Randburg

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

51 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Randburg
XEM BẢN ĐỒ

97 Buckingham Ave, Craighall Park
 • Gần Trung tâm Thương mại The Colony
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486161}} VND {{pricestrTa_486161}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486161}}
57 Ninth St, Linden
 • Ở Linden
 • Randburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400025}} VND {{pricestrTa_400025}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400025}}
4 Argyle Ave
 • Gần Trung tâm Thương mại Sandton City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554147}} VND {{pricestrTa_554147}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554147}}
3 Edgeworth Crescent, Darrenwood
 • Gần Trung tâm Thương mại Cresta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484557}} VND {{pricestrTa_484557}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484557}}
66 Sixth Avenue - 2092 Melville
 • Gần Đại học Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517880}} VND {{pricestrTa_517880}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517880}}
199 Surrey Ave, Ferndale
 • Gần Công viên Delta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404247}} VND {{pricestrTa_404247}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404247}}
32 Waterfall Avenue, Craighall
 • Gần Trung tâm Thương mại Sandton City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512753}} VND {{pricestrTa_512753}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512753}}
111 Malibongwe Drive, Robindale
 • Gần Công viên Delta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400068}} VND {{pricestrTa_400068}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400068}}
45 Mendelssohn Road, Roosevelt Park
 • Gần Vườn Bách thảo Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504651}} VND {{pricestrTa_504651}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504651}}
Corner Weltevreden and Scott Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Cresta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416864}} VND {{pricestrTa_416864}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416864}}
25 Tyrone Avenue, Randburg
 • Gần Sở thú Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405611}} VND {{pricestrTa_405611}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405611}}
29 Louise Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Randpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511926}} VND {{pricestrTa_511926}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511926}}
4 Hillel Avenue, Northcliff
 • Gần Trung tâm Thương mại Cresta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443233}} VND {{pricestrTa_443233}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443233}}
Cnr of Welevreden Rd. Scott St. Northcliff
 • Gần Trung tâm Thương mại Cresta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451970}} VND {{pricestrTa_451970}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451970}}
282 Herder Drive, Northcliff
 • Gần Trung tâm Thương mại Cresta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505506}} VND {{pricestrTa_505506}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505506}}
486 Boundary Road, Northriding
 • Ở Randburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476498}} VND {{pricestrTa_476498}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476498}}
24 Dianne Road, Olivedale Ext 2
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400843}} VND {{pricestrTa_400843}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400843}}
Main Avenue, Ferndale, Randburg
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413390}} VND {{pricestrTa_413390}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413390}}
Republic Rd & Main Ave, Ferndale
 • Ở Randburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467782}} VND {{pricestrTa_467782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467782}}
28 Grosvenor Avenue (Cnr Buccleuch)
 • Gần Trung tâm Thương mại The Colony
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498719}} VND {{pricestrTa_498719}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498719}}
31 Boschkop Avenue, Boskruin
 • Gần Câu lạc bộ golf Randpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501562}} VND {{pricestrTa_501562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501562}}
4A Hillel Ave
 • Gần Trung tâm Thương mại Cresta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556571}} VND {{pricestrTa_556571}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556571}}
44 Market Street, Johannesburg North
 • Ở Randburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505514}} VND {{pricestrTa_505514}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505514}}
12 Yaron Ave, Victory Park
 • Gần Công viên Delta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473815}} VND {{pricestrTa_473815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473815}}
267 Outlook Terrace, Blackheath
 • Ở Thị trấn Blackheath
 • Randburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473886}} VND {{pricestrTa_473886}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473886}}
6 Swazi Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Cresta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554141}} VND {{pricestrTa_554141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554141}}
46 Victoria Street, Kensington
 • Ở Randburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539613}} VND {{pricestrTa_539613}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539613}}
12 Hillel Ave, Northcliff
 • Gần Trung tâm Thương mại Cresta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483994}} VND {{pricestrTa_483994}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483994}}
53 Bramfischer Drive, Randburg
 • Gần Công viên Delta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544869}} VND {{pricestrTa_544869}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544869}}
2 Saffier Street, Jukskei Park
 • Ở Randburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489459}} VND {{pricestrTa_489459}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489459}}
10 Lee Road, Villa Massimo, Blackheath Cresta
 • Ở Thị trấn Blackheath
 • Randburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552454}} VND {{pricestrTa_552454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552454}}
327 Pine Ave, Ferndale
 • Ở Randburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481236}} VND {{pricestrTa_481236}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481236}}
Cnr 14th Avenue & Davidson Street, Fairlands
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541338}} VND {{pricestrTa_541338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541338}}
7 3rd Street Cnr Link Road
 • Ở Parkhurst
 • Randburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499231}} VND {{pricestrTa_499231}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499231}}
60 Dover Street
 • Ở Randburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518599}} VND {{pricestrTa_518599}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518599}}
44 5th Avenue
 • Ở Linden
 • Randburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396422}} VND {{pricestrTa_396422}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396422}}
7 Hearn Drive, Northcliff
 • Gần Trung tâm Thương mại Cresta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397774}} VND {{pricestrTa_397774}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397774}}
308 Boundary Road, North Riding AH
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560234}} VND {{pricestrTa_560234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560234}}
49 Cherry Drive
 • Gần Câu lạc bộ golf Randpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552762}} VND {{pricestrTa_552762}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552762}}
11 Armagh Road, Parkview
 • Gần Sở thú Johannesburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541314}} VND {{pricestrTa_541314}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541314}}
158 Bram Fischer Drive, Randburg
 • Ở Randburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431588}} VND {{pricestrTa_431588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431588}}
14 Portland Avenue, Randburg
 • Gần Trung tâm Thương mại Sandton City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429308}} VND {{pricestrTa_429308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429308}}
308 Boundary Road
 • Gần Câu lạc bộ golf Eagle Canyon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530910}} VND {{pricestrTa_530910}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530910}}
229 Frederick Drive, Northcliff
 • Gần Trung tâm Thương mại Cresta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490754}} VND {{pricestrTa_490754}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490754}}
55 Lancaster Avenue
 • Gần Trung tâm Thương mại The Colony
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484533}} VND {{pricestrTa_484533}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484533}}
51 khách sạn Randburg

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ