Portland

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

121 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Portland
XEM BẢN ĐỒ

9699 SE Stark St
 • Ở Đông Portland
 • Portland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_232561}} VND {{pricestrTa_232561}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_232561}}
520 Sw Broadway
 • Gần Pioneer Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97492}} VND {{pricestrTa_97492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97492}}
420 NE Holladay St
 • Gần Đại hý trường Memorial
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97226}} VND {{pricestrTa_97226}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97226}}
1525 NE 37th Ave
 • Ở Đông Portland
 • Portland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_91390}} VND {{pricestrTa_91390}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_91390}}
1001 SW Broadway
 • Gần Portlandia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142315}} VND {{pricestrTa_142315}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142315}}
909 N Hayden Island Dr
 • Ở Bắc Portland
 • Portland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58588}} VND {{pricestrTa_58588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58588}}
310 SW Lincoln
 • Gần Công viên trung tâm Portland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142318}} VND {{pricestrTa_142318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142318}}
9930 North Whitaker Rd.
 • Gần Đường đua Quốc tế Portland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113825}} VND {{pricestrTa_113825}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113825}}
515 SW Clay Street
 • Gần Portlandia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138708}} VND {{pricestrTa_138708}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138708}}
11942 Ne Sandy Blvd
 • Gần Grotto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138913}} VND {{pricestrTa_138913}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138913}}
7101 NE 82nd Ave
 • Gần Grotto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99825}} VND {{pricestrTa_99825}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99825}}
11707 Ne Airport Way
 • Gần Grotto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61172}} VND {{pricestrTa_61172}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61172}}
809 Sw King Avenue
 • Gần Sân vận động Jeld-Wen Field
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142911}} VND {{pricestrTa_142911}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142911}}
3828 Ne 82nd Ave
 • Gần Grotto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344314}} VND {{pricestrTa_344314}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344314}}
8905 Sw 30th Ave
 • Gần Công viên Custer
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199251}} VND {{pricestrTa_199251}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199251}}
433 Fore St
 • Gần Nhà Wadsworth-Longfellow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420997}} VND {{pricestrTa_420997}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420997}}
17777 Ne Sacramento St
 • Ở Đông Portland
 • Gresham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95310}} VND {{pricestrTa_95310}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95310}}
750 Southwest Alder Street
 • Gần Portlandia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_37328}} VND {{pricestrTa_37328}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_37328}}
808 SW Taylor St
 • Gần Portlandia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61599}} VND {{pricestrTa_61599}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61599}}
50 SW Morrison Street
 • Gần Portlandia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_60973}} VND {{pricestrTa_60973}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_60973}}
416 HIGHWAY 52 W
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134183}} VND {{pricestrTa_134183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134183}}
415 Sw Montgomery St
 • Gần Portlandia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_148061}} VND {{pricestrTa_148061}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_148061}}
11011 Ne Holman St
 • Gần Grotto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142316}} VND {{pricestrTa_142316}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142316}}
4512 Southeast 82nd AvenuePortlandOR 97266
 • Ở Đông Portland
 • Portland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94764}} VND {{pricestrTa_94764}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94764}}
1215 N Hayden Meadows Dr
 • Gần Đường đua Quốc tế Portland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70783}} VND {{pricestrTa_70783}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70783}}
208 Larrabee Rd
 • Gần Khu giải trí Joker's Family Fun and Games
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141102}} VND {{pricestrTa_141102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141102}}
81 Riverside St
 • Gần Khu giải trí Joker's Family Fun and Games
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78424}} VND {{pricestrTa_78424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78424}}
11929 Ne Airport Way
 • Gần Grotto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_148062}} VND {{pricestrTa_148062}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_148062}}
1401 Sw Naito Pkwy
 • Gần Portlandia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97493}} VND {{pricestrTa_97493}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97493}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194455}} VND {{pricestrTa_194455}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194455}}
1021 NE Grand Avenue
 • Gần Trung tâm Lloyd
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51229}} VND {{pricestrTa_51229}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51229}}
2261 NE 181st Ave
 • Ở Đông Portland
 • Gresham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98291}} VND {{pricestrTa_98291}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98291}}
319 Sw Pine St
 • Gần Portlandia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58590}} VND {{pricestrTa_58590}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58590}}
4319 NW Yeon Avenue
 • Ở Tây Portland
 • Portland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97289}} VND {{pricestrTa_97289}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97289}}
7900 Ne 82nd Ave
 • Gần Grotto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58589}} VND {{pricestrTa_58589}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58589}}
1000 Ne Multnomah St
 • Gần Trung tâm Lloyd
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34766}} VND {{pricestrTa_34766}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34766}}
5019 Ne 102nd Ave
 • Gần Grotto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_52095}} VND {{pricestrTa_52095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_52095}}
11938 Ne Airport Way
 • Gần Grotto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_33330}} VND {{pricestrTa_33330}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_33330}}
9727 NE Sandy Blvd
 • Gần Grotto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143182}} VND {{pricestrTa_143182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143182}}
431 Ne Multnomah St
 • Gần Đại hý trường Memorial
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97307}} VND {{pricestrTa_97307}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97307}}
2025 Nw Northrup St
 • Gần Công viên Couch
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137387}} VND {{pricestrTa_137387}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137387}}
20 Milk Street
 • Gần Nhà Wadsworth-Longfellow
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97657}} VND {{pricestrTa_97657}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97657}}
12010 NE Airport Way
 • Gần Nhà máy Leatherman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94312}} VND {{pricestrTa_94312}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94312}}
409 Sw 11th Ave
 • Gần Portlandia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77524}} VND {{pricestrTa_77524}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77524}}
11340 Sw 60th Ave
 • Ở Nam Portland
 • Portland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94342}} VND {{pricestrTa_94342}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94342}}
121 khách sạn Portland
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ