Shenyang

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

60 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Shenyang
XEM BẢN ĐỒ

No.80 Taiyuan North Street, Heping Dist
 • Gần Bảo tàng Tỉnh Liêu Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_203703}} VND {{pricestrTa_203703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_203703}}
Shandong Bao Road 27-2, Shenhe District
 • Ở Thẩm Hà
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521109}} VND {{pricestrTa_521109}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521109}}
Bei'erjing Street 76, Shenhe District
 • Ở Hòa Bình
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521112}} VND {{pricestrTa_521112}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521112}}
Jinqiao Road No.7 Tianrun Square, Dadong District, Dongshuncheng St.
 • Ở Thẩm Hà
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555067}} VND {{pricestrTa_555067}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555067}}
No. 65-1 Zhonghua Road
 • Ở Hòa Bình
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495848}} VND {{pricestrTa_495848}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495848}}
128 Ha'erbin RoadShenyang 110013
 • Gần Bảo tàng Tỉnh Liêu Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_108985}} VND {{pricestrTa_108985}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_108985}}
No. 288A, Qingnian Street, Heping District
 • Ở Hòa Bình
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411871}} VND {{pricestrTa_411871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411871}}
68 Zhong Hua Road
 • Gần Đại học Đông Bắc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340562}} VND {{pricestrTa_340562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340562}}
No.64A North of Xinggong Street, Tiexi District
 • Ở Thiết Tây
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408813}} VND {{pricestrTa_408813}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408813}}
101-1 Shenzhong StreetHunnan New DistrictShenyang 110000Liaoning
 • Ở Thành phố Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_295044}} VND {{pricestrTa_295044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_295044}}
No.47 Changjiang St.(N),
 • Gần Bảo tàng di tích tân nhạc Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_370587}} VND {{pricestrTa_370587}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_370587}}
18 Bigui Street, Shenbei New District
 • Ở Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508802}} VND {{pricestrTa_508802}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508802}}
No.76 Sanhao Street, Heping District, Liaoning
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560818}} VND {{pricestrTa_560818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560818}}
Wenti West Road No.80, Heping District
 • Ở Hòa Bình
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554079}} VND {{pricestrTa_554079}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554079}}
No.23 Chaoyang Street, Shenhe District
 • Ở Đại Đông
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406863}} VND {{pricestrTa_406863}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406863}}
No. 169-2a Qingnian Street, Shenhe District
 • Ở Hòa Bình
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410049}} VND {{pricestrTa_410049}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410049}}
386 Qingnian Street Heping Dis
 • Gần Đại học Đông Bắc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_104802}} VND {{pricestrTa_104802}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_104802}}
No. 220 Dingxiang Street, Sujiatun District
 • Ở Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508976}} VND {{pricestrTa_508976}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508976}}
161 Nan Jing Bei Street
 • Gần Bảo tàng Tỉnh Liêu Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_108219}} VND {{pricestrTa_108219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_108219}}
NO. 374 Qingnian Street Heping District
 • Ở Hòa Bình
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558009}} VND {{pricestrTa_558009}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558009}}
No.39 Haitang Street Sujiatun
 • Ở Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546615}} VND {{pricestrTa_546615}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546615}}
No. 32-2 Pangjiang Street, Dadong District
 • Ở Đại Đông
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522387}} VND {{pricestrTa_522387}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522387}}
No.163 Xingshun St., Tiexi District
 • Ở Thiết Tây
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398644}} VND {{pricestrTa_398644}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398644}}
1 Middle Beiyi Road, Tie Xi
 • Ở Thiết Tây
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436055}} VND {{pricestrTa_436055}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436055}}
20 Jianshe Middle Road
 • Gần Đại học Công nghệ Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_203695}} VND {{pricestrTa_203695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_203695}}
31 Xinghua South Street, Tiexi
 • Ở Thiết Tây
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483075}} VND {{pricestrTa_483075}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483075}}
115, Qingnian Avenue, Shenhe District
 • Ở Hòa Bình
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415388}} VND {{pricestrTa_415388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415388}}
99 North Station Road, Shenhe District
 • Ở Thẩm Hà
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553499}} VND {{pricestrTa_553499}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553499}}
No.135 Nanwu Rd., Heping Distirict
 • Ở Hòa Bình
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398558}} VND {{pricestrTa_398558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398558}}
No 40 Honghu 1st Street, TieXi District
 • Ở Zhangshi Develop Zone
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500844}} VND {{pricestrTa_500844}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500844}}
No. 51 South Huanghe Street, Huanggu District
 • Ở Hoàng Cô
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555375}} VND {{pricestrTa_555375}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555375}}
No. 58 Minzu North Street, Heping District
 • Ở Hòa Bình
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554441}} VND {{pricestrTa_554441}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554441}}
No.83 Middle Zhongshan Road, Songjiang
 • Ở Hòa Bình
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555129}} VND {{pricestrTa_555129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555129}}
32 Yingbin Street
 • Gần Bảo tàng Tỉnh Liêu Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_87923}} VND {{pricestrTa_87923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_87923}}
No. 2 Xinggong St.(N), Tiexi District
 • Ở Thiết Tây
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398625}} VND {{pricestrTa_398625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398625}}
No.88-2 Zhonghua Road, Heping District
 • Ở Hòa Bình
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554001}} VND {{pricestrTa_554001}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554001}}
No.3 Xiaoheyan Road, Dadong District
 • Ở Đại Đông
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555280}} VND {{pricestrTa_555280}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555280}}
D1, 9-1, Dayuecheng Apartment, Xiaodong Road, Dadong District
 • Ở Thẩm Hà
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548462}} VND {{pricestrTa_548462}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548462}}
No.35 Tongze North Street
 • Gần Đại học Đông Bắc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_309536}} VND {{pricestrTa_309536}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_309536}}
No.32-1 Pangjiang Street, Dadong District
 • Ở Đại Đông
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522388}} VND {{pricestrTa_522388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522388}}
No.59 North Station 1st Road, Xinhui Apartment, Shenhe District
 • Ở Thẩm Hà
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555511}} VND {{pricestrTa_555511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555511}}
No. 6 Chaoyang Street, Shenhe District
 • Ở Thẩm Hà
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534615}} VND {{pricestrTa_534615}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534615}}
No.7 Songhuajiang St., Huanggu District
 • Gần Bảo tàng Tỉnh Liêu Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_203701}} VND {{pricestrTa_203701}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_203701}}
Huanggu District, Shenyang City HuangHe, Avenue on the 1st
 • Ở Hoàng Cô
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553388}} VND {{pricestrTa_553388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553388}}
Baogong North Street No.3-1, Tiexi District
 • Ở Thiết Tây
 • Thẩm Dương
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554442}} VND {{pricestrTa_554442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554442}}
60 khách sạn Shenyang

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ