Shiyan

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

62 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Shiyan
XEM BẢN ĐỒ

333 Jiang Dong Middle Road
 • Ở Kiến Nghiệp
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436396}} VND {{pricestrTa_436396}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436396}}
No. 16 West Jinshajiang Street
 • Gần Nhà hát Poly Grand
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507315}} VND {{pricestrTa_507315}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507315}}
9 Zhuang Yuan Confucius Temple
 • Gần Đền Khổng Tử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393696}} VND {{pricestrTa_393696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393696}}
No. 2 Gongyuan Road, Wudangshan National Park
 • Ở Núi Vũ Đang
 • Thập Yển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540736}} VND {{pricestrTa_540736}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540736}}
No. 228, hou pond, Guquan Town, Jiangnin
 • Ở Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405767}} VND {{pricestrTa_405767}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405767}}
No. 28 Baiyun Avenue, Baiyun Dadao
 • Gần Trung tâm Thể thao Tân Hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506696}} VND {{pricestrTa_506696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506696}}
No. 8 Fengyuan Road, Jingmen, Hubei
 • Ở Duodao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508645}} VND {{pricestrTa_508645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508645}}
Building 2 Suning Huigu, No.268 Qingmen Ave, Gulou District
 • Ở Kiến Nghiệp
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546021}} VND {{pricestrTa_546021}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546021}}
7 Ying Shi Cheng Road
 • Ở Hàm Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506461}} VND {{pricestrTa_506461}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506461}}
No. 122 Yingbin Avenue, Muyu Town, Shicaohe Community
 • Ở Mộc Ngư
 • Shennongjia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543357}} VND {{pricestrTa_543357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543357}}
No. 300 Changjiang Road
 • Ở Xinjiekou
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456511}} VND {{pricestrTa_456511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456511}}
No. 9 Group 2, Taizipo Parking Area, Wudang Mountain
 • Ở Núi Vũ Đang
 • Thập Yển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546577}} VND {{pricestrTa_546577}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546577}}
No.132 Zhongshan Rd, 6th Flr, Rm 606, Xuan Wu District
 • Ở Xinjiekou
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406304}} VND {{pricestrTa_406304}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406304}}
166 south Fengtai Road
 • Ở Kiến Nghiệp
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555880}} VND {{pricestrTa_555880}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555880}}
No.35 East Wende Road,Pukou District
 • Ở Huyền Vũ
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401998}} VND {{pricestrTa_401998}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401998}}
No. 46 Jiefang Road, Qin Huai District
 • Gần Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509708}} VND {{pricestrTa_509708}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509708}}
No. 99 Huangzhou Road, Huangzhou District
 • Gần Công viên Yi'aihu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525620}} VND {{pricestrTa_525620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525620}}
No 2, Changjiang Road, Room 606, Floor 6, Kairun Building 5,
 • Ở Xinjiekou
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419299}} VND {{pricestrTa_419299}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419299}}
No 151, Bai Xia Road, Qin Huai District
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560437}} VND {{pricestrTa_560437}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560437}}
No.101, South Zhongshan Road, Baixia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561783}} VND {{pricestrTa_561783}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561783}}
No. 253 Jiankang Road, Qinhuai District
 • Gần Đền Khổng Tử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510238}} VND {{pricestrTa_510238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510238}}
No. 40 Meiyuan Village, Xuanwu District
 • Ở Huyền Vũ
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509086}} VND {{pricestrTa_509086}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509086}}
Room 1609, 16F, Apt No. 56 Yushi Street, Xuan Wu District
 • Ở Huyền Vũ
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507797}} VND {{pricestrTa_507797}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507797}}
No. 235 Middle JiangDong Road, Jian Ye District
 • Gần Nhà hát Poly Grand
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426723}} VND {{pricestrTa_426723}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426723}}
Comprehensive Building of HanFu, Mountain Villa, Da,
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561765}} VND {{pricestrTa_561765}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561765}}
ChengkaiGuojiDasha 198 Hongwulu, Qin Huai District
 • Gần Đền Khổng Tử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406294}} VND {{pricestrTa_406294}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406294}}
No. 2-8 Dongguantou Road, Qinhuai District
 • Gần Đền Khổng Tử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510079}} VND {{pricestrTa_510079}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510079}}
Room 2108, Chengkai Buildings No. 198, Hongwu Road, Qin Huai District
 • Gần Đền Khổng Tử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510684}} VND {{pricestrTa_510684}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510684}}
No.101, Hanzhong Road, Qinhuai District
 • Ở Xinjiekou
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516049}} VND {{pricestrTa_516049}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516049}}
NO.8 NingZhi Road, QiXia District
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561714}} VND {{pricestrTa_561714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561714}}
No.89 Hanzhong Road
 • Ở Xinjiekou
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544855}} VND {{pricestrTa_544855}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544855}}
No. 3 Yangguang Road, Taiping Gate, Xuanwu District
 • Ở Huyền Vũ
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513611}} VND {{pricestrTa_513611}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513611}}
Rm.703, No.363, Zhonghua Road, Qinhuai District
 • Gần Đền Khổng Tử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513141}} VND {{pricestrTa_513141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513141}}
No. 2 Sifang Cheng, Zhongshanling
 • Ở Huyền Vũ
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544616}} VND {{pricestrTa_544616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544616}}
Evergrande Century Resort, Red Lotus Lake
 • Ở Ngạc Châu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512603}} VND {{pricestrTa_512603}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512603}}
No.76 Beijing Rd
 • Gần Công viên Nhân Dân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_205329}} VND {{pricestrTa_205329}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_205329}}
Unit 2 Shengtian Building, No.239 Zhongshan Rd
 • Gần Đền Khổng Tử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511130}} VND {{pricestrTa_511130}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511130}}
No. 9 Kaixuan Road
 • Gần Công viên Nhân Dân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539869}} VND {{pricestrTa_539869}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539869}}
No. 1, Zhujiang Road, Xuanwu District
 • Ở Gu Lou
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516029}} VND {{pricestrTa_516029}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516029}}
Chengkai Building 2, 10th floor, Xinjiekou Chengge Laoxiang (Hongwu)
 • Gần Cung Chaotian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406299}} VND {{pricestrTa_406299}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406299}}
No. 99 Of Yu Lan Road
 • Ở Vũ Hoa Đài
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412240}} VND {{pricestrTa_412240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412240}}
300 Ruitong Road, Chibi
 • Ở Xích Bích
 • Hàm Ninh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471053}} VND {{pricestrTa_471053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471053}}
36 Guanjiaqiao Xinjiekou, Gulou District
 • Ở Gu Lou
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516015}} VND {{pricestrTa_516015}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516015}}
No 68 Huaihai Road, Qinghuai District
 • Ở Xinjiekou
 • Nam Kinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432914}} VND {{pricestrTa_432914}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432914}}
Room 606, Building 5, No 132, Zhongshan Road, Gulou District
 • Gần Đền Khổng Tử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406303}} VND {{pricestrTa_406303}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406303}}
62 khách sạn Shiyan

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ