Plettenberg Bay

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

60 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Plettenberg Bay
XEM BẢN ĐỒ

Plettenberg Bay
 • Ở Thị trấn Garden Route
 • Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41596}} VND {{pricestrTa_41596}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41596}}
89 Beachyhead DrivePlettenberg Bay
 • Ở Thị trấn Garden Route
 • Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_235219}} VND {{pricestrTa_235219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_235219}}
Corner Main & Gibb Street
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451209}} VND {{pricestrTa_451209}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451209}}
5 Meeding Street
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513834}} VND {{pricestrTa_513834}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513834}}
Marine Drive
 • Ở Thị trấn Garden Route
 • Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57562}} VND {{pricestrTa_57562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57562}}
44 Gris Nez Avenue
 • Ở Robberg Beach
 • Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488642}} VND {{pricestrTa_488642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488642}}
8 Susan Street
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399536}} VND {{pricestrTa_399536}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399536}}
40 Church Street
 • Ở Thị trấn Garden Route
 • Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_76923}} VND {{pricestrTa_76923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_76923}}
12 Perestrella Street
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490129}} VND {{pricestrTa_490129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490129}}
9 Turakina Place, cnr Turakina and Challenge Drive
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492859}} VND {{pricestrTa_492859}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492859}}
Hopwood Street
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495084}} VND {{pricestrTa_495084}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495084}}
12 Entaa Drive, Upper Robberg
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497310}} VND {{pricestrTa_497310}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497310}}
Green Oak street
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497288}} VND {{pricestrTa_497288}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497288}}
Aquarius Close
 • Ở Robberg Beach
 • Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400045}} VND {{pricestrTa_400045}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400045}}
1 Typhoon Terrace
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402073}} VND {{pricestrTa_402073}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402073}}
113 Robberg Road
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436596}} VND {{pricestrTa_436596}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436596}}
5 Rainbow Place
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498700}} VND {{pricestrTa_498700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498700}}
Uplands
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402648}} VND {{pricestrTa_402648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402648}}
Cnr Meeding and Bull Street
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525470}} VND {{pricestrTa_525470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525470}}
17 Rosheen Crescent
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475139}} VND {{pricestrTa_475139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475139}}
Piesang Valley Road
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446648}} VND {{pricestrTa_446648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446648}}
Rooger Road Plettenberg
 • Ở Thị trấn Garden Route
 • Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41510}} VND {{pricestrTa_41510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41510}}
1 Pendeen Crescent
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473923}} VND {{pricestrTa_473923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473923}}
1 SALAMACK RD
 • Ở Thị trấn Garden Route
 • Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_180835}} VND {{pricestrTa_180835}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_180835}}
27 Main Road
 • Ở Thị trấn Garden Route
 • Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_213834}} VND {{pricestrTa_213834}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_213834}}
Piesang Valley Road
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496065}} VND {{pricestrTa_496065}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496065}}
17 Langdown Street
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455220}} VND {{pricestrTa_455220}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455220}}
29 Pladda Drive
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507232}} VND {{pricestrTa_507232}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507232}}
5 High Street
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438587}} VND {{pricestrTa_438587}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438587}}
B15, Airport Road
 • Ở Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513849}} VND {{pricestrTa_513849}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513849}}
8 Church Street
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473856}} VND {{pricestrTa_473856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473856}}
Alkantmooi Private Nature Reserve, Keurboomstrand
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483133}} VND {{pricestrTa_483133}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483133}}
5 Sanganer Avenue, Piesang Valley Road, Garden Route
 • Ở Robberg Beach
 • Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523751}} VND {{pricestrTa_523751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523751}}
Askop RoadP.O. Box 503The CragsPlettenberg Bay 6600
 • Ở Thị trấn Garden Route
 • The Crags
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23095}} VND {{pricestrTa_23095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23095}}
4 Bird Street
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488035}} VND {{pricestrTa_488035}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488035}}
Stonefield Polo Estate, Rietvlei Road, Bitou
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521008}} VND {{pricestrTa_521008}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521008}}
Fisanthoek Heideplaas
 • Ở Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467816}} VND {{pricestrTa_467816}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467816}}
Goose Valley Turtle Creek Golf Estate
 • Ở Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509933}} VND {{pricestrTa_509933}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509933}}
4 Aquarius Close
 • Ở Robberg Beach
 • Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518589}} VND {{pricestrTa_518589}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518589}}
45 Hanois Crescent
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499896}} VND {{pricestrTa_499896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499896}}
20 Silverstreams River Estate, Keurbooms River
 • Ở Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479194}} VND {{pricestrTa_479194}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479194}}
1 Capricorn Lane, Solar Beach
 • Ở Robberg Beach
 • Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533014}} VND {{pricestrTa_533014}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533014}}
20km from Knysna
 • Gần Garden Route Wolf Sanctuary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399183}} VND {{pricestrTa_399183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399183}}
Cnr Bull and Meeding Street.
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536959}} VND {{pricestrTa_536959}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536959}}
15 Susan Street Plettenberg Bay, Susanstraat 15 Plettenbergbaai
 • Gần Bãi biển Vịnh Plettenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486133}} VND {{pricestrTa_486133}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486133}}
60 khách sạn Plettenberg Bay
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Plettenberg Bay
Tiện ích khách sạn Plettenberg Bay
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ