Sarajevo

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Sarajevo
XEM BẢN ĐỒ

Bazardžani 1
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Bô-xni-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457818}} VND {{pricestrTa_457818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457818}}
Hrasnicka cesta broj 14
 • Gần Bảo tàng Ðường hầm Sarajevo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441645}} VND {{pricestrTa_441645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441645}}
Butmirska cesta 18
 • Gần Bảo tàng Ðường hầm Sarajevo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513615}} VND {{pricestrTa_513615}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513615}}
Bjelina Cikma 4, Sagrdžija 29
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Gazi Husrev-Beg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524688}} VND {{pricestrTa_524688}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524688}}
IV Viteske Brigade 3
 • Gần Công viên Vrelo Bosne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510319}} VND {{pricestrTa_510319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510319}}
Radiceva 15
 • Gần Ngọn lửa Vĩnh cửu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475511}} VND {{pricestrTa_475511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475511}}
Safeta Hadzica 19
 • Gần Trung tâm Thành phố Bosmal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502710}} VND {{pricestrTa_502710}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502710}}
Fra Filipa Lastrica 2
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402517}} VND {{pricestrTa_402517}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402517}}
Mula Mustafe Baseskije 24
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Gazi Husrev-Beg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516335}} VND {{pricestrTa_516335}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516335}}
Pofalicka 7
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557562}} VND {{pricestrTa_557562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557562}}
Bravadžiluk 38
 • Gần Thư viện Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520791}} VND {{pricestrTa_520791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520791}}
Skenderija 1
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Ali Pasha's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454978}} VND {{pricestrTa_454978}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454978}}
Skenderija 43
 • Gần Ngọn lửa Vĩnh cửu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432782}} VND {{pricestrTa_432782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432782}}
Hadziristica 1
 • Gần Cầu La-tinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526881}} VND {{pricestrTa_526881}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526881}}
Hrasnicka Cesta bb
 • Gần Bảo tàng Ðường hầm Sarajevo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508296}} VND {{pricestrTa_508296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508296}}
Patke 8, Stari grad
 • Gần Thư viện Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475720}} VND {{pricestrTa_475720}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475720}}
Safvet-bega Basagica 55a
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Gazi Husrev-Beg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539080}} VND {{pricestrTa_539080}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539080}}
Safvet-Bega Bašagica 34
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Gazi Husrev-Beg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502788}} VND {{pricestrTa_502788}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502788}}
Banjska
 • Gần Bảo tàng Ðường hầm Sarajevo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510134}} VND {{pricestrTa_510134}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510134}}
Skenderija 58
 • Gần Ngọn lửa Vĩnh cửu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527149}} VND {{pricestrTa_527149}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527149}}
Nevjestina 7
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560383}} VND {{pricestrTa_560383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560383}}
Nikole Kolumbica 78
 • Gần Bảo tàng Ðường hầm Sarajevo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508546}} VND {{pricestrTa_508546}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508546}}
Kulovica 9
 • Gần Ngọn lửa Vĩnh cửu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396819}} VND {{pricestrTa_396819}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396819}}
Podcarina 1
 • Gần Thư viện Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405656}} VND {{pricestrTa_405656}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405656}}
Željeznicka 10
 • Ở Ilidža
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494769}} VND {{pricestrTa_494769}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494769}}
Ejuba Ademovica 6
 • Gần Ngọn lửa Vĩnh cửu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507731}} VND {{pricestrTa_507731}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507731}}
Curciluk mali 11a
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Gazi Husrev-Beg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507442}} VND {{pricestrTa_507442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507442}}
Put mladih muslimana no 16
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_146116}} VND {{pricestrTa_146116}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_146116}}
Bentbasa bb
 • Gần Thư viện Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539180}} VND {{pricestrTa_539180}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539180}}
Velika Aleja 1, Ilidža
 • Gần Bảo tàng Ðường hầm Sarajevo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509998}} VND {{pricestrTa_509998}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509998}}
Banjska bb, Ilidza
 • Gần Công viên Vrelo Bosne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441546}} VND {{pricestrTa_441546}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441546}}
Skenderpasina 17
 • Gần Ngọn lửa Vĩnh cửu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532228}} VND {{pricestrTa_532228}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532228}}
Dzemala Bijedica 212Sarajevo 71000
 • Gần Bảo tàng Ðường hầm Sarajevo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_204125}} VND {{pricestrTa_204125}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_204125}}
Bentbaša 11
 • Gần Thư viện Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540340}} VND {{pricestrTa_540340}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540340}}
Zabrde b.b.
 • Trong khu mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_165406}} VND {{pricestrTa_165406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_165406}}
Saburina 2
 • Gần Thư viện Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514103}} VND {{pricestrTa_514103}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514103}}
Sagrdžije 38, Federacija
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Gazi Husrev-Beg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507679}} VND {{pricestrTa_507679}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507679}}
Gornja Jošanica II br.1
 • Ở Sarajevo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396827}} VND {{pricestrTa_396827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396827}}
Abdesthana 4
 • Gần Thư viện Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538987}} VND {{pricestrTa_538987}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538987}}
Aleja Bosne Srebrene bb
 • Gần Bảo tàng Ðường hầm Sarajevo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441654}} VND {{pricestrTa_441654}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441654}}
40 khách sạn Sarajevo

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ