Quezon City

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

82 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Quezon City
XEM BẢN ĐỒ

Matalino Road, Diliman
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_337404}} VND {{pricestrTa_337404}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_337404}}
60 Timog Avenue corner Tomas Morato
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482003}} VND {{pricestrTa_482003}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482003}}
629 Epifanio de los Santos Ave, Cubao
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491331}} VND {{pricestrTa_491331}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491331}}
26 Tomas Morato Extension, Scout Bayora
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402281}} VND {{pricestrTa_402281}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402281}}
#89 Road 1 Barangay Bagong Pag-Asa, One Nenita Place, Road 1, Project 6
 • Gần Bantakay Falls
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478461}} VND {{pricestrTa_478461}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478461}}
155 Mother Ignacia Ave.
 • Gần Boy Scout Circle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220632}} VND {{pricestrTa_220632}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220632}}
100 Timog Avenue, Barangay Sacred Heart
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416569}} VND {{pricestrTa_416569}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416569}}
Astra cor. Lux Drives, Vertis North
 • Gần TriNoma
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523171}} VND {{pricestrTa_523171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523171}}
Timog Ave corner, Tomas Morato Avenue, Metro Manila
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382615}} VND {{pricestrTa_382615}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382615}}
E Rodriguez Jr Ave C5
 • Gần Bệnh viện Medical City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412484}} VND {{pricestrTa_412484}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412484}}
124 West Avenue
 • Gần Trung tâm Mua sắm SM North EDSA
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504549}} VND {{pricestrTa_504549}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504549}}
170 Timog Ave, corner Scout Santiago
 • Gần Trung tâm Thương mại FisherMall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390183}} VND {{pricestrTa_390183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390183}}
317 Katipunan Avenue
 • Gần Đại học Ateneo de Manila
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_355475}} VND {{pricestrTa_355475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_355475}}
23 Makisig Street, Barangay Pinyahan, Diliman, Manila
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460728}} VND {{pricestrTa_460728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460728}}
70 Kalayaan Ave. Diliman
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516774}} VND {{pricestrTa_516774}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516774}}
9 18 St. Kalusugan, New Manila
 • Gần Bệnh viện St. Luke's Medical Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463798}} VND {{pricestrTa_463798}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463798}}
131 Malakas Street, Diliman
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425567}} VND {{pricestrTa_425567}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425567}}
14 Scout Rallos St. Brgy. Laging Handa
 • Gần Trung tâm Thương mại FisherMall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480820}} VND {{pricestrTa_480820}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480820}}
First Marcel Tower, 926 G. Araneta Avenue
 • Gần Trung tâm Thương mại FisherMall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527988}} VND {{pricestrTa_527988}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527988}}
8 G Araneta Avenue
 • Gần Đài tưởng niệm Pinaglabanan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451688}} VND {{pricestrTa_451688}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451688}}
D&E Bldg.Quezon Ave. corner Roces Ave.
 • Gần Trung tâm Thương mại FisherMall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435363}} VND {{pricestrTa_435363}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435363}}
72, 13th Avenue Cubao
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405666}} VND {{pricestrTa_405666}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405666}}
898 Aurora Blvd. Cubao
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441595}} VND {{pricestrTa_441595}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441595}}
16 Fairlane Street, Fairview
 • Ở Quezon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490015}} VND {{pricestrTa_490015}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490015}}
8 Pinatubo St. Corner Matulin St. Cubao
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429222}} VND {{pricestrTa_429222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429222}}
1235 E Rodriguez Sr Ave
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493332}} VND {{pricestrTa_493332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493332}}
23 Panay Ave. Brgy. Paligsahan
 • Gần Trung tâm Thương mại FisherMall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487276}} VND {{pricestrTa_487276}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487276}}
20 Unit I KG Street West Kamias
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411054}} VND {{pricestrTa_411054}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411054}}
35 Mother Ignacia Street Diliman
 • Gần Trung tâm Thương mại FisherMall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411548}} VND {{pricestrTa_411548}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411548}}
Commonwealth Avenue, UP Ayala Land Technohub
 • Gần Đài Tưởng niệm Tròn Quezon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435208}} VND {{pricestrTa_435208}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435208}}
#68 Scout Tuazon, corner Scout Madrinan Streets
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448177}} VND {{pricestrTa_448177}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448177}}
Circulo Verde #70 Calle Industria, Baranggay Bagong Bayan Libis
 • Gần Bệnh viện Medical City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543392}} VND {{pricestrTa_543392}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543392}}
1235 E. Rodriquez Sr. corner Alabama St. New Manila
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465782}} VND {{pricestrTa_465782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465782}}
#16 Broadway Ave New Manila
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220625}} VND {{pricestrTa_220625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220625}}
91-93 Mother Ignacia Avenue, corner Timog Avenue
 • Gần Trung tâm Thương mại FisherMall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431716}} VND {{pricestrTa_431716}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431716}}
General Araneta, corner General Roxas Avenue
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410930}} VND {{pricestrTa_410930}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410930}}
Corner of Aurora Blvd and Madison, New Manila, Madison 101 Hotel
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515413}} VND {{pricestrTa_515413}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515413}}
629 EDSA, Cubao
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441788}} VND {{pricestrTa_441788}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441788}}
Panay Avenue, 23, Located in BGC Hostel and Dorm
 • Gần Trung tâm Thương mại FisherMall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541508}} VND {{pricestrTa_541508}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541508}}
967 EDSA corner West Avenue, Barangay Philam
 • Gần Trung tâm Mua sắm SM North EDSA
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432797}} VND {{pricestrTa_432797}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432797}}
65 Maginhawa Street, UP Village, Diliman
 • Gần Đài Tưởng niệm Tròn Quezon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495610}} VND {{pricestrTa_495610}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495610}}
No 96 4th Street New Manila
 • Gần Khán phòng Smart Araneta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220656}} VND {{pricestrTa_220656}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220656}}
35 Regalado Avenue, Fairview
 • Ở Quezon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491693}} VND {{pricestrTa_491693}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491693}}
937 Edsa, Phil-Am Homes
 • Gần TriNoma
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441292}} VND {{pricestrTa_441292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441292}}
834 Banawe Ave. Barangay Siena
 • Ở Santa Mesa Heights
 • Quezon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421545}} VND {{pricestrTa_421545}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421545}}
82 khách sạn Quezon City

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ