Richmond

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Richmond
XEM BẢN ĐỒ

1500 Eastridge Road
 • Gần Trung tâm Thương mại Regency Square Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382093}} VND {{pricestrTa_382093}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382093}}
2126 Willis Road
 • Gần Công viên Chiến trường Drewry's Bluff
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130974}} VND {{pricestrTa_130974}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130974}}
1598 Carlson Blvd
 • Gần Vườn Blake
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130524}} VND {{pricestrTa_130524}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130524}}
301 West Franklin Street
 • Gần Trung tâm Hội nghị Greater Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519420}} VND {{pricestrTa_519420}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519420}}
4350 Commerce Rd
 • Ở Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143964}} VND {{pricestrTa_143964}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143964}}
100 E Franklin St
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Người da đen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97347}} VND {{pricestrTa_97347}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97347}}
241 Arboretum PlaceRichmondVA 23236
 • Gần Putt-Putt Fun Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136901}} VND {{pricestrTa_136901}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136901}}
3170 Garrity Way
 • Gần Trung tâm mua sắm Hilltop
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134815}} VND {{pricestrTa_134815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134815}}
1200 E Cary St
 • Gần Tòa nhà Đại hội Bang Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98574}} VND {{pricestrTa_98574}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98574}}
100 S 12th St
 • Gần Tòa nhà Đại hội Bang Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63902}} VND {{pricestrTa_63902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63902}}
111 Bahama Ct
 • Gần Trung tâm nghệ thuật vùng Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143915}} VND {{pricestrTa_143915}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143915}}
8010 W Broad St
 • Gần Bệnh viện Bác sĩ Henrico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394298}} VND {{pricestrTa_394298}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394298}}
3940 Westerre Pkwy
 • Gần Bảo tàng Trẻ em Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144379}} VND {{pricestrTa_144379}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144379}}
2121 Dickens Rd
 • Gần Tòa nhà Markel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144380}} VND {{pricestrTa_144380}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144380}}
7200 W Broad St
 • Ở Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140853}} VND {{pricestrTa_140853}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140853}}
2000 Staples Mill Rd
 • Gần Trung tâm Nghệ thuật Crossroads
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_96979}} VND {{pricestrTa_96979}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_96979}}
1751 Lexington Rd
 • Gần Trung tâm nghệ thuật vùng Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113937}} VND {{pricestrTa_113937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113937}}
6030 National Rd E
 • Ở Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138237}} VND {{pricestrTa_138237}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138237}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383592}} VND {{pricestrTa_383592}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383592}}
201 Arboretum Place
 • Gần Putt-Putt Fun Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78139}} VND {{pricestrTa_78139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78139}}
5406 Glenside Dr
 • Ở Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198102}} VND {{pricestrTa_198102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198102}}
12042 West Broad Street
 • Gần Trung tâm Short Pump Town
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194470}} VND {{pricestrTa_194470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194470}}
800 Research Rd
 • Gần Trung tâm Chesterfield Towne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58612}} VND {{pricestrTa_58612}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58612}}
2006 Colby Taylor DriveRichmondKY 40475
 • Gần Richmond Centre Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137566}} VND {{pricestrTa_137566}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137566}}
5775 National Rd E
 • Ở Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113832}} VND {{pricestrTa_113832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113832}}
4401 S Laburnum Avenue
 • Gần Bảo tàng Nhà Dabbs & Trung tâm Thông tin Du khách Hạt Henrico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198220}} VND {{pricestrTa_198220}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198220}}
700 East Main Street - Suite A
 • Gần Tòa nhà Đại hội Bang Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467067}} VND {{pricestrTa_467067}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467067}}
1099 Barnes Mill Rd
 • Gần Richmond Centre Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59586}} VND {{pricestrTa_59586}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59586}}
9933 Mayland Drive
 • Gần Bảo tàng Trẻ em Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_96693}} VND {{pricestrTa_96693}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_96693}}
915 W Cutting BlvdRichmondCalifornia 94804
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Mô hình Golden State
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38439}} VND {{pricestrTa_38439}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38439}}
107 N Keeneland Dr
 • Ở Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142354}} VND {{pricestrTa_142354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142354}}
5615 Chamberlayne Rd
 • Gần Vườn Bách thảo Lewis Ginter
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140854}} VND {{pricestrTa_140854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140854}}
3950 Westerre Pkwy
 • Gần Bảo tàng Trẻ em Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131806}} VND {{pricestrTa_131806}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131806}}
501 E Broad St
 • Gần Trung tâm Hội nghị Greater Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_183977}} VND {{pricestrTa_183977}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_183977}}
801 E Parham Road
 • Gần Vườn Bách thảo Lewis Ginter
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341005}} VND {{pricestrTa_341005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341005}}
555 E Canal Street
 • Gần Tòa nhà Đại hội Bang Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363602}} VND {{pricestrTa_363602}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363602}}
6910 Midlothian Tpke
 • Gần Trung tâm Giải trí Putt-Putt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77790}} VND {{pricestrTa_77790}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77790}}
419 W Main St
 • Gần Trung tâm nghệ thuật vùng Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_347562}} VND {{pricestrTa_347562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_347562}}
100 GRESHAMWOOD PLACE
 • Gần Putt-Putt Fun Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_129746}} VND {{pricestrTa_129746}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_129746}}
201 E Cary St
 • Gần Trung tâm Hội nghị Greater Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97689}} VND {{pricestrTa_97689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97689}}
8260 Midlothian Tpke
 • Gần Trung tâm Giải trí Putt-Putt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362503}} VND {{pricestrTa_362503}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362503}}
500 E Broad St
 • Gần Trung tâm Hội nghị Greater Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97502}} VND {{pricestrTa_97502}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97502}}
1021 Koger Center Boulevard Richmond Virginia 23235
 • Gần Trung tâm Chesterfield Towne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97048}} VND {{pricestrTa_97048}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97048}}
455 Commerce Rd
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135857}} VND {{pricestrTa_135857}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135857}}
6811 Paragon Pl.RichmondVirginia 23230
 • Ở Richmond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95289}} VND {{pricestrTa_95289}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95289}}
97 khách sạn Richmond
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ