Shandong

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Shandong
XEM BẢN ĐỒ

Mo.8 Cangxiang Street, 20m West to Confucian Temple
 • Ở Thị xã Khúc Phụ
 • Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551448}} VND {{pricestrTa_551448}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551448}}
Tongxiangfu Street, Qufu Ancient City
 • Ở Thị xã Khúc Phụ
 • Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554810}} VND {{pricestrTa_554810}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554810}}
No.27 Nanmadao West Street
 • Ở Thị xã Khúc Phụ
 • Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551650}} VND {{pricestrTa_551650}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551650}}
No.29 Nanmadao West Street,
 • Ở Thị xã Khúc Phụ
 • Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551697}} VND {{pricestrTa_551697}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551697}}
NO.31 Kuiquan Road
 • Ở Thị xã Khúc Phụ
 • Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551721}} VND {{pricestrTa_551721}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551721}}
Room 1109,Tower 6, Wanda Plaza, Wangyue West Road
 • Gần Double Dragon Pool
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553832}} VND {{pricestrTa_553832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553832}}
Wangyue West Road, Room 1909, Tower 6, Wanda Plaza
 • Gần TaiAn GuiHua ZhanLanGuan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553803}} VND {{pricestrTa_553803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553803}}
Intersection Zhongdu Ave & Shangshu Rd, Wenshang Town
 • Ở Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424112}} VND {{pricestrTa_424112}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424112}}
No. 57 Jinniushan Road, Daiyue District
 • Ở Thái An
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556976}} VND {{pricestrTa_556976}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556976}}
8888 Chong Wen Road
 • Ở Thành phố Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_331882}} VND {{pricestrTa_331882}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_331882}}
No. 237, Dongyue Steet, Tai’an, Shandong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560823}} VND {{pricestrTa_560823}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560823}}
Changxin Residence, Huanshan Road, 400m west to Yingtaoyuan Villa
 • Ở Daiyue
 • Thái An
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553879}} VND {{pricestrTa_553879}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553879}}
No.199 Shengshui Lake North Road, Nishan Town, Qufu
 • Ở Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554426}} VND {{pricestrTa_554426}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554426}}
No. 690 Leigushi Street
 • Gần TaiAn GuiHua ZhanLanGuan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542855}} VND {{pricestrTa_542855}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542855}}
No.3 Yiren Hutong
 • Ở Thị xã Khúc Phụ
 • Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551887}} VND {{pricestrTa_551887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551887}}
No.54 Cangxiang Street, Qufu
 • Ở Thị xã Khúc Phụ
 • Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551914}} VND {{pricestrTa_551914}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551914}}
No.160 Puzhaosi Road, Taishan District
 • Gần Công viên Địa chất Thế giới Thái An
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553215}} VND {{pricestrTa_553215}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553215}}
Bld 2, Kongzi Avenue, Xiaoyang Town, 800m West to Qufu East Station
 • Ở Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551364}} VND {{pricestrTa_551364}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551364}}
No.5 Nantianmen Sky Street, Taishan
 • Gần Thái Sơn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554273}} VND {{pricestrTa_554273}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554273}}
No. 62, Cangxiang Street, Qufu
 • Ở Thị xã Khúc Phụ
 • Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553962}} VND {{pricestrTa_553962}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553962}}
ShanXiJie Village, Dawenkou Town, Daiyue District
 • Gần Dawenkou Site
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523768}} VND {{pricestrTa_523768}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523768}}
No.89 Hongmen Road
 • Gần Wangmu Pond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553377}} VND {{pricestrTa_553377}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553377}}
No.10 Bingli North Road, Xiaobeiguan Conjunction
 • Ở Thị xã Khúc Phụ
 • Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551674}} VND {{pricestrTa_551674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551674}}
Crossing of Xi'er Road and Bei'er Road
 • Ở Dongying
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541866}} VND {{pricestrTa_541866}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541866}}
Room 1609, Tower 6, Wanda Plaza, Wangyue West Street
 • Gần TaiAn GuiHua ZhanLanGuan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553781}} VND {{pricestrTa_553781}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553781}}
No. 56 Jinshan Avenue, Zoucheng District
 • Gần Công viên Bảo Vương Hà
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516064}} VND {{pricestrTa_516064}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516064}}
No. 68 Jinjing Avenue, Zhangdian District
 • Gần Trung tâm Gốm Trung Quốc Truy Bác
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501097}} VND {{pricestrTa_501097}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501097}}
No.288 Dongyue Street, Taishan District
 • Gần Double Dragon Pool
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554261}} VND {{pricestrTa_554261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554261}}
North Head of Bowen Street, West to Confucian Temple
 • Ở Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551359}} VND {{pricestrTa_551359}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551359}}
NO. 26 Hutong 7, Bowen Street
 • Ở Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551401}} VND {{pricestrTa_551401}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551401}}
No.65 Tongtian Street, Taishan District
 • Gần Double Dragon Pool
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552711}} VND {{pricestrTa_552711}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552711}}
Shuangling Rd and Wangzhuang Rd
 • Gần Đại học Lâm Nghi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416044}} VND {{pricestrTa_416044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416044}}
No.143 Hongmen East Village, 100m east to Mountain Entrance
 • Gần Wangmu Pond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552136}} VND {{pricestrTa_552136}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552136}}
No.12 Nanshoucang Alley, Banbi Street
 • Ở Thị xã Khúc Phụ
 • Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551888}} VND {{pricestrTa_551888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551888}}
No. 1 Guishan Ring Road, Hi-Tech Zone
 • Gần ga tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402316}} VND {{pricestrTa_402316}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402316}}
No.8 Building, Baolong City Square, Wenquan Road North, Taishan
 • Gần Double Dragon Pool
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554263}} VND {{pricestrTa_554263}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554263}}
498 Xier Rd., Dongying District
 • Gần Shengda Gardens
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402409}} VND {{pricestrTa_402409}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402409}}
No.28 Xinan Madao, Qufu, 50m west to Confucian Temple
 • Ở Thị xã Khúc Phụ
 • Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551636}} VND {{pricestrTa_551636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551636}}
Bowen Road, Qufu
 • Ở Thị xã Khúc Phụ
 • Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551392}} VND {{pricestrTa_551392}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551392}}
No.89 Hong Men Road, Taishan District
 • Gần Wangmu Pond
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553395}} VND {{pricestrTa_553395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553395}}
North Ren Min Road, Chang Cheng Road
 • Gần Vườn Hoa mẫu đơn Tào Châu Hà Trạch
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539196}} VND {{pricestrTa_539196}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539196}}
Gulou North Street, Qufu, Yan Temple West Wall
 • Ở Thị xã Khúc Phụ
 • Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548422}} VND {{pricestrTa_548422}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548422}}
NO.64 Jianganyu, Taiqian Street, Taishan District
 • Gần TaiAn GuiHua ZhanLanGuan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554156}} VND {{pricestrTa_554156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554156}}
Qilu Garden Plaza No. 2 Floor Mansion, North City District
 • Ở Lâm Nghi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520939}} VND {{pricestrTa_520939}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520939}}
NO. 7 Huotong 3, Bowen Street
 • Ở Tế Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551389}} VND {{pricestrTa_551389}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551389}}
53 khách sạn Shandong

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ