Petra

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

41 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Petra
XEM BẢN ĐỒ

Molyvos, Mythimna
 • Ở Mithimna
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506521}} VND {{pricestrTa_506521}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506521}}
Skala Kallonis, North Aegean Islands
 • Ở Skala Kallonis
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529461}} VND {{pricestrTa_529461}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529461}}
Skala Kallonis
 • Ở Skala Kallonis
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421034}} VND {{pricestrTa_421034}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421034}}
Petra, North Aegean Islands
 • Ở Petra
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528936}} VND {{pricestrTa_528936}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528936}}
Anaxos, Mytilini
 • Ở Petra
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542368}} VND {{pricestrTa_542368}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542368}}
Eftalou
 • Ở Mithimna
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480032}} VND {{pricestrTa_480032}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480032}}
Neapoli Mytilene
 • Ở Mytilene
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398129}} VND {{pricestrTa_398129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398129}}
Avlaki Beach
 • Ở Anaxos
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464134}} VND {{pricestrTa_464134}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464134}}
12 Theofrastou street, Skala
 • Ở Eresos-Antissa
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554380}} VND {{pricestrTa_554380}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554380}}
Anaxos, Mithimna
 • Ở Anaxos
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408888}} VND {{pricestrTa_408888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408888}}
Skala Kallonis
 • Ở Skala Kallonis
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441011}} VND {{pricestrTa_441011}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441011}}
Petra
 • Ở Petra
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489419}} VND {{pricestrTa_489419}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489419}}
Mythimna
 • Ở Mithimna
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479732}} VND {{pricestrTa_479732}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479732}}
Evriaki
 • Ở Apidias Lakkos
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548286}} VND {{pricestrTa_548286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548286}}
Loutropoli Thermis
 • Ở Loutropoli Thermis
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523698}} VND {{pricestrTa_523698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523698}}
Mythimna (Molyvos)
 • Ở Mithimna
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490330}} VND {{pricestrTa_490330}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490330}}
Avlaki Petras, Mithimna
 • Gần Bãi biển Anaxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399027}} VND {{pricestrTa_399027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399027}}
Avlaki, Petra
 • Ở Petra
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420976}} VND {{pricestrTa_420976}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420976}}
Nees Kidonies
 • Ở Skala Neon Kidonion
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470268}} VND {{pricestrTa_470268}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470268}}
Skala Neon Kidonion
 • Ở Skala Neon Kidonion
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466513}} VND {{pricestrTa_466513}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466513}}
Vareia, Mitilene
 • Ở Mytilene
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451700}} VND {{pricestrTa_451700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451700}}
Evriaki, Gera Gulf
 • Ở Apidias Lakkos
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459014}} VND {{pricestrTa_459014}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459014}}
Molyvos, Mythimna, North Aegean Islands
 • Ở Mithimna
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526196}} VND {{pricestrTa_526196}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526196}}
Eftalou Beach, Methymna
 • Ở Efthalou
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461152}} VND {{pricestrTa_461152}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461152}}
81109 PetraLesbos/Lesvos
 • Gần Bãi biển Petra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25643}} VND {{pricestrTa_25643}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25643}}
Apidias Lakkos, Evriaki
 • Ở Perama
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550474}} VND {{pricestrTa_550474}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550474}}
Skala Kallonis
 • Ở Skala Kallonis
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524896}} VND {{pricestrTa_524896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524896}}
Marmaro, Gera
 • Ở Gera
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401782}} VND {{pricestrTa_401782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401782}}
Plomari
 • Ở Plomari
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506568}} VND {{pricestrTa_506568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506568}}
Mythimna
 • Ở Mithimna
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461251}} VND {{pricestrTa_461251}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461251}}
ANAXOS, LESVOS, GREECE
 • Ở Anaxos
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555220}} VND {{pricestrTa_555220}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555220}}
Anaxos
 • Ở Anaxos
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554597}} VND {{pricestrTa_554597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554597}}
Agios Isidoros, Plomari
 • Ở Plomari
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461020}} VND {{pricestrTa_461020}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461020}}
Avlaki, Petra
 • Ở Anaxos
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483119}} VND {{pricestrTa_483119}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483119}}
Skala Kallonis
 • Ở Skala Kallonis
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483540}} VND {{pricestrTa_483540}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483540}}
Melinta
 • Ở Plomari
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554266}} VND {{pricestrTa_554266}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554266}}
Evriaki
 • Ở Apidias Lakkos
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548322}} VND {{pricestrTa_548322}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548322}}
Mythimna
 • Ở Mithimna
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554646}} VND {{pricestrTa_554646}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554646}}
Kalloni
 • Ở Skala Kallonis
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440923}} VND {{pricestrTa_440923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440923}}
7, Skra str, Hatzidimitriou Park, Mytilene
 • Ở Mytilene
 • Lesvos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466293}} VND {{pricestrTa_466293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466293}}
Evriaki, Gera Gulf
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557575}} VND {{pricestrTa_557575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557575}}
41 khách sạn Petra
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Petra
Tiện ích khách sạn Petra
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ