Palm Springs

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

76 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Palm Springs
XEM BẢN ĐỒ

400 E Tahquitz Canyon Way
 • Ở Khu phố trên Palm Springs
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58550}} VND {{pricestrTa_58550}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58550}}
49 - 499 Eisenhower Drive
 • Ở South Entrance Joshua Tree
 • La Quinta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_354239}} VND {{pricestrTa_354239}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_354239}}
67967 Vista Chino
 • Gần Bảo tàng Không gian Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110427}} VND {{pricestrTa_110427}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110427}}
537 S. Grenfall Road
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484806}} VND {{pricestrTa_484806}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484806}}
2555 East Palm Canyon Drive
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477465}} VND {{pricestrTa_477465}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477465}}
1650 South Calle Palo Fierro
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395536}} VND {{pricestrTa_395536}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395536}}
250 W VISTA CHINO
 • Ở Khu phố trên Palm Springs
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94536}} VND {{pricestrTa_94536}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94536}}
390 S Indian Canyon Dr
 • Ở Trung tâm Palm Springs
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491785}} VND {{pricestrTa_491785}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491785}}
1491 S Via Soledad
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417425}} VND {{pricestrTa_417425}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417425}}
2525 North Palm Canyon Drive
 • Gần Đường xe điện trên không Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421810}} VND {{pricestrTa_421810}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421810}}
333 E. Palm Canyon Dr.
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474949}} VND {{pricestrTa_474949}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474949}}
140 S Calle Encilia
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26474}} VND {{pricestrTa_26474}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26474}}
150 S Indian Canyon Dr
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_367077}} VND {{pricestrTa_367077}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_367077}}
2800 South Palm Canyon Drive
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139143}} VND {{pricestrTa_139143}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139143}}
2555 E Palm Canyon Dr
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388806}} VND {{pricestrTa_388806}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388806}}
726 N INDIAN CANYON DR
 • Ở Khu phố trên Palm Springs
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142240}} VND {{pricestrTa_142240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142240}}
4190 E Palm Canyon Dr.
 • Gần Trung tâm Thương mại Rimrock
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139023}} VND {{pricestrTa_139023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139023}}
41-000 Bob Hope Dr.
 • Gần River
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_359323}} VND {{pricestrTa_359323}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_359323}}
1400 E Tahquitz Canyon Way
 • Ở Khu phố trên Palm Springs
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134795}} VND {{pricestrTa_134795}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134795}}
225 W Baristo Rd
 • Ở Trung tâm Palm Springs
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426112}} VND {{pricestrTa_426112}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426112}}
2601 Golf Club Dr
 • Gần Trung tâm Thương mại Canyon Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74314}} VND {{pricestrTa_74314}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74314}}
285 N Palm Canyon Dr
 • Ở Khu phố trên Palm Springs
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23405}} VND {{pricestrTa_23405}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23405}}
1177 S Palm Canyon Drive
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94535}} VND {{pricestrTa_94535}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94535}}
1177 N. Palm Canyon Drive,
 • Ở Khu Uptown Design
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482516}} VND {{pricestrTa_482516}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482516}}
1600 N Indian Canyon Drive
 • Ở Khu phố trên Palm Springs
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99008}} VND {{pricestrTa_99008}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99008}}
277 East Alejo Road #119
 • Ở Khu Uptown Design
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434377}} VND {{pricestrTa_434377}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434377}}
1800 E Palm Canyon Drive
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381837}} VND {{pricestrTa_381837}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381837}}
1900 N. Palm Canyon Drive
 • Gần Đường xe điện trên không Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387774}} VND {{pricestrTa_387774}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387774}}
888 East Tahquitz Canyon Way
 • Ở Khu phố trên Palm Springs
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32468}} VND {{pricestrTa_32468}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32468}}
1450 South Palm Canyon Drive
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192760}} VND {{pricestrTa_192760}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192760}}
100 W. Tahquitz Canyon Way
 • Ở Trung tâm Palm Springs
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534949}} VND {{pricestrTa_534949}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534949}}
1533 N. Chaparral Rd.Palm SpringsCalifornia 92262
 • Ở Khu phố trên Palm Springs
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_239032}} VND {{pricestrTa_239032}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_239032}}
155 S Belardo Rd
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42392}} VND {{pricestrTa_42392}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42392}}
2300 N Palm Canyon Drive
 • Gần Đường xe điện trên không Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419596}} VND {{pricestrTa_419596}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419596}}
711 S. Riverside Dr
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510930}} VND {{pricestrTa_510930}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510930}}
1269 E Palm Canyon Dr
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63973}} VND {{pricestrTa_63973}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63973}}
770 East Chuckwalla Road
 • Ở Khu Uptown Design
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419671}} VND {{pricestrTa_419671}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419671}}
1330 East Palm Canyon Drive
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426133}} VND {{pricestrTa_426133}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426133}}
1699 S. Palm Canyon Dr.
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74658}} VND {{pricestrTa_74658}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74658}}
2135 Palm Canyon Drive
 • Gần Đường xe điện trên không Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384923}} VND {{pricestrTa_384923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384923}}
640 North Indian Canyon Drive
 • Ở Khu Uptown Design
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434218}} VND {{pricestrTa_434218}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434218}}
227 N Indian Canyon Drive
 • Ở Khu phố trên Palm Springs
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131068}} VND {{pricestrTa_131068}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131068}}
400 S Hermosa Dr
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99729}} VND {{pricestrTa_99729}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99729}}
572 North Indian Canyon
 • Ở Khu phố trên Palm Springs
 • Palm Springs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132300}} VND {{pricestrTa_132300}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132300}}
1342 South Palm Canyon DrivePalm SpringsCA 92264
 • Gần Vườn Bách thảo và Sinh vật Moorten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_296885}} VND {{pricestrTa_296885}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_296885}}
76 khách sạn Palm Springs

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ