Salzburg

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

78 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Salzburg
XEM BẢN ĐỒ

Fanny Von Lehnert Strasse 7
 • Ở Elizabeth-Vorstadt
 • Bang Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27686}} VND {{pricestrTa_27686}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27686}}
Südtiroler Platz 13
 • Gần Cung điện và Vườn Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393422}} VND {{pricestrTa_393422}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393422}}
Josef-Preis-Allee 18
 • Gần Pháo đài Hohensalzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395053}} VND {{pricestrTa_395053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395053}}
Alpenstrasse 6
 • Ở Salzburg South
 • Bang Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44605}} VND {{pricestrTa_44605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44605}}
Am Messezentrum 2
 • Ở Liefering
 • Bang Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391674}} VND {{pricestrTa_391674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391674}}
Münchner Bundesstraße 114a
 • Ở Liefering
 • Bang Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393286}} VND {{pricestrTa_393286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393286}}
Elisabethstrasse 45 a
 • Ở Elizabeth-Vorstadt
 • Bang Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_101285}} VND {{pricestrTa_101285}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_101285}}
Paris-Lodron-Straße 15020 Salzburg
 • Gần Cung điện Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18592}} VND {{pricestrTa_18592}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18592}}
Salzachtal Bundestrase 135
 • Ở Niederalm
 • Anif
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61015}} VND {{pricestrTa_61015}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61015}}
Rainerstraße 31
 • Gần Cung điện và Vườn Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391672}} VND {{pricestrTa_391672}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391672}}
Linzer Gasse 48
 • Gần Cung điện và Vườn Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398072}} VND {{pricestrTa_398072}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398072}}
Rudolfskai 28 / Judengasse 15
 • Gần Bảo tàng Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392085}} VND {{pricestrTa_392085}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392085}}
Fanny-von-Lehnert-Straße 4
 • Gần Cung điện và Vườn Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479465}} VND {{pricestrTa_479465}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479465}}
Wolf-Dietrich-Strasse 7
 • Gần Cung điện Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_17931}} VND {{pricestrTa_17931}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_17931}}
Neutorstrasse 8
 • Gần Bảo tàng Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_354357}} VND {{pricestrTa_354357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_354357}}
Lasser Str 47
 • Gần Cung điện Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71281}} VND {{pricestrTa_71281}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71281}}
Maxglaner Hauptstrasse 68
 • Ở Riedenburg
 • Bang Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114851}} VND {{pricestrTa_114851}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114851}}
Hildmannplatz 5
 • Gần Nhà thờ Thánh Francis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77312}} VND {{pricestrTa_77312}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77312}}
Schallmooser Haupstrasse 13
 • Gần Cung điện Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20512}} VND {{pricestrTa_20512}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20512}}
Strubergasse 1
 • Gần Cung điện và Vườn Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505161}} VND {{pricestrTa_505161}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505161}}
Rupertgasse 25
 • Gần Cung điện và Vườn Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423804}} VND {{pricestrTa_423804}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423804}}
Carl Zuckmayer Strasse 1
 • Gần Nhà thờ Maria Plain Wallfahrtskirche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114846}} VND {{pricestrTa_114846}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114846}}
Maxglaner Hauptstrasse 7
 • Ở Maxglan
 • Bang Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392419}} VND {{pricestrTa_392419}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392419}}
Getreidegasse 37
 • Gần Nơi sinh của Mozart
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382333}} VND {{pricestrTa_382333}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382333}}
Linzer Bundesstrasse 6
 • Gần Cung điện Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_180937}} VND {{pricestrTa_180937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_180937}}
Doktor Adolf Altmann Strasse 2
 • Ở Salzburg South
 • Bang Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_101282}} VND {{pricestrTa_101282}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_101282}}
Vogelweiderstr. 7
 • Gần Cung điện và Vườn Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450673}} VND {{pricestrTa_450673}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450673}}
Elisabethstrasse 25
 • Gần Cung điện và Vườn Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392111}} VND {{pricestrTa_392111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392111}}
Linzer Gasse 43-45
 • Gần Cung điện Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_361305}} VND {{pricestrTa_361305}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_361305}}
Fuerbergstrasse 18-20
 • Ở Gnigl
 • Bang Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_181854}} VND {{pricestrTa_181854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_181854}}
Auerspergstraße 56
 • Gần Cung điện và Vườn Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518669}} VND {{pricestrTa_518669}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518669}}
Wildenhoferstrasse 6A
 • Ở Schallmoos
 • Bang Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420395}} VND {{pricestrTa_420395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420395}}
Sterneckstrasse 21
 • Gần Cung điện Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_64366}} VND {{pricestrTa_64366}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_64366}}
Adolf Kolpingstraße 12
 • Ở Itzling
 • Bang Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467101}} VND {{pricestrTa_467101}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467101}}
Getreidegasse 41-43, Herbert von Karjanplatz 3-4
 • Gần Nơi sinh của Mozart
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391675}} VND {{pricestrTa_391675}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391675}}
Schallmooser Hauptstr. 1
 • Gần Cung điện và Vườn Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392297}} VND {{pricestrTa_392297}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392297}}
Goldgasse 10
 • Gần Nhà thờ Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61234}} VND {{pricestrTa_61234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61234}}
Plainstrasse 37
 • Gần Vườn Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_87819}} VND {{pricestrTa_87819}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_87819}}
FRANZ JOSEF STRASSE 26
 • Gần Cung điện Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18471}} VND {{pricestrTa_18471}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18471}}
Moenchsberg Park 26
 • Gần Bảo tàng Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_53391}} VND {{pricestrTa_53391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_53391}}
Itzlinger Hauptstraße 11
 • Gần Phố mua sắm Getreidegasse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403872}} VND {{pricestrTa_403872}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403872}}
Riedenburger Str. 2
 • Ở Maxglan
 • Bang Salzburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451001}} VND {{pricestrTa_451001}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451001}}
Richard-Mayr-Gasse 25020 Salzburg
 • Gần Nơi sinh của Mozart
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_347718}} VND {{pricestrTa_347718}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_347718}}
Heuberg 3
 • Gần Lâu đài Neuhaus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90512}} VND {{pricestrTa_90512}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90512}}
KAISERCHUETZENSTRASSE 1
 • Gần Cung điện Mirabell
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18805}} VND {{pricestrTa_18805}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18805}}
78 khách sạn Salzburg

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ