Sacramento

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

78 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Sacramento
XEM BẢN ĐỒ

3410 Westover St
 • Gần Trung tâm Hội nghị McClellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97348}} VND {{pricestrTa_97348}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97348}}
1319 30th St
 • Gần Công viên Lịch sử Tiểu bang Pháo đài Sutter
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_129140}} VND {{pricestrTa_129140}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_129140}}
555 Howe Ave
 • Gần Đại học tiểu bang California Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73875}} VND {{pricestrTa_73875}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73875}}
1700 Del Paso Blvd
 • Gần Cal Expo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389655}} VND {{pricestrTa_389655}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389655}}
2654 El Centro Road
 • Ở Bắc Sacramento
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142398}} VND {{pricestrTa_142398}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142398}}
4317 Madison Ave
 • Ở Trang trại Foothill Farms
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344208}} VND {{pricestrTa_344208}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344208}}
2810-2830 Gateway Oaks Dr
 • Ở Bắc Sacramento
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136902}} VND {{pricestrTa_136902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136902}}
1413 Howe Ave
 • Ở Bắc Sacramento
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_91856}} VND {{pricestrTa_91856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_91856}}
221 JIBBOOM STREET
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Tiểu bang California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140213}} VND {{pricestrTa_140213}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140213}}
1300 H St
 • Gần Dinh Thống đốc Bang Historic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_367087}} VND {{pricestrTa_367087}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_367087}}
795 Stillwater Rd
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134868}} VND {{pricestrTa_134868}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134868}}
430 16TH STREET
 • Gần Dinh Thống đốc Bang Historic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_226869}} VND {{pricestrTa_226869}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_226869}}
3825 Rosin Ct
 • Ở Bắc Sacramento
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134823}} VND {{pricestrTa_134823}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134823}}
2100 Havard St
 • Ở Bắc Sacramento
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_134821}} VND {{pricestrTa_134821}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_134821}}
25 Howe Ave
 • Gần Công viên vùng Granite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99829}} VND {{pricestrTa_99829}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99829}}
18 Massie CourtSacramentoCalifornia 95823
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130679}} VND {{pricestrTa_130679}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130679}}
7780 Stockton Blvd
 • Ở Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_147961}} VND {{pricestrTa_147961}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_147961}}
4325 Watt Ave
 • Gần Trung tâm khoa học và vũ trụ thuộc viện bảo tàng Discovery
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497088}} VND {{pricestrTa_497088}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497088}}
1315 22nd Street
 • Gần Công viên Lịch sử Tiểu bang Pháo đài Sutter
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130257}} VND {{pricestrTa_130257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130257}}
2200 Harvard St
 • Ở Bắc Sacramento
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_338526}} VND {{pricestrTa_338526}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_338526}}
2001 Point West Way
 • Ở Bắc Sacramento
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58626}} VND {{pricestrTa_58626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58626}}
2540 Venture Oaks Way
 • Ở Bắc Sacramento
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58629}} VND {{pricestrTa_58629}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58629}}
1209 L St
 • Gần Tòa nhà Đại hội Tiểu bang California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51162}} VND {{pricestrTa_51162}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51162}}
1780 Tribue Rd
 • Ở Bắc Sacramento
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135177}} VND {{pricestrTa_135177}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135177}}
728 16th St
 • Gần Dinh Thống đốc Bang Historic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77717}} VND {{pricestrTa_77717}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77717}}
21 Howe Ave
 • Gần Công viên vùng Granite
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63257}} VND {{pricestrTa_63257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63257}}
4800 Riverside Blvd
 • Gần Sở thú Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_335178}} VND {{pricestrTa_335178}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_335178}}
2356 Stockton Blvd
 • Gần Công viên Lịch sử Tiểu bang Pháo đài Sutter
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395720}} VND {{pricestrTa_395720}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395720}}
3425 Orange Grove Ave
 • Gần Trung tâm khoa học và vũ trụ thuộc viện bảo tàng Discovery
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_147955}} VND {{pricestrTa_147955}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_147955}}
236 Jibboom Street
 • Gần Sân vận động Golden1Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446729}} VND {{pricestrTa_446729}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446729}}
3796 Northgate Blvd
 • Ở Bắc Sacramento
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74492}} VND {{pricestrTa_74492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74492}}
1530 N St
 • Gần Tòa nhà Đại hội Tiểu bang California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383594}} VND {{pricestrTa_383594}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383594}}
15 Massie Ct
 • Ở Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446718}} VND {{pricestrTa_446718}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446718}}
1900 Canterbury Road
 • Gần Cal Expo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464197}} VND {{pricestrTa_464197}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464197}}
321 Bercut Dr
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Tiểu bang California
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333963}} VND {{pricestrTa_333963}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333963}}
711 16th St
 • Gần Dinh Thống đốc Bang Historic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363644}} VND {{pricestrTa_363644}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363644}}
3021 Advantage Way
 • Ở Bắc Sacramento
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110202}} VND {{pricestrTa_110202}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110202}}
2230 Auburn Blvd
 • Ở Bắc Sacramento
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58628}} VND {{pricestrTa_58628}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58628}}
4604 Madison Ave
 • Ở Trang trại Foothill Farms
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97309}} VND {{pricestrTa_97309}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97309}}
2761 Evergreen Ave
 • Gần Raley Field
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_103656}} VND {{pricestrTa_103656}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_103656}}
5110 Interstate Ave
 • Gần Trung tâm Hội nghị McClellan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421432}} VND {{pricestrTa_421432}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421432}}
350 Bercut Drive
 • Ở Trung tâm Sacramento
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506476}} VND {{pricestrTa_506476}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506476}}
1415 30th St
 • Gần Công viên Lịch sử Tiểu bang Pháo đài Sutter
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421145}} VND {{pricestrTa_421145}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421145}}
2641 West Capitol Avenue
 • Gần Raley Field
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_252424}} VND {{pricestrTa_252424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_252424}}
2101 River Plaza Dr
 • Ở Bắc Sacramento
 • Sacramento
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94437}} VND {{pricestrTa_94437}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94437}}
78 khách sạn Sacramento

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ