Moonbay Marina Complex,Waterfront Road, Subic Bay Freeport Zone
 • Gần Trung tâm Thương mại Harbor Point Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435103}} VND {{pricestrTa_435103}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435103}}
Baloy Long Beach Road Bario Barerto
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437884}} VND {{pricestrTa_437884}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437884}}
37 khách sạn Olongapo City
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Olongapo City
Tiện ích khách sạn Olongapo City
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ